Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barn i äktenskap och samboskap

    Hej, vad är skillnaden juridiskt om man har barn och är sambos än om man är gifta?

    Rådgivarens svar

    2019-01-24

    Hej! Tack för din fråga. De allmänna reglerna om äktenskap finns i äktenskapsbalken och om samboskap i sambolagen. Nedan kommer en redogörelse för juridiska skillnader mellan äktenskap och samboskap när det finns barn med i bilden.

    Skillnader vid pågående äktenskap/samboskap

    Den största skillnaden med att ha barn i äktenskap och samboskap är hur arvet fördelas efter någons död. Regler om arv finns i ärvdabalken. Inom ett äktenskap ärver makarna varandra med fri förfoganderätt, medan partners i ett samboskap inte har någon automatisk rätt till arv enligt lagen. Om sambor vill ärva varandra måste det anges i ett testamente, annars går arvet i första hand till den avlidne sambons barn. Det finns däremot ett undantag för makar i ett äktenskap när det gäller s.k. särkullbarn. Särkullbarn är barn som inte är gemensamma inom äktenskapet. Särkullbarn ärver direkt vid den avlidne makens död, om denne inte aktivt väljer att avstå arvet till förmån för den efterlevande maken. Gemensamma barn måste motsatsvis till särkullbarn vänta tills den andra maken avlider innan de får rätt till arvet.

    En annan skillnad är hur det juridiska föräldraskapet uppstår när barnet föds. Inom ett äktenskap presumeras mannen automatiskt vara far till barnet, medan fadern i ett samboskap måste genomgå en s.k. faderskapsbekräftelse innan denne kan bli juridisk förälder (vårdnadshavare) till barnet. Denna reglering finns i föräldrabalken. Många diskussioner har förts kring att regleringen är omodern och borde ändras, eftersom det dels är vanligare idag att barn föds utanför äktenskap och dels för att partnerskap inte endast består av en man och en kvinna.

    Skillnader vid upplösning av äktenskap/samboskap

    Upplösning av ett äktenskap respektive samboskap innebär även det skillnader i fråga om barn. Sambor kan separera direkt, oavsett om de har barn. Vid en skilsmässa medföljer dock en betänketid på sex månader om barnet är under 16 år innan äktenskapet anses upplöst, se äktenskapsbalken. Det tar med andra ord ett halvår att genomgå skilsmässa när makarna har barn.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har följdfrågor går det bra att ställa en ny. Behöver du hjälp med att exempelvis skriva ett testamente eller få en mer ingående rådgivning om vad det innebär att gifta sig, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister. Klicka här för att komma till bokningen.

    Vänligen,
    Josefine Johansson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden