Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Adoption av utländsk och vuxen man

    Hej,
    Har träffat en man på 24 år som ej har uppehållstillstånd eller personnr.
    Kan jag och min fru adoptera honom för att ge honom en bra framtid där vi naturligtvis ansvarar för alla hans kostnader

    Rådgivarens svar

    2019-04-01

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Reglerna som besvarar frågan hittar du i lagen om adoption i internationella situationer (LAIS) och föräldrabalken (FB).

    Adoptera en utländsk person

    LAIS gäller frågor som rör adoption i internationella situationer. En ansökan om adoption får tas upp i svensk domstol om sökanden har sin hemvist i Sverige, vilket du och din fru antagligen har. Vidare anger LAIS att en ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

    Adoptera en vuxen person Enligt FB får en vuxen person (över 18 år) endast adopteras om det finns en särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen i övrigt är lämplig. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som adoptionen angår eller att adoptionen avser bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

    Vad innbär det i ert fall?

    Uttrycket "med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera" avser, enligt förarbetet till lagen, att förhindra adoptioner vars främsta syfte var att underlätta för den som skulle adopteras att få uppehållstillstånd. Därför tror jag att det blir svårt för att att få er ansökan om adoption godkänd med hänsyn till omständigheterna. Se till exempel detta rättsfall (RH 1997:32) där en ensamstående man inte tilläts adoptera en ung flykting från Bangladesh.

    Sammanfattning

    Min uppfattning är att er ansökan om adoption inte kommer att godkännas. För vidare hjälp i ärendet vill jag rekommendera att ni tar kontakt med någon av våra jurister (via denna länk) som har lång erfarenht av just adoptioner.

    Jag hoppas att mitt svar har gett er lite klarhet i frågan. Om ni undrar över något i svaret kn ni använda kommentarsfunktionen. Undrar ni över något helt annat är ni varmt välkomna att skicka in en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden