Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Behöver jag den andra förälderns medgivande om jag ska flytta?

    Jag har planer på att flytta utanför den kommun som jag och mitt ex bor i. Vi har två barn som går i skola i den stad vi bor i nu. Vid en eventuell flytt så kommer jag att köra barnen till skolan, fritidsaktiviteter och dyl, så att ingenting ändras för dem. Måste jag ändå ha hans godkännande för en flytt om det inte störs barnens rutiner?

    Rådgivarens svar

    2020-12-12

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Din fråga rör vårdnad, boende och umgänge med barn och jag redogör därför nedan för tillämpliga bestämmelser i föräldrabalken och avslutar med en rekommendation utifrån din situation. I mitt svar utgår jag från att ni har gemensam vårdnad om barnen. 

    Regler om vårdnad, boende och umgänge med barn

    Den rättsliga regleringen om vårdnad, boende och umgänge med barn finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vårdnaden om barn kan utövas gemensamt av båda föräldrarna eller anförtros åt en av dem genom ensam vårdnad (3-5 §§). Den eller de som har vårdnaden om ett barn har bland annat ansvar för barnets personliga förhållanden, ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostrad och se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (2 §). Vid gemensam vårdnad ska som huvudregel båda vårdnadshavarna tillsammans fatta beslut rörande barnets personliga angelägenheter och en vårdnadshavare får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (13 §). Den förälder som har barnet boende hos sig kan dock ensam fatta beslut av mindre ingripande betydelse, exempelvis sådant som rör den dagliga omsorgen så som barnets kläder och andra vardagsrutiner. Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge med barn så ska barnets bästa vara avgörande (2 a §).

    Får en förälder flytta till en annan kommun?

    Alla beslut som har ingripande betydelse för ett barns framtid, exempelvis var barnet ska bo eller gå i skola, ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna tillsammans. En förälder som har gemensam vårdnad med den andra föräldern, kan alltså som utgångspunkt inte flytta med barnet utan den andra förälderns medgivande. Om föräldrarna inte kan komma överens om var barnet ska bo så ska som utgångspunkt de nuvarande förhållandena bestå, vilket alltså innebär att barnet ska bo kvar där det bor. 

    Om en förälder, som inte har barnet boende hos sig, vill flytta till en annan kommun, behövs som regel inte den andra vårdnadshavarens medgivande. Däremot ska alltid barnets bästa vara avgörande vid alla beslut som rör barnet. Detta innebär att en förälders flytt som påverkar barnet, exempelvis genom längre resväg till skola och fritidsaktiviteter, umgänge med vänner och liknande, kräver den andra förälderns samtycke. 

    Vad gäller i er situation?

    Du skriver att du och ditt ex har två gemensamma barn och jag utgår från att ni har gemensam vårdnad. Det framgår inte huruvida barnen bor större delen av tiden hos någon av er och exempelvis helger hos den andra eller om ni har växelvis boende. Om barnen bor hos dig och alltså ska flytta med dig så behövs den andra förälderns medgivande. Om det bara är du som flyttar och barnen i huvudsak bor hos ditt ex så behövs som regel inte hans medgivande, om inte din flytt i stor grad påverkar barnen genom exempelvis längre resväg och liknande. Det har ju då förstås också betydelse hur långt du flyttar. 

    Avslutande rekommendation

    Om barnen flyttar med dig så behövs ditt ex medgivande till detta. Om det bara är du som flyttar och barnen bor hos honom så är det en bedömningsfråga som bland annat beror på hur långt du flyttar och hur detta påverkar barnen. Jag kan tyvärr inte ge dig ett mer konkret svar än så eftersom jag inte vet alla omständigheter i er situation. Däremot är det ju förstås alltid bäst om ni som vårdnadshavare är överens om alla beslut som rör barnen, vilket en flytt gör. Jag rekommenderar därför att ni i första hand försöker komma överens om saken. Skulle ditt ex inte samtycka till att du flyttar till en annan kommun, med eller utan barnen, och ni inte själva kan komma överens, så rekommenderar jag att ni vänder er till familjerätten i er kommun. Familjerätten är en del av socialnämnden och kan bland annat hjälpa er med kostnadsfria samarbetssamtal för att hjälpa er nå samförstånd. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar, eller behöver vidare juridisk rådgivning, så kan du läsa mer om vårdnad, boende och umgänge med barn och även boka tid hos Familjens Jurist här.

     

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden