Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Är det bäst att anlita ett ombud i vårdnadstvist i fråga om umgänge?

    Hej! Har en fråga gällande umgänges rätt. Min son har en son som han inte får träffa pga modern. Hon har bestämt att det blir för jobbigt för barnet. Min son har försökt med brev,sms,men inget svar. Varit i kontakt med familjerätten i kommunen och dom rekommenderar en stämningsansökan till tingsrätten. Måste han/vi kontakta advokat för det eller kan man göra det privat? Vilket är bäst? 

    Rådgivarens svar

    2019-12-04

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!  

    Regler kring umgänge rörande barn hittar du i 6 kap föräldrabalken (FB)  Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och för hur du kan gå vidare i din situation.

    Rätt till umgänge

    Umgängesrätt är den rättighet som barn har att träffa den förälder de inte bor tillsammans med. I beslut om umgängesrätt är det alltid barnets bästa som är i fokus. Det handlar därmed om barnets rätt att träffa sina föräldrar utifrån barnets behov. Utgångspunkten är att barnets bästa är att träffa båda föräldrarna.  Barnet ska därför ha rätt till umgänge även med den förälder som barnet inte bor med. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till så att barnets behov av umgänge tillgodoses enligt 6 kap 15 § FB.

    Umgängesrätten kan avtalas om hos Familjerätten i kommunen, där man om man kommer överens bör teckna avtal och låta det godkännas. Det andra alternativet är annars att låta tingsrätten fastställa i dom en överenskommelse eller att be tingsrätten slutligt bestämma efter rättegång där yrkanden och inställning från båda föräldrarna prövas.

    Ansökan om stämning

    För att en domstol ska ta upp fråga om barnets rätt till umgänge krävs att någon av föräldrarna ansöker om stämning. Detta behövs däremot inte om det redan pågår ett mål om skilsmässa i tingsrätten, eftersom man där kan ta upp frågan om umgänge. När mål avseende umgängesrätt handläggs brukar tingsrätten till en början ge kommunens familjerätt ett uppdrag att ha ett samarbetssamtal med föräldrarna för att på bästa möjliga sätt försöka nå en överenskommelse. Tingsrätten kan också besluta att socialnämnden och familjerätten lämnar upplysningar eller gör en utredning för att se vad som är bäst för barnet.  

    Hur kan du gå vidare? 

    Mot bakgrund till att det utifrån frågan kan utläsas att ni redan har försökt nå en överenskommelse genom Familjerätten i kommunen är ansökan om stämning rätt väg att gå. Självklart kan man ansöka om stämning på egen hand som privatperson, vilket görs genom att man fyller i en blankett om stämning som finns på domstolsverkets hemsida. Stämningansökan hittar du HÄR.  

    Juridik är inte enkelt och man som privatperson kan många gånger känna sig nästintill vilsen bland alla bestämmelser, huvudregler och undantag som aktualiseras. Ett ombud som är juridiskt kunnig kan därför verka både som er juridiska kompass, men också för att ni i denna situation skall kunna föra eran talan på bästa sätt. Det finns möjlighet att genom sin hemförsäkring få ersättning för ett ombud i samband med en tvist (rättsskydd). I det fall er hemförsäkring inte har ett sådant villkor, finns en möjlighet att i vissa fall få rättshjälp från staten för delar av kostnaden. För vidare information om såväl förfarandet som annan information som rör umgängesrätt rekommenderar jag er att läsa mer på Domstolsverkets hemsida HÄR.  

    Jag hoppas att du har fått vägledning i din fråga. Har du ytterligare frågor går det jättebra att ställa dem till oss. Känner ni att ni skulle vilja ha ett ombud vid er sida hjälper gärna Familjens Jurist dig. Här kan du boka ett personligt möte med en av våra otroligt duktiga jurister via telefon eller på ditt närmaste kontor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden