Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Är den andra föräldern skyldig att bidra till kostnaderna för att jag ska kunna träffa vårt barn?

    Jag flyttade 15 mil för kärleken. Jag har en dotter som är 10 år som jag hämtar varannan helg fredag-sön. Jag hämtar fredag efter jobbet och lämnar henne hos sin mamma på söndag kväll igen. Jag åker varje gång fram och tillbaka. Jag betalar underhåll och hon får hela barnbidraget +att jag har resekostnaden. Är detta rimligt? Jag och mitt x har båda fasta inkomster. Ska jag behöva stå för ALLT? Har inte mamman någon skyldighet att skjutsa/betala för att dottern ska kunna träffa mig? Kan jag sluta betala underhåll och lägga dom pengarna på bilresorna istället som blir 60 mil på en helg?

    Rådgivarens svar

    2020-04-22

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för de regler som finns för underhållsskyldighet och umgänge med barn och avslutar med vad som gäller i just er situation.

    Underhållsskyldighet

    Regler om förälders underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn fram tills barnet är 18 år, eller om barnet fortfarande går i skolan, tills barnet är 21 år (7 kap. 1 §). Den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidragets storlek fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 §).

    Om umgänge med barn

    Regler om vårdnad, boende och umgänge med barn regleras i 6 kap. FB. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus i dessa frågor (2 a §). Om föräldrarna inte bor tillsammans har de ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som inte bor tillsammans med barnet (15 §). 

    Den förälder barnet bor hos ska ta del i kostnaderna för resor som uppstår för att barnet ska kunna umgås med den andra föräldern. Vad respektive förälder ska betala bedöms utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga att bidra till kostnaderna (15 b §). 

    Er situation

    Då du inte har barnet varaktigt boende hos dig är du skyldig att betala underhållsbidrag. Däremot är den andra föräldern skyldig att bidra till kostnaderna för resorna som krävs för att du ska kunna umgås med barnet. Både du och barnets andra förälder har också ansvar för att umgänget fungerar. Exakt vilka kostnader och vilka resor du respektive barnets andra förälder ska stå för och kan jag däremot tyvärr inte svara på. 

    Avslutande råd

    Du har en lagstadgad skyldighet att betala underhåll. Du kan alltså inte sluta betala underhåll och istället lägga de pengarna på bilresor. Däremot har barnets mamma också en skyldighet att underlätta och bidra ekonomiskt till att umgänget kommer till stånd. Det bästa vore förstås om ni sinsemellan kan komma överens om hur detta ska lösas. Kan ni inte komma överens så rekommenderar jag att du i första hand vänder dig till familjerätten, som är en del av socialtjänsten, i din kommun. De kan bland annat erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal där ni får hjälp av en utomstående att prata om situationen och reda ut den. Familjerätten kan också hjälpa er att upprätta avtal som exempelvis reglerar det ni kommer fram till och underhållsbidragets storlek. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist, med stor erfarenhet av just dessa frågor, eller återkomma till Fråga Juristen med en ny fråga. 

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden