Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Beräkning av underhåll

    Jag är den som betalar underhåll, jag undrar hur det fungerar med fritids på skolan, jag är den som är i behov av det men den andre föräldern är inte det, räknas det som att jag ska betala hela fritids avgifter + underhåll?

    Rådgivarens svar

    2020-10-04

    Hej och tack att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Jag ska nedan försöka besvara din fråga så gott som möjligt genom att förse dig med en allmän redogörelse för din situation och sedan praktiska tips om hur du kan gå vidare.

    Underhållsstöd eller underhållsbidrag?

    Du har inte nämnt om det är underhållsbidrag eller underhållsstöd du betalar. Om det är så att du betalar den till den andre föräldern direkt är det ju i fråga om underhållsbidrag, och om du istället betalar via Försäkringskassan så är det ju i fråga om underhållsstöd. Hursomhelst är både undersstöd och underhållsbidrag pengar som den föräldern som bor minst med barnet ska betala till den föräldern som bor mest tillsammans med barnet. Detta bidrag och stöd är allstå ingenting som ska utbetalas om föräldrarna bor tillsammans, eller om barnet bor lika mycket hos varje förälder (d.v.s. växelvist boende/varannan vecka). Baserat på detta tolkar jag det alltså som att ditt barn bor tillsammans mest med den andre föräldern, och att du är den som betalar antingen underhållsbidrag eller underhållsstöd. Om det är så att barnet inte bor varaktigt tillsammans med dig är du alltså tvungen att fullgöra din underhållsskyldighet fram tills dess barnet har fyllt 18 eller gått ut gymnasiet (föräldrabalken (FB) kap 7 §§ 1-2). 

    Beräkning av underhållsbidrag och underhållsstöd 

    Underhållsbidrag 

    Vad gäller beräkningen av underhållsbidrag så är detta något som fastställs genom dom eller avtal mellan föräldrarna (FB kap 7 § 2 st. 2). Detta innebär att föräldrarna alltså själva, genom dom eller avtal, har fastslagit vad den ena föräldern ska betala den andre föräldern som bor mest med barnet. Underhållsbidrag är ett bidrag som utgår från att föräldrarna är överens och att bidraget utbetalas som överensskommet utan att föräldrarna behöver gå genom Försäkringskassan. Försäkringskassan har dock avtalsmallar på hur ett underhållsbidragsavtal kan se. I och med att du nämner att den andra föräldern, som jag tolkar det bor varaktigt med barnet, inte har behov av förskola så kan det eventuellt vara svårt att få denne att betala detta för en utgift som du har behov av. Det troliga är att du därför kommer få betala fritidsavgiften själv om du är den ända som har behov av att barnet är på fritids. Kanske kan du prata med skolan/förskolan och höra om det finns möjlighet att få nedsatt fritidsavgift om barnet inte behöver fritids 5 dagar i veckan? 

    Självfallet kan ju kostnaderna för fritids beaktas i underhållsbidrag rent teoretiskt som särskilda kostnader för barndagvård. När sådanna kostnader ska beaktas i underhållsbidraget kräver det dock att de är skäliga, vilket kan innebär att en kommunal förskola behöver väljas framför privat dagvård. Men detta kräver ju som sagt att föräldrana är överens om detta. Är det nu så att det enbart är den förälder som inte bor varaktigt med barnet som har behov av barndagvård lär det dock vara svårt att motivera att den andra föräldern ska vara med och bära denna kostnaden. 

    Underhållsstöd 

    Vad gäller underhållsstöd, som ju betalas från försäkringskassan till den förälder som bor varaktigt med barnet och sedan går som en faktura till den föräldern som inte bor varaktigt med barnet, så råder lite andra regler. Underhållsstöd är något som ska utbetalas om den föräldern som är underhållsbidragsskyldig har försummat sin skyldighet (FB kap 7 § 6). Underhållsstöd bestäms nämligen till ett shablonbelopp beroende på barnets ålder. Detta innebär att den föräldern som bor varaktigt med barnet får 1 573 kr/månad tills barnet fyller 11 år, 1 723 kr/månad tills mellan att barnet är 11-15 och därefter 2 073 kr/månad tills barnet fyller 18 år eller går ut gymnasiet, se mer info hos Försäkringskassan. Att du skulle önska att barnet går på dagvård är ingenting som kommer få dig att behöva betala varken mer eller mindre till Försäkringskassan, då det enbart är den föräldern som bor varaktigt med barnet som kan yrka högre underhållsstöd om barnet har speciella behov.

    Gemensam vårdnad- gement ansvar för barnets bästa 

    Hursomhelst om det är så att om ni båda har vårdnet för barnet, så ska ni besluta tillsammans i frågor som rör barnets angelägenheter. Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB kap 6 § 1). Det är barnets vårdnadshavare som ska se till att dessa behov uppfylls, och de har dessutom ansvar att se till att barnet får den tillsyn som behövs m.h.t. "barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning" (FB kap 6 § 2 st. 2). I familjerätten råder även en generell princip om att barnets bästa ska beaktas. Är det så att fritids är nödvändigt för att barnet ska få den tillsyn som behövs med hänsyn till att du kanske arbetar sent när du passar barnet, och/eller att fritids är nödvändigt för att barnet ska få en tillfredsställande utbildning, är detta omständigheter som pekar för att barnet ska få gå i fritids. Om fritidset bedöms vara i barnets bästa, bör detta gå före den andre förälderns eventuella motstånd till att barnet ska gå i fritids.

    Däremot är detta ingenting som nödvändigtvis påverkar frågan om vem som ska betala för fritidset, utan har snarare att göra med frågan om barnet ska få lov att gå på fritids. 

    Sammanfattning och råd till praktiskt handlande

    Med andra ord; rör sig ditt underhåll om underhållsbidrag så är fritidsavgiften en fråga som du och den andre föräldern måste komma överens om tillsammans. Ni kan även höra om ni kan boka en webbmöte med en handläggare på Försäkringskassan som kan hjälpa er att skriva nytt avtal om underhållsbidrag. En rekommendation är även att höra med fritidset om det är möjligt att få avgiften nedsatt om barnet inte ska nyttja tjänsten alla 5 dagar i veckan. Slutar du att betala underhållsbidraget till den summa som ni tidigare har kommit överens om p.g.a. att du fått ökade utgifter för fritids, kan den andre föräldern alltså vända sig till Försäkringskassan som då kommer kräva dig på underhållsstöd. Själva beslutet om barnet ska få lov att gå på fritids är hursomhelst en fråga som ska avgöras m.h.t. vad som är bäst för barnets tillsyn och utveckling. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens Jurist.

     

     

     

    Lovisa Fransson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden