Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barnets fader låter mig betala alla utgifter. Hur gör jag för att vi ska dela lika på kostnaderna?

    Hej!
    Jag och mina barns pappa gick isär för ca 1 år sedan. Barnen på 11 och 14 bor varannan vecka hos sin pappa och vi delar på barnbidraget.
    Jag har hittills stått för alla utgifter till barnen allt från aktiviteter, försäkringar, mobilabonnemang mm.
    Pappan vill inte betala då han anser att gå isär va mitt beslut och nu straffar han mig genom att inte betala en krona för att han tycker jag tjänar mer än honom. Nu vet jag att hans boendesituation har blivit betydligt billigare då han flyttat ihop med en ny kvinna. Vad kan jag göra för att se till att han börjar betala, kan inte vara meningen att jag ska betala allt när vi delar på vårdnaden samt barnbidrag.

    Rådgivarens svar

    2020-09-20

    Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan redogöra för de centrala delar som din fråga rör för att sedan applicera det på din situation och slutligen komma med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

    Allmänt underhållsskyldighet

    Underhållsskyldighet för barn regleras i 7 kap Föräldrabalken. Enligt 7:1 1 st Föräldrabalken ska föräldrar svara för det underhåll som är skäligt med beaktande av barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska situation. Enligt 3 st ska kostnader för barnets underhåll delas mellan föräldrarna beroende på den enskilde förälderns ekonomiska förmåga. Ofta uttrycks underhållsskyldighetens fördelning efter en kvotdelningsprincip. 

    Enligt 7:6 Föräldrabalken kan en förälder som försummar sin underhållsskyldighet åläggas av rätten att betala underhållsbidrag till barnet. Den här bestämmelsen träffar de situationer där båda föräldrarna har barnen hos sig lika mycket men den ena föräldern kan bidra mer än vad den gör. 

    För att få den andra föräldern att betala ut underhåll till barnet kan man väcka talan om det på den ort där svarande har sin hemvist, se 7:12 Föräldrabalken. 

    Din situation 

    Som ovan beskrivits ska ni som föräldrar gemensamt svara för era barns ekonomiska behov. Hur själva uppdelningen går till har sin utgångspunkt utefter den enskilde förälderns ekonomiska situation. Om du tidigare haft bättre ekonomiska förutsättning än barnets far har det varit rimligt att du tagit ett större ansvar för utgifterna. Om det däremot är så att du och barnets far i nutid lever under liknande ekonomiska förutsättningar talar det för att ni ska dela lika på utgifterna. 

    Det finns möjlighet för domstolen att ålägga att barnets fader ska betala underhållsbidrag till barnen om han försummat sin underhållsskyldighet. Detta görs genom att du vända dig till tingsrätten där fadern har sin hemvist för att väcka talan om underhållsbidrag. För det behöver du skicka in en stämningsansökan. 

    Rekommendation 

    Det är svårt att i det här stadiet genomföra en fullständig juridisk analys av din situation utan mer uppgifter. Jag skulle rekommendera att du i första hand vänder dig till en jurist kunnig inom familjerätt för en genomgång av er situation. Självklart kan man alltid vända sig till tingsrätten för att där skicka in en stämningsansökan men det går inte här att ge ett svar på hur utgången i det enskilda målet kommer se ut. I värsta fall kan det bli en dyr historia för dig som inte genererar något underhållsbidrag. Försäkringskassan kan också bistå med en beräkning om vad underhållsbidraget bör vara. 

    Familjens jurist har mångårig erfarenhet av vårdnadstvister, boende och umgänge. De kan även bistå vid situationer där den ena parten inte betalar sitt underhållsbidrag. 

    Jag hoppas du upplever att du fått svar på din fråga. Om jag missförstått dig på något vis går det jättebra att ställa en ny fråga.

    Sandra M.B Nygren
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden