Sidförslag
  Kontor
   article_img

   HBTQ-juridik

   Det finns egentligen ingen särskild regnbågsjuridik. Svensk lag behandlar alla lika oavsett sexuell läggning. Idag är äktenskapsbalken könsneutral och adoption är möjlig för samkönade makar. Däremot lever HBTQ-personer ofta i familjekonstellationer som kan skapa särskilda juridiska behov.

   HBTQ-personer är förstås inte en enhetlig grupp som behöver samma typ av juridisk rådgivning. Olika situationer skapar olika behov. Kanske är ni ett par som behöver hjälp med att förstå regelverket kring assisterad befruktning. 

   För familjer där fler vuxna än två valt att sätta ett barn till världen tillsammans, finns ett stort värde av att träffa en jurist. Då kan det behövas ett samäganderättsavtal för en gemensam bostad eller testamente. Testamente är extra viktigt i dessa familjer eftersom ett barn juridiskt bara kan ha två föräldrar.

   Vi kan hjälpa till

   Oavsett om du behöver juridisk rådgivning som rör insemination, surrogatmödraskap, adoption eller andra frågor om hur regnbågsfamiljen påverkas av familjerätten, hjälper vi gärna till. Vi har specialkompetens i familjejuridiska frågor som rör HBTQ-personer.