Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barns boende vid gemensam vårdnad

    Jag och min man separerade när vår dotter var 8 månader. Vi bodde i en stad, men jag har hela min familj i en annan, och eftersom jag fortfarande var mammaledig frågade jag honom om jag kunde få ta med mig dottern till min hemstad och bo där tills han skulle vara pappaledig när dottern fyllde ett. Han sa att det gick bra så länge planen är att vi flyttar tillbaka sedan, vilket det är.
    Nu, efter knappt 2 månader, säger han att han ångrar sig och att han vill ha dottern i sin stad. Till saken hör att jag inte har någon bostad i hans stad i dagsläget. Han har heller inte hälsar på dottern en enda gång här trots att han har både tid och pengar. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Jag vill gärna stanna kvar i min hemstad tills dottern fyller ett som vi sa, men har jag rätt till det nu när han har ändrat sig?

    Rådgivarens svar

    2020-03-06

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer inledningsvis att redogöra för reglerna kring vårdnad, boende och umgänge med barn för att därefter tillämpa reglerna på din specifika situation. Jag kommer i mitt svar att utgå från att ni har gemensam vårdnad om er dotter. 

    Inledningsvis är det viktigt att ha i åtanke att föräldrar endast har skyldigheter, och inga rättigheter, i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Bestämmelserna om ett barns boende finns i föräldrabalken (FB). Därutöver finns det en del principer som är vägledande i frågor som rör barns boende. Den mest väsentliga principen är den om barnets bästa - som alltid är utgångspunkten för beslut som avser vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB). 

    Vårdnadshavarna måste vara överens i frågor om barnets bosättning

    Om två föräldrar har gemensam vårdnad ska alla beslut som avser barnet fattas gemensamt. Vissa typer av beslut av enklare karaktär kan dock en vårdnadshavare få ta på egen hand, såsom beslut om vad barnet ska ha på sig för kläder. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. om barns boende och skolgång, får dock inte fattas av en vårdnadshavare ensam om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ett barns boende ses således som ett beslut av särskilt ingripande betydelse som kräver båda föräldrarnas samtycke (6 kap. 13 § FB). 

    Tillvägagångssätt för att bestämma om barnens bosättning

    Vårdnadshavare har möjlighet att skriftligt avtala sinsemellan om vem barnen ska bo med. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens, finns möjligheten att vända sig till domstol för att få frågan om barnets boende prövad och avgjord (6 kap. 14 a § föräldrabalken). I sin bedömning utgår domstolen från det bästa för barnet - inte vad som fungerar bäst för föräldrarna.

    Sammanfattning & rekommendation

    Sammanfattningsvis kräver beslut om barnets boende vanligtvis den andra förälderns godkännande, men detta gäller som sagt bara ifall ni har gemensam vårdnad om barnet. Jag råder dig att först försöka tala med din dotters pappa och diskutera hur ni kan lösa situationen utifrån barnens bästa och om ni kan upprätta ett avtal om er dotters boende. Om ni inte kan enas finns möjlighet att begära samarbetssamtal hos Familjerätten för att med hjälp av en rådgivare nå en överenskommelse om hur boendet ska se ut. En sista utväg är att vända sig till domstol, vilket du har möjlighet att göra på egen hand. Domstolen kan då besluta i frågan om barnets boende. Om domstolen finner att ni inte kan samarbeta kan någon av er anförtros ensam vårdnad om barnet. Dock kan det bli mycket kostsamt för er och det absolut mest förmånliga för samtliga är att försöka nå en överenskommelse utan domstolsprövning. 

    Det är alltid bra att ta hjälp av en jurist i en situation som denna. Familjens Jurist är experter på familjejuridik och våra jurister hjälper gärna till till besvara juridiska frågor som rör vårdnad om barn. Vi kan även hjälpa er att upprätta att avtal om ert barns boende och du kan vända dig till oss enskilt eller tillsammans med den andra vårdnadshavaren. Om ni väljer att kontakta familjerätten i er kommun, kan Familjens Jurist ge er vägledande juridisk rådgivning i samband med samarbetssamtalen, och om du senare väljer att vända dig till domstol, kan Familjens Jurist företräda dig som ombud. Läs mer här om hur Familjens Jurist kan hjälpa er i frågor om vårdnadstvister.

    Jag hoppas att jag kunde förklara generellt vad som gäller i sådana här situationer. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden