Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Att verkställa en umgängesdom

    Har frågor angående verkställning av umgängesdom. Om man ansöker om verkställighet av umgängesdom och rätten skulle anse att det inte är för barnets bästa att verkställa domen, vad händer då? Vem bestämmer då vilket umgänge man ska ha om man väljer att inte starta upp ett nytt mål i tingsrätten? Om man väljer att starta upp ett nytt mål i tingsrätten kan det ju ta väldigt lång tid (det tog oss 2 år att få nuvarande umgängesdom i tingsrätt och hovrätten), vilket umgänge gäller under tiden och vem bestämmer det umgängets utformning? Vad jag har förstått kan man inte få ett minskat eller ändrat umgänge när beslut om verkställighet av dom tas, utan det utreds bara om domen ska verkställas eller inte, stämmer det? Vi har överlämning från ensam vårdnadshavare till mig 1 gång i veckan, om beslut tas att inte verkställa umgängesdomen, innebär det att jag inte får något umgänge alls då? Om beslut tas att inte verkställa domen, innebär det då att inte jag heller behöver följa domen, med dagar och tider som står i nuvarande dom?

    Rådgivarens svar

    2018-12-03

    Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer jag att redogöra för din situation samt framföra förslag på hur du kan ta ditt ärende vidare.

    Allmänt om verkställighet av umgängesdomar
    Regler om verkställighetsärenden av detta slag finns i föräldrabalken. I prövningen om verkställighet tar tingsrätten hänsyn till barnets bästa samt om umgänget först och främst kan tänkas genomföras frivilligt. Om det är omöjligt att få en part att frivilligt följa avgörandet, kan tingsrätten besluta om att använda särskilda tvångsmedel. Det mest förekommande tvångsmedlet är vite, det vill säga en straffpåföljd om ett pengabelopp. I särskilda fall kan tingsrätten besluta om att blanda in polis för att kunna överlämna barnet i enlighet med avgörandet om det anses nödvändigt.

    Det är inte helt ovanligt att en umgängesdom inte följs korrekt, därav finns möjligheten till verkställighet. Om inga nya omständigheter har inträffat sedan tingsrätten lämnade avgörandet om umgänget, brukar det inte finnas några hinder för tingsrätten att även verkställa det. Utgångspunkten är således att tingsrätten ska verkställa avgörandet vid en ansökan. Verkställighet kan endast vägras om det inte är att anse som barnets bästa, exempelvis om läget har förändrats sedan tiden för avgörandet.

    I din situation
    Det är endast i särskilda fall som tingsrätten vägrar verkställighet av ett tidigare avgörande. Med andra ord - om inga nya och relevanta omständigheter har inträffat som förändrar hela situationen för er, kommer tingsrätten förmodligen att verkställa umgänget. Däremot kan verkställighetsärenden i tingsrätten inte förändra bestämmelser om umgängestiden oavsett om verkställighet vägras eller ej, det måste i sådant fall prövas i en annan rättegång. Det krävs alltså att någon av er väcker ny talan om umgängesfrågan i domstol. Till dess att domstolen kommer med ett nytt avgörande gäller således det första avgörandet.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du behöver hjälp med att exempelvis skriva en ansökan om verkställighet till tingsrätten, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister här.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden