Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Framtidsfullmakt

Ta hand om dig själv – innan vem som helst gör det.  

Att erkänna för sig själv att åldern börjar ta ut sin rätt är svårt, kanske det svåraste som finns. Den 1 juli 2017 trädde lagen om Framtidsfullmakt i kraft, vilket gör det möjligt att planera för den dagen långt innan den kommer.

Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Däremot gäller inte en Framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

En vanlig fullmakt slutar gälla om fullmaktsgivaren inte längre har förmågan att fatta självständiga beslut. Det är vid den tidpunkten en Framtidsfullmakt blir giltig. Men det behövs ett läkarintyg på att fullmaktsgivaren inte kan fatta beslut på grund av sjukdom, mental ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Vi kan hjälpa till
Det enklaste sättet att upprätta en Framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Hos oss träffar du en jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Varför Framtidsfullmakt?

1.      En trygg framtid
När åldern tagit ut sin rätt eller om något händer, kan det redan vara för sent. Med en Framtidsfullmakt undviker du risken att bli beroende av en slumpmässigt utvald god man.

2.     Underlättar för familjen
Innan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan Framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen.

3.      Ditt liv hamnar i händerna på någon du litar på
Det kan vara tryggt att i förhand välja någon du litar på om du av hälsoskäl en dag behöver någon som ansvarar för dina personliga angelägenheter. Systemet med god man och förvaltarskap har kritiserats eftersom det är svårt att kontrollera det arbete som utförs. En Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv välja en person du har förtroende för. 

4.      En extra trygghet
En vanlig fullmakt slutar gälla om en person blir dement. Därför är det klokt att säkra upp med en Framtidsfullmakt.