Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Behövs bådas underskrift vid gemensam vårdnad?

    Det finns ; Domstolsbeslut att en vårdnadshavare inte har något umgänge ( men gemensam vårdnad) sedan barnet var 6år, idag 16år) Barnet skall börja gymnasiet och vill inte att den ena vårdnadshavaren ska få information eller bli uppringd vid ev olycka eller där vårdnadshavare behöver komma till skola/sjukhus osv . De vill ha vårdnadshavares kontakt uppgifter

    Då barnet inte är hos vårdnadshavaren alls så tycker hen inte att fadern behöver skriva på pappren om regler på skolan, data ansvar osv  
     
    Måste vi överlämna pappren för påskrift eller kan hen lämna till skola med en vårdnadshavares underskrift ..finns speciella skäl då detta ej behövs pga av att barnet/ungdomen mår dåligt av att dessa uppgifter lämnas till skolan 

    MVH 

    Rådgivarens svar

    2019-08-26

    Hej!

     

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!  Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

     

    Gemensam vårdnad

    Gemensam vårdnad innebär att vårdnadshavarna gemensamt har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap. 11 och 13§§). Vårdnadshavarna har rätten och skyldigheten att bestämma i frågor av ingripande betydelse för barnet, t.ex. om vart barnet ska gå i skola och boende. Den förälder som har barnet mest hos sig har rätt att själv ta beslut gällande den dagliga omvårdnaden, som t.ex. fritidsaktiviteter, kläder, sovtider m.m. Ju mer betydelse beslutet har, desto viktigare är det att båda vårdnadshavare tar del i beslutet. Det finns ett betydande utrymme för den förälder som bor tillsammans med barnet att ensam fatta beslut i en mängd frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Utgångspunkten är dock att samförståndslösningar är det bästa för barnet.

     

    Blankett om kontaktuppgifter

    Vårdnadshavarnas första prioritet ska vara barnets bästa. Det kan härmed vara värt att tänka på vad som är barnets bästa när det kommer till huruvida ni ska inkludera även den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter på pappret om kontaktuppgifter till skolan så att de har uppgifterna i fall av olycka osv.

     

    Papper om regler på skolan, dataansvar osv.

    Då regler på skolan och frågor om dataansvar inte är saker som är av ingripande betydelse för barnet, samt då du är vårdnadshavaren som har barnet mest hos sig, kan du själv skriva på dessa papper.

     

    Sammanfattning

    Frågor som är av mindre betydelse för barnet, t.ex. beslut om den dagliga omvårdnaden, kan den vårdnadshavare som barnet bor mest hos fatta själv. Härmed kan du ensam skriva på papperna om regler i skolan och dataansvar. Utgångspunkten är dock att samförståndslösningar är det bästa för barnet. Gemensam vårdnad är byggt på idéen att det är barnets bästa att ha kontakt med båda föräldrar. När man har gemensam vårdnad ska föräldrarna samarbeta och fatta beslut för barnets bästa. Denna form av vårdnad kan därmed bli olämplig om relationen mellan vårdnadshavarna eller mellan en vårdnadshavare och barnet inte är bra.

    Det är nog upp till er huruvida ni ska inkludera båda vårdnadshavares kontaktuppgifter på blanketten till skolan då ni bara ska fylla i uppgifter, inte fatta ett beslut för barnet.

     

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du vill ha vidare hjälp i detta ärende rekommenderar jag dig att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan t.ex. boka in en telefonrådgivning som innebär att du och juristen diskuterar igenom eran situation och att juristen sedan hjälper dig ta fram en handlingsplan till ett fast pris. Se vårt erbjudande HÄR.

     

    Med vänlig hälsning,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden