Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Avtal om vårdnad slutet under påverkan av psykisk störning

    Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt.
    Min fråga är om detta även gäller vid avtal som rör vård av barn. Jag blev övertygad att ge ensam vårdnad till mamman. Under tiden var jag inlagd på en psykiatrisk avdelning under LPT och fick permission att åka till kommunhuset och skriva på avtalet. 
    Familjerätten i kommunen var full medveten om min psykiskt tillstånd.

    Rådgivarens svar

    2019-08-10

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Avtal slutna under påverkan av psykisk störning 
    Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning innebär att avtal som ingåtts under påverkan av en psykisk störning är ogiltiga. Det ska finnas ett orsakssamband mellan den psykiska störning och avtalet för att avtalet ska anses vara ogiltigt. Man ska först konstatera att personen var psykiskt störd vid tillfället då avtalet ingicks samt att avtalet ingick på grund av den psykiska störningen. Den psykiska störningen ska vara allvarlig t.ex. att personen är inlagd på en psykiatrisk avdelning. 

    Vårdnadsavtal 
    Föräldrar kan avtala om gemensam eller ensam vårdnad av barnet enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. Avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden. Socialnämnden ska endast godkänna avtalet om det är förenligt med barnets bästa. Huvudregeln är att gemensam vårdnad är till barnets bästa, självklart finns det undantag. Socialnämnden ska se till att avtalet mellan föräldrarna blir tillbörligt utrett, 6 kap. 17a § tredje stycket föräldrabalken

    Sammanfattning
    Det är troligt att avtal som ingicks mellan dig och mamman till barnet är ogiltigt till följd av att avtalet ingick då du var påverkad av en psykisk störning. Eftersom du var inlagd vid samma tidpunkt som avtalet ingick är det sannolikt att det finns ett orsakssamband mellan den psykiska störning och avtalet, detta måste dock prövas utifrån alla omständigheter i fallet. Även om du har skrivit under vårdnadsavtalet ska socialnämnden godkänna avtalet innan avtalet anses vara giltigt. Det framgår dock inte huruvida avtalet du ingick har blivit godkänt av socialnämnden eller inte. Socialnämnden ska utreda avtalet och vad som är barnets bästa innan de godkänner avtalet. Förhoppningsvis kan detta redas ut för ert barns bästa. 

    Om du önskar gå vidare med ditt ärende så är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. Vi finns tillgängliga på ett kontor nära dig eller över telefon till fasta priser (Familjens Jurist Digital), se länk till våra tjänster HÄR.

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden