Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott mot dig som person har du många gånger möjlighet att få hjälp av ett målsägandebiträde. Är du anhörig till någon som bragts om livet har du också möjlighet att få hjälp av ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde förordnas av domstol och ersättningen till målsägandebiträdet utges av staten.

Ett målsägandebiträde hjälper dig att ta tillvara dina intressen och fungerar som ett stöd för dig, bland annat under polisens förundersökning och under den kommande brottmålsrättegången. Stödet kan till exempel bestå i att följa med dig till polisförhör och att tillsammans med dig gå igenom polisens förundersökningsprotokoll för att kontrollera att uppgifterna där är rätt återgivna eller om de behöver kompletteras i något avseende. Målsägandebiträdet kan också hjälpa dig att undersöka om det finns någon ytterligare bevisning som kan åberopas och i så fall komplettera den bevisning som åklagaren har åberopat.

Stödet från ett målsägandebiträde kan även bestå i att hjälpa dig så att du är så väl förberedd och känner dig så trygg som möjligt inför och under rättegången. Att känna till hur själva rättegången går till och din roll i densamma kan ofta bidra till att minska anspänningen inför rättegången. Om det är aktuellt att föra en skadeståndstalan mot den eller de som har utsatt dig för brottet kan ditt målsägandebiträde hjälpa dig även med detta. Målsägandebiträdet hjälper dig då bland annat med att precisera ett skadeståndsbelopp och att åberopa den bevisning som är aktuell.

Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

Film

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*