Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Adoption av vuxen

    Hej! Min mor har gått bort, och hennes make som jag har kallat pappa sedan 2 års ålder vill nu adoptera mig, som nu fyllt 39 år. Vår undran är, om jag för det första kan bli adopterad vid min ålder? Och för det andra om jag blir arvinge, den dagen min "far" lämnar jordelivet? Och tredje frågan är, hur vi ska gå till väga för att detta ska ske?
    Tusen tack på förhand
    Mvh

    Rådgivarens svar

    2018-08-13

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för dina frågor.

    Adoption

    Regler om adoption finns i äktenskapsbalken (ÄktB). 

    Bestämmelser om adoption av vuxen regleras i framför allt 3 kap. ÄktB. I 4 kap. 6§ sägs att även vuxna kan adopteras om vissa krav är uppfyllda. 

    För att tillstånd för adoptionen ska ges krävs att adoptionen är till fördel för barnet. 

    Det krävs även att den sökande (alltså den som vill adoptera) har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller att det annars, med hänsyn till det personliga förhållande mellan den sökande och barnet, finns särskild anledning till adoption. 

    När det handlar om adoption av vuxna så är det tingsrätten som prövar frågan om adoption. Därför ska din styvfar lämna in ansökan om adoptionen till tingsrätten som kommer pröva frågan.

    Arvsrätt

    Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

    Regleringen kring arv och arvtagare regleras i 2 kap Ärvdabalken. Arvsordningen i enligt 2 kap ser ut enligt följande: 

    1. Första arvsklassen, barn till arvlåtaren (bröstarvinge) (2:1 ÄB). Om arvlåtarens barn avlidit är det barnbarnet som istället ärver.
    2. Andra arvsklassen, föräldrar (2:2 ÄB). Om någon av dessa är avliden, blir det istället syskon och sedan syskonbarn.
    3. Tredje arvsklassen, mor- och farföräldrar (2:3 ÄB)

    Styvbarn har alltså inte någon arvsrätt. Men om ni bestämmer er för adoption och adoptionen går igenom kommer du alltså att ärva, eftersom du då kommer ingår i första arvsklassen.

    Om en adoption inte är aktuell kan din ”styvfar” genom ett testamente reglera arvet. Han kan då reglera exakt vad och hur mycket du ska ärva. 

    Viktigt att tänka på vid upprättande av testamente är att de uppfyller formkraven för att det ska bli juridiskt korrekt. Regler kring testamente finns bland annat i 10 kap. 1§  ärvdabalken. För att det ska vara giltigt krävs att testamentet upprättas skriftligt och undertecknas av testatorn (den som vill testamentera). Utöver det krävs att två vitten undertecknar testamentet.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis betyder det att din styvfar kan ansöka om att adoptera dig. Detta gör han genom att lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten, som sedan prövar frågan. Enligt bakgrunden i din fråga bör kraven för adoption vara uppfyllda då ni haft en sådan bra relation sedan du varit så liten och din styvfar verkar ha uppfostrat dig. 

    Om din styvfar adopterar dig kommer du alltså bli arvinge och ärva honom. Om så inte är fallet så kan din styvfar genom testamente se till att du ändå kan ärva honom. Viktigt vid upprättande av testamente är att det uppfyller alla formkrav för att det ska vara juridiskt bindande.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du skulle behöva vidare juridisk rådgivning eller om ni skulle behöva hjälp med upprättande ett testamente är du välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens jurist.

    Vänliga hälsningar,

    Elma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden