Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Sambo

    Att flytta ihop är ett stort steg. Två hem blir till ett och två viljor ska enas om färgen på soffan. Men det är också ett stort juridiskt steg. Därför är det klokt att ta reda på vad samboförhållandet innebär. Vad är ditt, vad är mitt och vad är vårt? Och vem får vad om det tar slut?

    Att vara sambo innebär mer än att bo ihop

    Som sambor har ni inte samma rättsliga skydd som äkta makar. Sambolagen gäller bara bostad och bohag som ni har skaffat för att använda tillsammans. Ni ärver inte varandra, är inte underhållsskyldiga gentemot varandra och är sällan förmånstagare till varandras livförsäkringar.

    Bra att tänka på för dig som är sambo:

    Äganderätt

    Som sambor äger var och en av er det ni själva köper eller får. Vid en bodelning är det bara bohag och bostad som ni köpt eller fått för att använda tillsammans som ingår. Det spelar då ingen roll vem som betalat mest för till exempel en lägenhet, värdet av lägenheten efter avdrag för skulder ska ändå delas lika om ni separerar eller någon av er dör. Det är därför en bra idé att dela på kostnaderna vid större inköp. Om ni betalar olika mycket pengar behöver ni skriva juridiska dokument för att undvika att det blir orättvist vid eventuell separation eller dödsfall.

    Samboavtal

    Genom att skriva samboavtal kan ni avtala bort vissa delar ur sambolagen, till exempel att vissa möbler inte ska ingå i bodelning eller det vanligaste att det inte ska göras någon bodelning alls om ni separerar eller någon av er dör. Om ni sedan gifter er blir samboavtalet automatiskt ogiltigt.

    Testamente

    Sambor ärver inte varandra. Om din sambo dör får du bara behålla värdet av halva bostaden och halva bohaget om ni köpt det för gemensam användning. Resten av tillgångarna ärver barnen. Finns inga barn ärver sambons föräldrar eller syskon. Ni kan skydda varandra genom att skriva ett testamente.

    Försäkringar

    Se till att ni är förmånstagare till varandras försäkringar, även tjänstegrupplivförsäkringarna som ni har via arbetet.

    Vi kan hjälpa till

    Det finns flera frågor som är bra att diskutera för att skapa trygghet som sambor. Det ska ni göra innan en separation är aktuell. Kanske behöver ni ett samboavtal eller ett testamente? Hos oss möter du jurister med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

    Med anledning av Coronaviruset

    Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att välja mellan möte på kontor, video- eller telefonmöte. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi gjort inom vår organisation.

    När räknas man som sambor?

    Fråga

    Hur lång tid ska man ha bott tillsammans för att räknas som sambor?

    Svar

    Det finns ingen exakt tidgsräns. I sambolagen står: ”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.” Som du ser ska det vara stadigvarande. Det anses att det inte räcker med ett par veckor, men exakt hur länge, finns inte skrivet någonstans. I domstol tar man hänsyn till alla omständigheter, till exempel om paret är skrivna på samma adress. Det finns ett rättsfall som bestämde att ett par som bott ihop i 11 veckor var sambor.

    Vad gäller med egendom när man är sambo?

    Fråga

    Jag och min sambo vill att all egendom ska vara gemensam. När en av oss dör vill vi att den som är kvar i livet ska få sitta i "orubbat bo". Vad behöver vi göra för att få det som vi vill?

    Svar

    När man är sambo kan man enbart ärva varandra om man skriver testamente. Om man har barn går det inte att ärva varandra fullt ut, hälften av arvet är laglott och den har barnen alltid rätt till. Det spelar ingen roll om barnen är gemensamma eller så kallade särkullbarn.

    Har ni bara gemensamma barn så kan ni få det som ni beskriver om ni gifter er. Som gifta ärver makar varandra och de gemensamma barnen får vänta tills båda föräldrarna har gått bort.

    Det är alltså stora skillnader på att vara sambo och att vara gift när det kommer till arv.

    Skilsmässan är inte klar, räknas jag och min nya partner ändå som sambor?

    Fråga

    När jag flyttade ihop med min sambo var skilsmässan med min före detta make inte klar. Räknas jag som sambo redan från första dagen eller först när skilsmässan var klar?

    Svar

    Sambolagen gäller enbart ogifta personer och därför betraktades ni i lagens mening som sambor först när din skilsmässa gick igenom d v s när domen om äktenskapsskillnad vann laga kraft. 

    Läs mer om skilsmässa och separation.

    Par på brygga
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden