Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Avtal om barns framtida boende och vårdnad

    Hei! 
    Kan man lage en juridisk bindende avtale om felles barns boende ved et evt samlivsbrudd?
    Vi skal ha gemensam vårdnad og begge er enige i at jeg og barnet skal få flytte til Norge (1 time unna fars bosted) ved evt samlivsbrudd. 
    Vil en slik avtale være forpliktende ved et evt brudd og tas hensyn til hos familjeretten dersom far da plutselig skulle sette seg på bakbeina?  

    Rådgivarens svar

    2020-01-22

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du går vidare i din situation. 

    Den rättsliga regleringen av vårdnad och boende för barn hittas i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. 

    Avtal om vårdnad av barn

    Det framkommer inte i frågan om ni redan nu har gemensam vårdnad om ert barn. Om du och barnets far är gifta eller har varit gifta har ni båda vårdnaden om barnet (6:3 FB), är ni inte gifta har modern ensam vårdnad av barnet. Vill ni få gemensam vårdnad av barnet kan ni avtala om detta. För att avtalet ska vara bindande krävs det att avtalet är skriftlig och att socialnämnden har godkänt avtalet (6:6 FB). Om föräldrarna har avtalat om att vårdnaden ska vara gemensam ska socialnämnden godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet inte är förenligt med barnets bästa (6:6 st.2 FB). Avtalet blir giltigt när socialnämnden har godkänt avtalet, vilket innebär att det inte går att avtala om hur vårdnaden ska fördelas om ni separerar i framtiden. Har ni däremot avtalat om gemensam vårdnad innan ni delar på er kommer ni att fortsätta ha gemensam vårdnad tills ni har avtalat om något annat eller tills domstolen bestämmer något annat.

    Avtal om barns boende

    Om barnet står under gemensam vårdnad kan vårdnadshavarna avtala om vart barnet ska bo (6:14a st.2 FB). Även i denna situationen ska avtalet vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna avtalet. Avtalet blir giltigt när socialnämnden har godkänt avtalet, därför är det inte möjligt att avtala om vart barnet ska bo om ni i framtiden separerar. Ni kan ingå ett avtal om boende om och när ni senare separerar. Kan ni vid den tiden inte komma överens om vart barnet ska bo kan ni vända er till domstolen för att få ett beslut om vem av föräldrarna barnet ska bo med och vart ni kan bosätta er (6:14a st.1 FB). 

    Din situation

    Det framkommer inte om du och barnets far har gemensam vårdnad av barnet. Har ni redan nu gemensam vårdnad kommer ni att fortsätta att ha gemensam vårdnad över barnet efter en separation. Har ni inte gemensam vårdnad kan ni avtala om det redan nu och sedan vända er till socialnämnden där ni bor för att de ska godkänna avtalet. Detta avtalet kommer att vara giltigt också efter en eventuell separation. Det går däremot inte att skriva ett bindande avtal om vart barnet ska bo i framtiden efter en eventuell separation, ni får istället avtala om vart barnet ska bo efter det att ni har separerat. 

    Rekommendationer

    Jag rekommenderar att ni försöker komma överens vid en eventuell separation, kan ni inte komma överens så rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist för att få vidare hjälp i ditt ärende. Här kan du läsa om vad våra jurister på Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till vårdnad, boende och umgängeHär kan du få kontakt och boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist.

    Hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden