Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Förvaring av testamente – den trygghet du behöver!

I ditt testamente bestämmer du hur arvet efter dig ska fördelas; vem som ska få vad. Det är en värdefull handling, både för dig och för dina nära, som måste visas upp efter din död. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt enkelt glömmas bort. Arvsfördelningen efter dig kan då bli en helt annan än du önskat. Förvara ditt testamente hos oss så är du säker på att det kommer fram när det behövs!

Garanti att testamentet kommer fram!
Genom att samköra vårt register med dödsfallsregistret hos SPAR kan vi garantera att ditt testamente kommer testamentsexekutor (verkställare av testamentet) eller ditt dödsbo tillhanda inom trettio dagar från dödsdagen (förutsatt att du är folkbokförd i Sverige). 
Som testamentsexekutor väljer du t.ex. Familjens jurist.Engångskostnad eller årsavgift
För en engångssumma på 1.500 kronor förvarar vi ditt testamente fram till din dödsdag. Du kan även välja att betala en löpande avgift (f. n 250 kr/år).Ändra när du vill

Du har möjlighet att återkalla testamentet för att göra ändringar eller tillägg. En extra kostnad tas ut i dessa fall.
Boka tid hos oss så besvarar vi dina frågor om testamenten och förvaring!

Citera oss gärna, men ange källan.

Möt en av våra jurister

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*