Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Återbetalning av underhållsbidrag

    Hej,
    Har betalat underhåll direkt till mitt ex under ett antal år. Detta då FK tyckte att vi kunde hantera detta själva. Efter att barnet blev myndig fortsatte betalningarna till exet automatiskt.
    Mitt barn som är myndig har under ett antal månader struntat i skolan.
    Hade underhållet skötts via FK hade ersättningen reglerats automatiskt.
    Nu har så inte skett och jag har alltså betalat underhåll till mitt ex under ca 5 månader som barnet inte haft rätt till.
    Hur kan jag göra för att kräva tillbaka pengarna från exet under den period barnet inte studerat?

    Rådgivarens svar

    2020-05-14

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Återbetalning av underhållsbidrag

    Regler om underhållsskyldighet finner man i föräldrabalken (FB). Föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sina barn (FB 7 kap. 1 §). Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt arton år. Går barnet i skola efter denna tidpunkt kan skyldigheten förlängas till dess barnet fyller tjugoett år (FB 7 kap. 1 § st. 2). Med skolgång menas grundskola, gymnasium eller liknande skolgång. Som förälder är du alltså skyldig att betala underhåll till barnet fram till dess att barnet blir myndigt. Om barnet går i skola fortsätter skyldigheten fram tills barnet fyllt tjugoett. Om ditt barn inte går i skolan, finns det ingen skyldighet att betala underhåll efter att barnet fyllt arton år. Enligt förarbetena (som alltså anger hur lagen ska tolkas) ska tillfälliga studieavbrott inte leda till att underhållsskyldigheten upphör. Är studieavbrottet varaktigt upphör din betalningsskyldighet. Om bidraget likväl betalats ut efter att barnet slutat gå i skolan, finns det ingen grund för underhåll och du kan kräva pengarna tillbaka.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis gäller att du som förälder är underhållsskyldig fram tills att barnet är myndigt. Om ditt barn går i skolan, fortsätter underhållsskyldigheten fram till dess att barnet fyller tjugoett. Detta gäller dock bara om barnet faktiskt går i skolan, har barnet avslutat sin skolgång finns det ingen grund för underhållsbidrag. Du kan då kräva att få pengarna tillbaka. Det lämpligaste vore att ta kontakt med ditt ex för att få tillbaka det du betalat.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har behov av mer hjälp, kan du vända dig till Familjens Jurist som har allmän rådgivning.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden