Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Adoptionsansökan

    Om man får avslag på en adoptionsansökan finns det möjlighet att söka igen senare?

    Rådgivarens svar

    2018-10-06

    Hej!

    Tack för din fråga samt för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Du har inte i din fråga specificerat om du har fått avslag på en nationell adoptionsansökan (”närståendeadoption”) eller om det rör sig om en internationell ansökan. Du har inte heller specificerat om du har fått avslag på socialnämndens medgivandebeslut eller om du har fått avslag i tingsrätten. Du får gärna återkomma med mer information så besvarar jag din fråga på nytt. Jag ska nedan besvara din fråga på bästa sätt utifrån givna omständigheter.

    Nationell adoption
    En ansökan om närståendeadoption som har fått avslag kan i första hand överklagas till hovrätten. Vill du överklaga domen ska du göra det skriftligen inom tre veckor från det att domen meddelades. Sista dag för överklagande samt hur man gör finns angivet i domen och ska skickas till tingsrätten. Tingsrätten skickar överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning av målet.

    En ansökan om närståendeadoption kan också bli föremål för en helt ny ansökan, om de omständigheter som domstolen har baserat sitt avslag på har förändrats. Om t.ex. barnets biologiska förälder motsätter sig en adoption kan inte tingsrätten ge samtycke till det. Om däremot den biologiska föräldern ändrar sig senare och ger sitt samtycke så kan en ansökan göras på nytt.

    Internationell adoption
    Socialnämnden måste ge sitt medgivande kring att man ska få möjlighet att göra en adoption. Om ansökan avslås går beslutet att överklaga hos allmän förvaltningsdomstol. En ansökan om medgivande kan alltså gå igenom efter ett överklagande. På följande sida kan du läsa om hur du överklagar.

    Om omständigheter som socialnämnden har baserat sitt avslag på har förändrats så kan socialnämnden ta upp frågan igen efter att den sökande upprättar en ny ansökan. Svaret på din fråga är alltså att en ny ansökan kan göras för socialnämndens medgivande.

    Sammanfattningsvis bör du i första hand överklaga beslutet och i andra hand kan du göra en ny ansökan om medgivande.

    Sammanfattning och råd
    Familjens Jurist hjälper gärna till i frågor gällande adoption. De har stor erfarenhet av att biträda under en adoptionsprocess och kan även ge rådgivning inför en eventuell adoption. Kontakta någon av våra jurister för att få hjälp under processen.    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden