Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Behöver båda föräldrarna lämna medgivande om barnet ska resa utomlands?

    Kan jag och min dotter som båda har pass även om den ena föräldern inte följer med? Måste vi fylla i något papper på medgivande då vi har gemensam vårdnad och bor ihop?

    Rådgivarens svar

    2020-10-22

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om du kan resa utomlands med ert barn utan att den andra föräldern följer med och om det i sådana fall krävs ett medgivande från den andra föräldern. Jag redogör därför för vad som gäller avseende utlandsresa med barn.

    Måste båda föräldrarna lämna medgivande om barnet ska resa utomlands?

    Regler om föräldrars ansvar för barn finns till stor del i föräldrabalken (FB). Vid gemensam vårdnad ska som huvudregel båda vårdnadshavarna tillsammans fatta beslut rörande barnets personliga angelägenheter och en vårdnadshavare får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (6 kap. 13 § FB). En längre utlandsresa skulle kunna vara ett sådant beslut som inte får fattas av en vårdnadshavare ensam medan beslut om en kortare semesterresa kan gå bra att fatta ensam.

    För att kunna resa utomlands behöver barnet ofta ha med sig ett pass. För att kunna ansöka om pass behöver båda vårdnadshavarna enligt lag underteckna ansökan (7 § p. 2 passlagen). 

    När barnet väl har ett pass finns det ingen specifik lagregel som förbjuder en förälder att ta med sig barnet på en kortare utlandsresa/semester, men utgångspunkten är ändå att beslut rörande barnet ska fattas av båda vårdnadshavarna tillsammans. Vissa länder och researrangörer kräver däremot att båda vårdnadshavarna undertecknar ett medgivande om barnet ska resa med endast en av föräldrarna. Det finns alltså inga svenska regler avseende detta, utan det är varje land som bestämmer om det krävs en officiell handling som undertecknats av båda vårdnadshavarna för att ett barn ska få resa. 

    Sammanfattande om din situation

    Du skriver att ni har gemensam vårdnad och bor ihop samt att barnet redan har ett pass. Det är förstås möjligt för dig att resa själv med barnet utan att den andra föräldern följer med, men däremot kan vissa länder och researrangörer kräva ett medgivande även från den andra föräldern/vårdnadshavaren för att barnet ska få resa utomlands. Jag rekommenderar därför att du kontaktar researrangören och ansvariga myndigheter i det aktuella landet för att höra vad som gäller där. På Ditt Europa kan du läsa mer om resehandlingar för minderåriga som reser i EU. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

    Julia Tibäck
    Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden