Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Generationsskifte

Genom att planera för ett generationsskifte kan du i förtid föra över egendom till kommande generationer.

Är det dags att dra sig tillbaka eller helt enkelt dags att låta barnen ta mer ansvar eller plats? Ifall du svarar ja på den här frågan bör du överväga att planera för ett generationsskifte. Ett generationsskifte innebär att man överlåter egendom i form av fastighet eller rörelse till nästa generation, d.v.s. låter egendomen bli kvar i familjen, men att man själv inte behåller ägandet.

Egendomen i fråga kan vara av olika form.  Det kan röra sig om gåva av familjeföretaget till barnen, sommarhuset som gått från generation till generation eller villan som nu ska bytas ut mot en lägenhet, men stanna inom familjens försorg och ägo. Oavsett om du som näringsidkare driver din rörelse som aktiebolag eller i form av enkelt bolag som nu ska skiftas över på nästa generation är det av värde att utreda de möjliga tillvägagångssätten vid ett generationsskifte.

Överlåtelsen kan ske på olika sätt, både som ett köp, en gåva eller en kombination av dessa.  Vilken form som passar dig och din egendom beror på flertalet faktorer, vilka vi på Familjens jurist med vår kompetens kan hjälpa dig utforska för att utnyttja lagens praktiska och ekonomiska förutsättningar på bästa sätt för just dina önskemål.  Som du nog vet har vi i Sverige sedan den 17 december 2004  ingen arvs- och gåvoskatt och heller ingen förmögenhetsskatt från och med inkomståret 2007. Detta underlättar ägarskiften i familjeföretag då man kan bortse från dessa skatter som tidigare tog mycket tid och kraft och påverkade till stor del hur generationsskiftet genomfördes.

Generationsskiften kan vara komplicerade ur många olika aspekter och kan orsaka en hel del huvudbry. Det inkluderar många övervägningar, vilka du som överlåtare har att ta ställning till, inte minst skattemässiga. Skattekonsekvenser såsom t.ex. följden av överlåtelse av antingen inkråm eller aktier i ett aktiebolag ska dessutom beaktas tillsammans med de inblandade parternas önskemål, överlåtarens ekonomi efter överlåtelsen, kompensation till eventuella syskon etc.

Vi på Familjens jurist kan hjälpa dig att planera för det generationsskifte du funderar på att genomföra och, tillsammans med dig, finna den bästa lösningen och tillvägagångssättet utifrån dina behov och förväntningar, med de mest fördelaktiga konsekvenserna.

Boka ett möte med oss på ditt närmaste kontor så hjälper vi dig att göra skiftet lätt och lönsamt!

Citera oss gärna, men ange källan.

Film

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*