Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ändring av gemensam vårdnad och boende

    Hej. Jag har ensam vårdnad om min dotter som är 2,5år och har haft det sedan hon föddes då jag och pappan gick skilda vägar i början av graviditeten. Han har endast haft umgänge, men nu vill han ha varannan helg och även gemensam vårdnad, han bor även i annan kommun. Jag vill inte att vi ska ha gemensam vårdnad då hon bor här och vi har haft svårt att samarbeta osv. Hur kan detta gå till? Om han vill ändra men inte jag. Och sedan undrar jag även om ni vet hur det funkar med föräldradagarna, jag fick ju alla från början och har sparat en del för att få ihop det i framtiden. men vad skulle hända med dom Om det skulle bli gemensam vårdnad nu? Tacksam för svar o hjälp hur jag ska tänka och bete mig i detta. :)

    Rådgivarens svar

    2020-07-07

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer att gå igenom vilka möjligheter som finns kring att ändra vårdnad och boende för barn och sedan hur detta påverkar föräldradagarna.

    Kan vårdnad och boende ändras om endast ena föräldern vill ändra?

    Föräldrar har tämligen stor frihet att själva komma överens om hur vårdnad, umgänge och boende för barnet ska se ut. Vill dock ena av föräldern ändra hur vårdnad och boende sker kan det göras på olika vägar. I fråga om vårdnad kan föräldrarna avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller bara hos en av föräldrarna genom ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Ett sådant avtal går dock endast att få till om föräldrarna lyckas komma överens. Kan man inte komma överens kan den förälder som vill få till ändring i vårdnadsfrågan vända sig till domstol. Domstolen beslutar då om vårdnaden ska vara gemensam eller hos en av föräldrarna (6 kap 5 § FB). När rätten bedömer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte lägger den särskilt stor vikt om föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Som förutsättning för att gemensam vårdnad ska fungera brukar det anses att föräldrarna måste kunna samarbeta ganska konfliktfritt så att barnet inte drabbas negativt av eventuella meningsskiljaktigheter. Rätten fattar beslutet om vårdnadsfrågan utifrån det som antas vara barnets bästa (6 kap. 2a § FB).

    Även i fråga om ändring av var barnet bor gäller samma. Antingen kan föräldrarna avtala om barns boende genom ett skriftligt avtal som måste godkännas av socialnämnden. Annars kan en av föräldrarna eller båda väcka talan hos rätten så att rätten får besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med (6 kap. 14a § FB). Domstolen kan bestämma att barnet ska bo hos en av föräldrarna eller växelvis hos båda. Rätten beslutar alltid i boendefrågan utifrån vad som är barnets bästa. Dock brukar man inte kunna besluta om växelvis boende (alltså att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna) om föräldrarna bor alltför långt ifrån varandra. 

    Påverkar ändring till gemensam vårdnad föräldrapenningen?

    För ett barn har man totalt rätt till 480 dagar med föräldrapenning (12 kap. 2 § och 12 § socialförsäkringsbalken, SFB). Har man ensam vårdnad har man rätt till alla dagarna (12 kap. 14 § SFB). Har man däremot gemensam vårdnad delas dagarna till hälften mellan föräldrarna (12 kap. 15 § SFB). Ändras vårdnadsförhållandena innan alla föräldradagar tagits ut skriver Försäkringskassan i sin Vägledning 2002:1, version 16 Föräldrapenning att "[o]m vårdnadsförhållandena ändras innan alla dagar har tagits ut, fördelas dagarna utifrån de nya förhållandena från och med den dag då ändringen uppkom". Låt mig ge ett exempel.

    Person 1 har hittills varit ensam vårdnadshavare och tagit ut fler än 240 föräldradagar (alltså hälften av det totala antalet dagar 480). Person 2, som numera också är vårdnadshavare, kommer då att få resterande dagar med föräldrapenning. För att Person 1 fortfarande ska kunna få dagar med föräldrapenning kan Person 2 avstå sina föräldradagar till förmån för Person 1, vilket görs genom skriftlig anmälan till Försäkringskassan (12 kap. 17 § SFB).

    Sammanfattning

    Om ni inte själva kan komma överens om och i så fall hur det här ska ändras brukar det vara bäst att först försöka lösa saken i Familjerätten genom att skriva avtal om vårdnad och boende för barnet. Ni har då större möjlighet att själva utforma hur det här ska hanteras. Skulle ni inte komma överens där har pappan till barnet möjlighet att ta saken till domstol för att få ändring i vårdnads- och boendefrågan. Hur en domstol skulle bedöma är väldigt svårt att säga på förhand. Det är alltså bäst att så långt som möjligt komma överens själva.

    Angående föräldradagarna borde en ändring från ensam vårdnad till gemensam vårdnad påverka fördelningen av föräldradagarna och hur många föräldradagar du har rätt till, vilket alltså borde kunna påverka dina sparade föräldradagar. Pappan till barnet kan dock föra över dagar med föräldrapenning på dig.

    Råd hur du kan gå vidare

    Du kan ta kontakt med Familjerätten i din kommun för vidare hjälp och råd. Om det är så att Familjerättens hjälp inte känns tillräcklig eller om pappan skulle starta en domstolsprocess kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan bistå dig. Du kan i så fall vända dig till juristerna på Familjens Jurist som har lång erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör just barns vårdnad, boende och umgänge.

    Gällande föräldrapenningen kan du kontakta Försäkringskassan för mer information.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du alltid ta kontakt med Fråga Juristen igen eller vända dig till Familjens Jurist.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden