Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Adoption utan den andra förälderns samtycke

    Väldigt kortfattat: pappan till min dotter är en rövhatt, han har aldrig varit där för mig/ "våran" dotter varken under graviditeten eller så (min dotter är 10 månader).
    • han ljuger i stämningsansökan han skickat in. (Det går att bevisas/motsägas).
    •min sambo (måste även tillägga är en tjej) har gjort allt och lite till som vad jag själv anser vara något en förälder bör göra för sitt barn. (Hon har sen dag 1 sett min dotter som sin dotter, inga undantag) och hon har alltid funnits där.
    •Han har sagt i en inspelning att han kan fundera på att låta min sambo adoptera henne.

    Jag har egen vårdnad, kan vi på något sätt få min sambo att adoptera henne utan hans medgivande?

    Rådgivarens svar

    2019-12-06

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du går vidare i din situation.

    Allmänt om adoption

    Den rättsliga regleringen för adoption hittas i föräldrabalkens (FB) fjärde kapitel. Det är viktigt att veta att vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges största vikt (4:1 FB). Detta innebär att vid alla adoptioner kommer det att göras en bedömning vad som är bäst för barnet, denna bedömning kommer domstolen att göra. Domstolen kommer också att göra en bedömning huruvida det är lämpligt att barnet adopteras, där ska samtliga omständigheter beaktas (4:2 FB). I lämplighetsbedömningen ska barnets behov av adoption och sökandes lämplighet att adoptera särskilt beaktas.

    Vem får adoptera?

    Den som har fyllt 18 år får adoptera (4:5 FB). Makar och sambor får adoptera tillsammans (4:6 1st FB). Har den ena sambon ett barn finns det möjlighet för den som inte är föräldern att adoptera barnet, då krävs det ett samtycke från sambon (4:6 2st FB). 

    Samtycke

    Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den föräldern som är vårdnadshavare, om vårdnadshavaren inte är varaktigt oförhindrad att samtycka, vistas på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl (4:8 FB). Det är viktigt att poängtera att det är tillåtet att återkalla sitt samtycke. Det krävs inget samtycke från den förälder som inte är vårdnadshavare. Domstolen ska dock se till att föräldrar som inte är vårdnadshavare får tillfälle att yttra sina åsikter inom viss tid (4:18 1st FB). 

    Rätten ska också se till att adoptionsärendet blir tillräckligt utrett (4:13 FB), rätten ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en så kallad adoptionsutredning (4:14 FB). Socialnämnden ska i deras utredning undersöka om förutsättningarna för adoption är uppfyllda samt försöka klarlägga föräldrarnas och barnets inställningar (4:15 FB). Om barnet är minderårig ska socialnämnden ge sitt medgivande till adoptionen.

    Din situation

    Det framkommer i din fråga att du är ensam vårdnadshavare för din dotter och därför finns det inget krav på att flickans pappa ska samtycka till adoptionen. Dock kommer pappan att få tillfälle att yttra sig i adoptionsärendet. Det kommer också ske en adoptionsutredning för att utreda huruvida det är till barnets bästa att hon adopteras, om adoption är lämplig och de olika föräldrarnas inställningar. Om inte socialnämnden anser att adoption är lämplig kommer adoptionen troligtvis inte gå igenom. Jag kan inte uttala mig om vad socialnämnden kommer att anse är det bästa för ditt barn, det kan finnas omständigheter som jag inte är medveten om.

    Rekommendation

    Om ni väljer att gå vidare med adoptionen så finns det inget krav på att din dotters pappa ska samtycka till adoptionen, men hans inställning kommer dock att höras. Jag rekommenderar därför att ni tar kontakt med en jurist för att fortsätta komma framåt i ert adoptionsärende, här kan du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa till med när det kommer till adoptionsärenden. Har du några flera funderingar eller behöver hjälp med att komma vidare i ditt adoptionsärende kan du boka tid med en jurist här.

    Hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden