Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Adoption

En adoption medför att ett adopterat barn får samma rättigheter i förhållande till sina adoptivföräldrar som om de vore barnets biologiska föräldrar. Adopterade barn har samma rättsliga ställning i frågor om till exempel vårdnad, förmyndarskap och arv som biologiska barn. Barnets juridiska band till sina biologiska föräldrar bryts vid adoption.

Om adoptivbarnet är minderårigt ska adoptionen alltid föregås av socialnämndens medgivande. I Sverige beslutar tingsrätten om adoption. Är barnet bosatt i utlandet kan myndighet eller domstol i barnets hemland besluta om adoption. Många gånger erkänns ett sådant beslut även i Sverige men i vissa fall krävs ett godkännande av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) eller att barnet adopteras på nytt i svensk domstol.

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn. Frågan om adoption granskas därför ur lämplighetssynpunkt, är adoptionen till fördel för barnet. Bland annat är barnets nya boendemiljö och förhållandet till de biologiska föräldrarna av betydelse.

Man behöver inte vara gift för att adoptera ett barn. Däremot måste man vara gift eller registrerad partner för att få adoptera gemensamt. Länderna, från vilka adoptivbarnen kommer, ställer ibland krav på adoptivföräldrarnas civilstatus. Den svenska lagstiftningen är likställd för heterosexuella och homosexuella.

Som Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik slår vi vakt om att alla våra 240 medarbetare på samtliga våra 33 kontor varje dag är rätt utrustade för att ge kvalificerad juridisk rådgivning till våra klienter. Välkommen!

Citera oss gärna, men ange källan.

Film

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*