Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ansökan om gemensam vårdnad

    Angående återgång till delad vårdnad: Jag har samarbetsproblem med mamman till vårt femåriga barn, som gör att umgänget blir lidande: hon förhindrar det om jag inte helt fogar mig efter hennes önskemål, som att t ex att i förväg redogöra för vad jag och min dotter ska företa oss under umgängestiden. Jag får även inte inom rimlig tid ta del av viktig info från förskola o d. Min dotter bor hos mamman som har vårdnaden alltsedan ett par år då jag skrev över min halva för att ge henne mina föräldradagar, under en inbördes överenskommelse att detta bara var "på pappret" och att vi i allt väsentligt skulle ha fortsatt delad vårdnad. På nätet hittar jag bara info om vad som gäller om endera föräldern vill ha hela vårdnaden; inte någon info om hur pass lätt eller svårt det är att få tillbaka sin halva, vilket, förutom umgängesplan m m, är vad jag ansökt om i min tingsrättsstämning som alternativ till ensam vårdnad. Min fråga är alltså om återgång till delad är mindre svårt att få än ensam vårdnad och vilken bevisning som i så fall kan krävas.
    Angående vårdnadshavarens rättighet att slippa "kidnappning" från den andra föräldern: Inte för att det låter som en vidare bra idé utan mest av nyfikenhet: Jag kan inte utläsa från lagen att det skulle vara olagligt för en förälder som inte har vårdnaden att, från vårdnadshavaren eller någon i dennes ställe, föra bort sitt barn från en allmän plats. M a o, har vårdnadshavaren rätt att slippa en bokstavlig dragkamp om barnet; ska t ex föräldrabalkens (6:11) "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter." förstås så?

    Rådgivarens svar

    2019-02-21

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. Nedan kommer en redogörelse gällande frågorna.

    Ansökan om gemensam vårdnad

    Regler gällande vårdnad finns i föräldrabalken, (FB). När det handlar om vårdnadstvister och ansökan om gemensam vårdad utgår domstolen alltid utifrån barnets bästa. Vad som är barnets bästa fastställs av domstolen i det enskilda fallet. Det betyder att domstolen i detta fall kommer, utifrån era omständigheter och er situation, att fastställa om gemensam vårdnad är det bästa för ert barn eller inte. Då detta är en fråga för domstolen är det svårt för mig att säga hur utgången i er ansökan om gemensam vårdnad kommer bli samt hur svårt eller vilken bevisning som krävs, då det som sagt ser olika ut från fall till fall. Dock så kan nämnas att domstolen vid dessa bedömningar framför allt beaktar risken för att barnet eller någon annan i familjen far illa, utsätts för övergrepp eller olovligen förs bort samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Utöver det beaktas även föräldrarnas förmåga att samarbeta gällande frågor som rör barnet.

    Angående din andra fråga, så säger 6:11 FB att det är vårdnadshavaren som bestämmer om barnet, gällande mer viktiga frågor som sjukvård, skola, boende och liknande. Det är alltså vårdnadshavaren som bestämmer över barnet, men föräldrarna ska samarbeta och agera tillsammans för att tillgodose barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna samt en trygghet och omvårdand. Ett förfarande som du beskriver, skulle därmed inte vara förenligt med dessa skyldigheter samt förvärra den rådande situationen överlag för både barnet och föräldrarna. Det förvärrar även chansen till gemensam vårdad samt umgänge då domstolen som sagt tar hänsyns till alla relevanta omständigheter i det specifika fallet för att fastsälla barnets bästa.

    Sammanfattningsvis fattas beslut om vårdnad av dosmtolen utifrån barnets bästa i det enskilda fallet. Domstolen beaktar alltså omständigheterna i ert fall, med bland annat fokus på att barnet inte kommer behandlas illa, olovligen föras bort, barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna samt föräldrarnas förmåga att sammarbeta. Därmed skulle jag rekomendera att ni tillsammans försöker komma överens om en lösning där barnet får umgås med er båda och där ni tillgodoser dotterns välmående och prioriterar hennes bästa.  

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle behöva vidare juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens Jurist.

    Vänliga hälsningar,

    Elma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden