Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Planera för din framtid

    Det är svårt att föreställa sig en framtid utan sig själv eller att man plötsligt inte kan ta hand om sig själv och sin ekonomi. Men för att dina nära och kära ska få det så bra som möjligt om du går bort kan det vara bra att känna till vad som händer, om något händer. Att fråga sig själv hur du vill att det ska bli för dina närmaste när du inte längre finns kan vara en bra början. Vem vill du ska ärva vad? Ska du börja spara pengar till barnen eller ge bort någonting till dem redan nu? Börjar du planera framtiden idag blir den genast tryggare för dina nära och kära. Du kan också trygga din ekonomi och själv välja vem du vill ska fatta beslut som rör dig om du plötsligt skulle bli sjuk eller inte längre skulle klara dig själv.

    Gåva

    Juridiskt sett är det inte helt enkelt att ge bort saker. En jurist som hjälper dig genom det snåriga regelverket kan underlätta. Men det finns två huvudregler.

    Ger du bort lösöre – som till exempel en bil, ett bord eller en tavla – så krävs inget gåvobrev. Det är dock vanligt att gåvogivaren eller gåvotagaren önskar att ett skriftligt gåvobrev upprättas för att det ska bli lättare att bevisa äganderätt.

    För fast egendom, som exempelvis fastigheter, krävs ett gåvobrev som tydligt beskriver gåvan. För att gåvobrevet ska gälla måste det upprättas enligt de formkrav som finns.

    Gåva till barn

    Vill du skänka något av stort värde som till exempel fastigheter till barn under 18 år krävs det en god man som har uppgiften att ta emot gåvan för barnets räkning. Du får själv föreslå en god man, en släkting eller vän exempelvis. Ansökan gör du hos din kommuns överförmyndare.

    Gåva till make och maka

    För gåvor inom äktenskapet gäller i princip samma regler som för gåvor generellt. Men om gåvan ska vara skyddad mot fordringsägare krävs gåvobrev och registrering av gåvan hos Skatteverket.

    Ärva som gift

    Är ni gifta och du och din make bara har gemensamma barn, ärver din andra hälft allt när någon av er dör. Om det inte är så att du inte skrivit ett testamente med andra önskemål. Har den som dör barn som inte är barn till den kvarlevande maken, så kallade särkullbarn, gäller andra regler. 

    Särkullbarn

    Barn i familjen, men som inte är era gemensamma barn, kallas inom juridiken för särkullbarn. De ärver så klart också. Men till skillnad från era gemensamma barn så har särkullbarnen rätt till sitt arv på en gång om deras biologiska förälder går bort, även om bonusföräldern fortfarande lever. Med testamente och livförsäkring kan ni försäkra er om att den som överlever den andra får råd att bo kvar i ert gemensamma hem. Ett testamente kan minska särkullbarnets omedelbara rätt till arv med hälften och en livförsäkring hjälpa en efterlevande make att exempelvis betala ut laglotten till särkullbarn och därmed kunna behålla bostaden.

    Ärva som sambor

    Sambor ärver aldrig varandra, om ni inte skriver ett testamente. Annars står sambons barn först i ledet och sedan de övriga närmaste arvingarna som till exempel föräldrar och syskon. Det enda du som sambo har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni skaffat tillsammans, så kallad samboegendom. Har du eller din sambo barn är det därför viktigt att ni skriver testamente och eventuellt tecknar livförsäkring på varandra så att ni inte står på bar backe om något händer.

    Framtidsfullmakt

    Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Däremot gäller inte en Framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård. 

    Vi kan hjälpa dig att planera framtiden

    Kanske vet du redan nu vad du behöver, kanske har du frågor eller så vet du inte var du ska börja. Våra jurister har lång erfarenhet av familjejuridik. Kontakta oss så hjälper de dig att reda ut vad du kan tänkas behöva för att trygga din och din familjs framtid.

    Med anledning av Coronaviruset

    Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att välja mellan möte på kontor, video- eller telefonmöte. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi gjort inom vår organisation.

    Varför är det viktigt med ett testamente?

    Fråga

    Varför ska man upprätta ett testamente?

    Svar

    Det finns många fördelar med att skriva ett testamente. För det första så är det din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja. En annan fördel är att ett testamente kan underlätta för dina efterlevande och minska risken för tvister och osämja mellan dina nära och kära. Läs mer om testamente.

    Förutom att upprätta ett testamente kan det vara bra att fylla i Vita Arkivet. Genom att fylla i Vita Arkivet kan du själv bestämma hur du vill ha det på din begravning, vilket i många fall kan vara ett stöd för de efterlevande. Här kan du läsa mer om Vita Arkivet.

    Hur skriver vi ett testamente så att våra tillgångar blir enskild egendom till våra efterlevande barn?

    Fråga

    Vi har två barn som börjar bli vuxna. Vi vill skriva ett testamente så att våra pengar och egendom blir enskild egendom för våra barn den dag vi dör. Vi vill också att våra barns enskilda egendom ska ärvas direkt av deras eventuella barn utan att makan/maken ärver eller förfogar över pengarna/egendomen. Kan vi skriva så? Om vi har dött och något av våra barn dör och att de i sin tur inte har några barn (inga barnbarn) men är gifta, kan vi skriva i vårt testamente att arvet, den enskilda egendomen ska gå tillbaka till vårt andra barn som lever?

    Svar

    Vill ni skydda arvet efter er skriver ni ett testamente där ni uttrycker er vilja att det ska vara barnens enskilda egendom. Då behöver inte barnen blanda in arvet om det senare blir aktuellt med en bodelning på grund av skilsmässa. Skulle ert barn avlida efter att de erhållit arv efter er och barnet var gift och endast hade gemensamma barn så är det make/maka som ärver alla tillgångar inklusive den enskilda egendomen. Vill ni inte att det ska hända måste ni be era barn att skriva testamente till förmån för deras barn eller syskon. Skulle ni själva i ett testamente göra ett efterarvsförordnande, vad som ska ske med arv som era barn har erhållit av er när barnen har avlidit, så kan ni inte fullt ut bestämma över den andel som är barnens laglott.

    Läs mer om testamente.

    Släkting med barnbarn
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden