Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Beräkning av skatt vid utköp ur fastighet

Hej. Jag är boupptecknare för mina svärföräldrar som dog i somras och bouppteckningen är i nästa vecka. Det är 3 bröstarvingar. Dessa lever. Mina svärföräldrar har 2 egna fastigheter. Med dessa är det inga problem. Vi låter dessa stå kvar i dödsboet. Men den tredje fastigheten, ett fritidshus, måste vi åtgärda så snart bouppteckningen vunnit laga kraft. Huset köptes 1984 av mina svärföräldrar för 225 000. Idag har huset ett marknadsvärde på 1 000 000. 1999 gav mina sväräldrar sina 3 bröstarvingar 3/4 av huset som gåva enskild egendom till barn. Ny lagfart, gåvhandlingar mm enligt lagkonstens alla regler. Taxeringsvårde 1999 178 000. Gåvosumma 73 500 per barn.
Efter arvskiftet som sker snart är det då 3 ägare. En av dessa vill bli utköpt. Avdragsberättigade åtgärder de senaste 5 åren på huset är ca 75 000. Skall skatten beräknas på 700 000? Eller finns det annat beräkningssätt?

Rådgivarens svar

2018-12-07

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Det har nyanställts under hösten för att möta det ökade antalet frågor, men vi har fortfarande inte lyckats beta av de tvåhundra frågor som nu ligger i vår databas. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Beräkning av skatt vid fastighetsförsäljning

Regler om skatt vid fastighetsförsäljning finns i inkomstskattelagen. Formeln ser ut som följer:

  • Kapitalvinst = försäljningspris - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp
  • Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter

Om gåvohandlingar upprättades enligt konstens alla regler så betalade inte syskonen någon skatt år 1999. Istället tar de enligt inkomstskattelagen över sina föräldrars skatteskyldighet. Det innebär att vid en försäljning (eller som nu, ett utköp) så används föräldrarnas inköpspris vid beräkningen av skatt (eller utköpspris). I syskonens fall blir alltså beräkningen som följer:

  • Omkostnadsbelopp = 225 000 + 75 000 = 300 000
  • Kapitalvinst = 1 000 000 - 0 - 300 000 = 700 000

Svaret är att du har delvis rätt, skatten ska beräknas på 700 000 kr. Det finns dock en särskild regel vid försäljning av just fastigheter: "I inkomstslaget kapital ska tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten på en privatbostadsfastighet [...] tas upp." I dagligt tal säger man därför att skatten på fastighetsförsäljningar är 22 %. Med den utgångspunkten ska skatten beräknas på 700 000 kr. Men rent tekniskt så är skatten 30 % (precis som för andra kapitalvinster) men skatteunderlaget minskas enligt 22/30-delsregeln jag nyss citerade. Du har alltså rätt utifrån hur man i dagligt tal pratar om fastighetsskatt, men jag känner mig tvungen att (med risk för att låta som en besserwisser) förklara det rent tekniska, så att det inte råder några oklarheter.

Ersättning vid utköp ur fastighet

Här råder det precis som vid de flesta andra avtal avtalsfrihet. Syskonen kan alltså bestämma vilken köpeskilling de vill. Den rättvisaste och mest frekvent använda formeln ser dock ut som följer:

  • Nettovärde = försäljningspris - skatt
  • Utköpspris = nettovärde / antalet ägare (förutsatt att alla äger lika mycket)

I deras fall blir utköpspriset således:

  • Nettovärde = 1 000 000 - (700 000 x 0,22)
  • Nettovärde = 1 000 000 - 154 000 = 846 000
  • Utköpspris = 846 000 / 3 = 282 000

Jag hoppas att det var svar på dina frågor. Om det råder några oklarheter, om jag missade någonting, eller om du undrar någonting annat, så är du välkommen att ställa en ny fråga (vi kommer då att svara betydligt snabbare).

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden