Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Att flytta längre bort vid växelvist boende

    Hej! Min f d fru har våra tre barn skrivna hos sig (dom är 6, 14 och 15 år gamla). Vi bor idag i samma kommun efter vår separation. Jag har för avsikt att flytta ihop med min nya partner i grannkommunen, den bostaden ligger ca 2 mil bort från där jag bor idag(barnet är skriven på en adress 1 mil från mig idag). Min f d har hotat med att motsäga sig den flytten, kan hon göra det? Barnen kommer fortfarande vara skrivna hos henne, gå kvar i samma skola och ha nära till vänner och aktiviteter osv. Kan hon motsäga sig att vårt yngsta barn bor med mig och min nya partner(som vår yngsta tycker mycket om) i grannkommunen under mina veckor? Barnet är ju fortfarande skrivet hos henne och kommer så vara, och gå i samma skola osv. Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2019-12-06

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Utifrån vad du anger i din fråga, uppfattar jag det som att ni har gemensam vårdnad om era barn. Därav kommer jag att utgå från det scenariot. Om så inte är fallet, är du varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare hjälp med din fråga.

    Krav på att vårdnadshavarna är överens i frågor om barnets bosättning
    Om ett barn har två vårdnadshavare, måste dessa vara överens i alla beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. Ett sådant beslut gäller exempelvis barnets bosättning. Med andra ord får inte en vårdnadshavare ensam besluta om barnets boende, utan det kräver den andre vårdnadshavarens samtycke (6 kap. 13 § föräldrabalken). I praktiken innebär detta att en vårdnadshavare inte kan flytta hur som helst med barnet utan den andre vårdnadshavarens medgivande.

    Möjligheten till växelvist boende för barnet
    Vid gemensam vårdnad om barnet är det möjligt för barnet att ha så kallat växelvist boende. Växelvist boende kräver dock inte bara att föräldrarna har gemensam vårdnad, utan även att de kan upprätthålla en god samarbetsförmåga sinsemellan samt att de bor relativt nära varandra. I fråga om närhet avses möjligheten för barnet att kunna gå i samma skola med mera under det växelvisa boendet.

    Föräldrarna kan på egen hand avtala om barnets boende, under förutsättning att de är överens. För att avtalet ska vara giltigt, krävs det att handlingen är skriftlig samt att socialnämnden har godkänt det. Det är även möjligt att ta upp frågan i en domstol som kan bestämma hos vem av föräldrarna som barnet ska bo (6 kap. 14 a § föräldrabalken).

    Er situation
    Det verkar som att det är växelvist boende ni har för närvarande, vilket kräver att ni som föräldrar ska kunna samarbeta väl och inte heller bo för långt ifrån varandra för att det ska fungera. Att bo 2-3 mil ifrån varandra kan inte anses vara ett hinder för att barnet ska kunna fortsätta gå i samma skola, gå på samma fritidsaktiviteter, umgås med sina vänner och så vidare. Däremot krävs det att ni kan samarbeta och därav är överens om boendesituationen. I och med att barnen bor hos er båda utifrån hur jag tolkar situationen, kan du således inte flytta utan den andre vårdnadshavarens samtycke oavsett hur kort eller långt avstånd det gäller. Om ni inte kan komma överens, har ni möjlighet att ta vidare frågan till domstol.

    Rekommendation
    Vad är egentligen det bästa alternativet för för barnen? Vid en separation kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller frågor som rör barnen. Familjens Jurist kan hjälpa till vid de allra flesta juridiska frågor som rör vårdnad om barn. Läs mer här om hur Familjens Jurist kan hjälpa er i frågor kring vårdnad om barn.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden