Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Bedömning av vilken förälder som ska få vårdnad över gemensamt barn

    Hejsan!
    Jag är på väg å hämna i ett vårdnadtvist.
    Eftersom det märks tydligt att soc har tagit ställning för mitt ex fru å är inte opatyskt, Eran kolega i min föra frågor har skrivit till mig " du ska mot bevisa deras bedömning"
    Jag är anklagat för psykismisshändel, kränkningar åkobtroll över mitt ex fru.
    Det finns inga bevis för det vad jag vet i dags läge å det står ord mot ord
    Eftersom allt är väldigt överdrivit av mitt ex så Eran kolaga har skrivit till mig att jag ska mot bevisa till tingsrätten eller själva soc att dehar fel
    MEN HUR??
    VÄNLIGEN skriv till mig vad tycker du som jurist ska JAG säga att mot bevisa de där anklagelse som jag nämnde övan på??
    Ber dig skriv TYDLIGT vad å hur ?
    Gärna använd några exampel HUR man mot bevisa anklagelse när det gäller psykismisshändel, kränkningar, kontroll. Tack
    Jag har en annan fråga angånde vårdnadtvist.
    Eran kolega skrev till mig i min föra frågan att när de gäller tvisst då ska jag framhäver varför jag är en bra förälder å möjligen varför mitt ex fru är
    Inte bra förälder? Nu jag ska lägga till 2 oras som jag vill att ni vänligen formolerar det åt mig på en juridisk språk till tingrätten.
    Först mitt ex fru hade haft en dåligt uppväxt, båda hennes förälderar har varit alkisar, hennes bror gjorde flera självmord försök å mitt ex fru har varit deprimerad i flera år.
    Hon har sagt till mig flera gånger att hon orkar inte ens laga mat!!
    Vänligen FÖRKLARA å formolera HUR ska jag bevisa OCH beskriva det till tingsrätten???
    Ni skrev till fukosera att bevisa ditt barn gynnas av forsatt kontakt med mig MEN HUR??
    VÄNLIGEN skriv till mig VAD å HUR ?
    Läs vad jag har anklagat mitt ex fru å då FOMOLERA på ett juridiskt språk VAD ska jag skriva till tingsrätten å hur ska jag bevisa vad jag säger?? 1000 tack

    Rådgivarens svar

    2018-12-20

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Detta är en följdfråga till en tidigare ställd fråga.

    Socialtjänstens utredning

    Som jag skrev i mitt tidigare svar så ska socialnämnden ges tillfälle att yttra sig och rätten (domstolen) är även skyldiga att i vissa fall komplettera parternas bevisning med utredning från exvis socialtjänsten. Det är dock inte så att socialtjänstens utredning avgör frågan, utan det är fortfarande rätten (domstolen) som avgör.

    Du säger att "[d]et finns inga bevis för det vad jag vet i dags läge å det står ord mot ord". Ord är dock en slags bevisning och när det gäller vårdnadstvister så är det en relativt vanlig slags bevisning. Dessutom så finns det i ditt fall annan bevisning än ord, nämligen ett hembesök av socialtjänsten, där de har gjort en bedömning av dig utifrån ditt eget agerande, inte utefter hur din exfru beskriver dig. Under själva rättegången gäller det därför för dig att visa att socialtjänstens utredning inte speglar vem du är, antingen för att du inte var den personen då (de kanske hälsade på under en dålig period i ditt liv), eller för att du inte är den personen längre (du kanske arbetar på att förbättra de egenskaper som socialtjänsten ansåg att du hade och som gör dig olämplig som förälder). Men som sagt, fokusera framför allt på varför du är en bra förälder och varför barnet får en bättre uppväxt av att vårdas av dig.

    Frågan om vem som är mest lämplig som förälder

    Som jag skrev i mitt tidigare svar så är det en dålig utgångspunkt att driva en vårdnadstvist för att man vill "ta vårdnaden av henne som ett straff". Bedömningen av vilken förälder som ska få vårdnaden görs nämligen utifrån vad som är bäst för barnet (se mer om detta i mina tidigare svar). Jag uttryckte mig kanske oprecist när jag skrev att du "möjligen" kan förklara varför du är en bättre förälder än din exfru. Fokusera på varför du är en bra förälder och om det finns något som gör att din fru är en olämplig förälder, så kan det vara bra att nämna det också. Men inte med utgångspunkten att du vill straffa din exfru, utan med utgångspunkten att du vill att ditt barn ska få en så bra vårdnad som möjligt. Att din exfrus familjemedlemmar har olika problem gör inte henne till en sämre vårdnadshavare. Däremot skulle du möjligtvis kunna argumentera för att din exfru inte kan ta hand om sig själv och ert barn med tanke på att hon inte kan utföra vissa sysslor i hemmet.

    Rekommendation

    Detta är de svar som jag kan ge dig med utgångspunkt i den verksamhet som vi bedriver. Fråga Juristen består av studentrådgivare och ger "inledande rådgivning". Om du vill ha hjälp att formulera inlagor till tingsrätten eller om du vill bli företrädd av ett av våra ombud under själva rättegången, så får du i sådana fall kontakta en av våra jurister – de hjälper dig mer än gärna.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden