Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Att flytta med barnen utan andre vårdnadshavarens samtycke

    Om jag vill flytta från kommunen där jag och barnen bor. Vad gäller då? Har jag någon chans att ta med dem utan den andra vårdnadshavarens medgivande?

    Rådgivarens svar

    2020-02-14

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.


    Vårdnadshavarna måste vara överens i frågor om barnets bosättning
    Om ett barn har två vårdnadshavare, måste dessa vara överens i alla beslut av ingripande betydelse för barnet. Barnens bosättning är ett exempel på ett beslut av ingripande betydelse. En vårdnadshavare får därmed inte ensam besluta om barnens boende, utan det kräver den andre vårdnadshavarens samtycke (6 kap. 13 § föräldrabalken). I praktiken innebär detta att en vårdnadshavare inte kan flytta hur som helst med barnen utan den andre vårdnadshavarens medgivande. Att flytta till annan ort med barnen utan den andre vårdnadshavarens samtycke kan (i extrema fall) utgöra brott i form av egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken).

    Tillvägagångssätt för att bestämma om barnens bosättning
    Vårdnadshavare har möjlighet att avtala sinsemellan om vem barnen ska bo med. Avtalet måste vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens, finns möjligheten att vända sig till domstol för att få ett avgörande avseende vem barnen ska bo med (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Domstolen kommer i sin bedömning att utgå ifrån vad som kan anses som det bästa för barnen - inte utifrån vad som fungerar bäst för föräldrarna.

    Rekommendation
    Jag råder dig att först och främst tala med barnens andra vårdnadshavare och diskutera hur ni kan lösa situationen utifrån barnens bästa. Det finns även möjlighet att söka samarbetssamtal hos kommunen för att få hjälp av en rådgivare att nå en överenskommelse om ni inte klarar det på egen hand.

    Vad är egentligen det bästa alternativet för för barnen? Vid en separation kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller frågor som rör barnen. Familjens Jurist kan hjälpa till vid de allra flesta juridiska frågor som rör vårdnad om barn. Läs mer här om hur Familjens Jurist kan hjälpa er i frågor kring vårdnad om barn.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden