Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Äktenskapsförord - hitta er egen lösning

I eller inför ett förestående äktenskap är det väldigt bra att fundera över hur just ni vill att egendomsförhållandena skall se ut i ert äktenskap. Vill ni ha full giftorätt i varandras egendom? Detta innebär att om ni en dag skulle välja att gå skilda vägar, skall all den egendom ni nu har, och också all egendom ni kommer att införskaffa under ert pågående äktenskap, ingå i den bodelning som skall göras i anledning av äktenskapsskillnaden. Eller vill ni kanske hellre att er egendom – all eller kanske bara en del av den – skall vara enskild egendom? Till skillnad från giftorättsgods bodelas enskild egendom inte. Genom ett äktenskapsförord kan ni - makar eller blivande makar - sinsemellan avtala om hur ni vill att er egendom skall hanteras vid en eventuell framtida bodelning.

Det finns vissa formkrav som måste iakttas. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt, måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makarna. Äktenskapsförordet måste dessutom registreras hos Skatteverket.

Vill man ha en ändring till stånd – det vill säga om man vill göra (all eller delar av) enskild egendom till giftorättsgods igen, eller tvärtom - kan man upprätta ett nytt äktenskapsförord. Också det nya äktenskapsförordet måste undertecknas av bägge makarna och registreras hos Skatteverket. Ofta är det klokt att anlita en erfaren jurist som kan överblicka hur ett äktenskapsförord som bäst passar för just er utformas och som tar hänsyn till anknytande frågor rörande skatter, hantering av förekommande fastigheter och lån samt testamente och arv. Familjens jurist är med 240 medarbetare och över 30 kontor störst inom familjerätt och vi har samlat en gedigen erfarenhet kring att upprätta äktenskapsförord.

Boka tid hos oss så hjälper vi dig att upprätta ditt äktenskapsförord!

Citera oss gärna, men ange källan.

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Film