Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ansöka om ensam vårdnad

    Hej, har gemensam vårdnad med en pappa som har tappat intresse för att träffa sin son på över 4 månader. Pappan har varit mycket inblandad inom socialtjänsten med orosanmälningar p g a hans drickande. Pappan har även utövat våld på storasystern till min son. Pappan har varit kallad till rättegång för misshandel mot sin dotter. Socialtjänsten ser en stor risk att min son är där speciellt övernattningar. Jag lyssnade på socialtjänsten och vad som är bäst för min son.Har erbjudit dagumgänge men efter jag erbjudit dagumgänge så har pappan slutat att träffa sin son. Kan även tillägga att min son har autism så det är väldigt viktigt med struktur i vardagen och veta vad som ska hända genom förberedelse. Har nu funderat som läget är att söka ensam vårdnad genom det skulle underlätta min vardag och p g a min oro för hans drickande och våld mot storasyster. Jag kan tillägga att jag får inte kontakt med pappan om jag hör av mig till honom.
    Har ni några tips hur jag kan gå till väga för det bästa för min son? Min son själv säger att han vill vara där på dagen inte på natten hos sin pappa.
     

    Rådgivarens svar

    2020-12-28

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. 

    Regler kring vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).

    Vårdnad av barn och barnets bästa
    Till att börja med klargör 6 kap. 2 a § FB att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Jag vet inte hur gammal din son är men ju äldre barnen är desto tyngre ska deras vilja väga. När man bedömer vad som är det bästa för barnet ska man fästa avseende dels till barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna och dels risken för övergrepp, att barnet förs bort eller annars far illa.

    Ensam vårdnad 
    Om föräldrarna har gemensam vårdnad får de avtala om att en av de istället ska ha vårdnaden. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det vilket de ska göra om det inte uppenbart är oförenligt med barnets bästa. Detta framgår av 6 kap. 6 § FB. Jag förstår på din fråga att du inte får kontakt med pappan. Möjligen skulle rätten till samarbetssamtal och medling som finns reglerad i 6 kap. 18 och 18 a § FB kunna vara till hjälp. För att få den typen av hjälp kan man vända sig till sin kommun. Om det inte går att komma överens med den andre föräldern  kan den som vill få till en ändring i vårdnaden ansöka om att rätten ska besluta om ensam vårdnad, se 6 kap. 5 § FB. Rätten kommer då att bland annat beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet. Det finns även regler för det fall att en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen så att det innebär bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. I sådana fall ska rätten besluta om ändring i vårdnaden, och om föräldrarna har gemensam vårdnad och det är en av de som brister i omsorgen ska den andre föräldern få ensam vårdnad, detta enligt 6 kap. 7 § FB

    Sammanfattning och rekommendation
    Under förutsättning att det är möjligt att få kontakt med pappan kan ni alltså avtala om att du ska ha ensam vårdnad. Du kan också ansöka om att rätten beslutar om att du ska ha ensam vårdnad. Vad som är bäst för barnet kommer alltid att vara avgörande i frågor kring vårdnaden av barnet. Ovan har jag beskrivit vilka regler som gäller för möjligheten att avtala och ansöka om ensam vårdnad. För att få ytterligare vägledning i ditt ärende och hur just du kan gå vidare skulle jag rekommendera att ta kontakt med Familjens jurist som är kunniga och kan erbjuda hjälp i den här typen av frågor. Du kan boka tid för ett telefon- eller onlinemöte på deras hemsida.

    Nora Tengnér
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden