Sidförslag
  Kontor
   article_img

   Oskiftat dödsbo

   När en person avlider ska en bouppteckning förrättas och registreras hos Skatteverket och därefter är det vanligt att man upprättar ett arvskifte, i vilket det framgår vem som ärver vad efter den avlidne. I vissa fall kan delägarna besluta att inte skifta dödsboet i detta läge.

   Delägarna kan exempelvis välja att driva dödsboets rörelse vidare med dödsboet som ägare. I detta fall är det lämpligt att kan delägarna låta upprätta ett avtal om oskiftat dödsbo. Ett avtal om oskiftat dödsbo förutsätter att samtliga dödsbodelägaren är överens om detta. I avtalet kan delägarna reglera vem eller vilka som ska förvalta dödsboet, vem som ska företräda det i en eventuell tvist, i kontakt med myndigheter och hur eventuell avkastning ska användas.

   Vi kan hjälpa er

   Familjens Jurist kan hjälpa er att skriva ett avtal om oskiftat dödsbo. Kontakta oss om du vill veta mer.