Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Testamente

Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för de anhöriga och minska risken för framtida tvister. Är det otydligt kan det istället bidra till osämja. I värsta fall kan det innebära att delningen av arvet inte alls blir så som testatorn, den som skrivit testamentet, ville ha det. Innan du skriver ett testamente bör du därför noga tänka igenom avsikten med det och därefter söka professionell hjälp för att det ska få rätt innebörd; till exempel om arvet ska vara enskild egendom, erhållas med nyttjande- eller fri förfoganderätt etc. Du anger villkoren.

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Två (ojäviga) vittnen ska samtidigt närvara när testamentet skrivs av testatorn ”eller vidkännas sin underskrift därpå”. Testatorns namnteckning ska sedan bevittnas av vittnena.

Finns inget testamente fördelas arvet enligt ”den legala arvsordningen” som tydligt anger vem som ska prioriteras.

Förvaring av testamente – den trygghet du behöver!
När testamentet väl är skrivet, är det en värdefull handling, både för dig och för dina nära. Efter din död måste det kunna visas upp. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt enkelt glömmas bort. Arvsfördelningen efter dig kan då bli en helt annan än du önskat. Förvara därför ditt testamente hos oss så är du säker på att det kommer fram!

Läs mer om förvaring av testamente>>

Kontakta oss så hjälper vi dig att skriva och förvara ditt testamente!

Läs frågor och svar om testamente>>

Citera oss gärna, men ange källan.

Möt en av våra jurister

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*