Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Migrationsrätt

Familjens jurist har bred kompetens inom migrationsrättens område. Våra erfarna jurister erbjuder juridisk rådgivning och åtar sig förordnanden som offentligt biträde i samband med till exempel ansökan om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd samt ansökan om medborgarskap i Sverige.

Vi hjälper självklart även till med frågor som rör familj- och anhöriginvandring, liksom vid behov av hjälp i samband med beslut om avvisning, utvisning eller återkallelse av uppehållstillstånd.

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Film