Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ändring av barns vårdnad/boende

    Hej, Mamman anser sig inte klarar av att ha barnen varannan vecka och vill att barnen ska vara hos mig heltid eller att de hamnar hos en fosterfamilj skrev hon i sin stämningsansökan . Problemet är att jag som pappa har ett funktionshinder och är begränsad och behöver fixa lite privat saker så att jag kan klara av att ha barnen heltid.
    Mammans förklaring är att hon inte kan styra barnen då de är envisa och att hon jobbar 80% och studerar heltid. Hon har inte tid säger hon.

    Vad gäller det. Hur ser domstolen på det. Vad behöver jag göra.

    Rådgivarens svar

    2020-08-26

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Ändring av vårdnaden

    Jag har uppfattat det som att mamman vill avsäga sig vårdnaden, alternativt ändra boenderegleringen. Regler om vårdnad och boende hittas i föräldrabalken (FB). För alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §). Det finns ingen fast definition på vad som utgör barnets bästa, detta avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling.

    Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av dem ska ha vårdnaden av barnet. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (FB 6 kap. 6 §). Det går även att ändra vårdnaden genom att vända sig till domstol (FB 6 kap. 5 §).

    Det är alltså möjligt att avsäga sig vårdnaden av barn antingen genom ett avtal eller genom att vända sig till domstol. Att avsäga sig vårdnaden kan dock ses som oförenligt med barnets bästa, eftersom barnet förlorar en vårdnadshavare och detta kan påverka barnets välbefinnande negativt. Det är dock omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vad som är barnets bästa.

    Ändring av boendet

    Angående barns boende, kan detta också regleras genom att vända sig till domstol (FB 6 kap. 14 a § st. 1). Det är vidare möjligt att avtala om barnets boende. Avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (FB 6 kap. 14 a § st. 2).

    Likt frågan om vårdnaden, är det möjligt att få till ändring genom domstol eller avtal. I likhet med vårdnadsfrågan, kan det dock ses som negativt för barnets bästa att inte ha kontakt med båda föräldrarna. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock leda till en annan slutsats.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis är det möjligt för en vårdnadshavare att avsäga sig vårdnaden av ett barn. Det är även möjligt att få till ändring av barnets boende. Det kan dock vara svårt att praktiskt genomföra detta, eftersom det kan ses som negativt för barnets välbefinnande och utveckling. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock leda till en annan bedömning.

    Om du inte önskar få till ändring av vårdnaden/boendet så måste du inte gå med på detta. Om du senare önskar ändra vårdnaden/boendet så kan du förklara detta för mamman och försöka finna en lösning. Hon kan dock inte ensidigt ändra på vårdnaden/boendet.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att vända dig till Familjens Jurist som kan hjälpa dig med frågor om vårdnad och boende.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden