Sidförslag
  Kontor
   article_img

   Planera din framtid

   Det är svårt att planera för en framtid utan sig själv. Men för att dina nära och kära ska ha det bra om du går bort kan det vara bra att känna till vad som händer, om något händer. Att ställa dig själv några frågor om hur du vill ha det kan vara en bra början. Vem ska ärva vad? Ska du börja spara pengar till barnen eller ge bort egendom till dem? Börjar du planera framtiden idag blir den genast tryggare.

   Gåva

   Juridiskt sett är det inte helt enkelt att ge bort saker. En jurist som hjälper dig genom det snåriga regelverket kan underlätta. Men det finns två huvudregler för gåvor.

   1. Ger du bort lösöre – som till exempel en bil, ett bord eller en tavla – så krävs inget gåvobrev. Det är dock vanligt att gåvogivaren eller gåvotagaren önskar att ett skriftligt gåvobrev upprättas för att det ska bli lättare att bevisa äganderätt.
   2. För fast egendom, som exempelvis fastigheter, krävs ett gåvobrev som tydligt beskriver gåvan. För att gåvobrevet ska gälla måste det upprättas enligt de formkrav som finns.

   Gåva till barn

   Vill du skänka något av stort värde som fastigheter eller aktier till barn under 18 år krävs det en god man som har uppgiften att ta emot gåvan för barnets räkning. Du får själv föreslå en god man, en släkting eller vän exempelvis. Ansökan gör du hos din kommuns överförmyndare.

   Gåva till make och maka

   För gåvor inom äktenskapet gäller i princip samma regler som för gåvor generellt. Men om gåvan ska vara skyddad mot fordringsägare krävs gåvobrev och registrering av gåvan hos Skatteverket.

   Ärva som gift

   Är du gift och går bort ärver din andra hälft allt. Det vill säga om du inte skrivit ett testamente med andra önskemål. Det gäller även om ni har barn tillsammans Har den som avlider barn utanför äktenskapet, så kallade särkullbarn, gäller andra regler. Om det skulle inträffa att ni båda går bort delas hela arvet upp mellan era barn. De blir då ägare av hela boet.

   Särkullbarn

   Barn i familjen, men utanför äktenskapet, kallar juridiken för särkullbarn. De ärver så klart också. Men till skillnad från era gemensamma barn så har särkullbarnen rätt till sitt arv på en gång om deras biologiska förälder går bort, även om styvföräldern fortfarande lever. Med testamente och livförsäkring kan du eller din make försäkra er om att ha råd att bo kvar i er bostad. Ett testamente kan minska särkullbarnets arv till hälften och en livförsäkring hjälpa en efterlevande make att exempelvis betala ut laglotten till särkullbarn och därmed kunna behålla bostaden.

   Ärva som sambor

   Sambor ärver aldrig varandra. Om ni inte skriver testamente vill säga. Annars står sambons barn först i ledet och sedan de närmaste arvingarna. Det enda du som sambo har rätt till är hälften av den bostad och bohag ni skaffat tillsammans, så kallad samboegendom. Har din sambo barn är det därför viktigt att ni tecknar livförsäkring på varandra så att du inte står på bar backe om något händer.

   Vi kan hjälpa dig att planera framtiden

   Kanske vet du redan nu vad du behöver, kanske har du frågor, kanske vet du inte var du ska börja. Våra jurister har lång erfarenhet av familjejuridik. Kontakta oss så hjälper de dig att reda ut vad du kan tänkas behöva för en trygg framtid.

   Varför är det viktigt med ett testamente?

   Fråga

   Varför ska man upprätta ett testamente?

   Svar

   Det finns många fördelar med att skriva ett testamente. För det första så är det din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja. En annan fördel är att ett testamente kan underlätta för dina efterlevande och minska risken för tvister och osämja mellan dina nära och kära. Förutom att upprätta ett testamente kan det vara bra att fylla i Vita Arkivet. Genom att fylla i Vita Arkivet kan du själv bestämma hur du vill ha det på din begravning, vilket i många fall kan vara ett stöd för de efterlevande. Här kan du läsa mer om Vita Arkivet.

   Hur skriver vi ett testamente så att våra tillgångar blir enskild egendom till våra efterlevande barn?

   Fråga

   Vi har två barn som börjar bli vuxna. Vi vill skriva ett testamente så att våra pengar och egendom blir enskild egendom för våra barn den dag vi dör. Vi vill också att våra barns enskilda egendom ska ärvas direkt av deras eventuella barn utan att makan/maken ärver eller förfogar över pengarna/egendomen. Kan vi skriva så? Om vi har dött och något av våra barn dör och att de i sin tur inte har några barn (inga barnbarn) men är gifta, kan vi skriva i vårt testamente att arvet, den enskilda egendomen ska gå tillbaka till vårt andra barn som lever?

   Svar

   Vill ni ”skydda” arvet efter er skriver ni ett testamente där ni uttrycker er vilja att det ska vara barnens enskilda egendom. Då behöver inte barnen blanda in arvet om det senare blir aktuellt med en bodelning på grund av skilsmässa. Skulle ert barn avlida efter att de erhållit arv efter er och barnet var gift och endast hade gemensamma barn så är det make/maka som ärver alla tillgångar inklusive den enskilda egendomen. Vill ni inte att det ska hända måste ni be era barn att skriva testamente till förmån för deras barn eller syskon. Skulle ni själva i ett testamente göra ett efterarvsförordnande, vad som ska ske med arv som era barn har erhållit av er när barnen har avlidit, så kan ni inte bestämma över den andel som är barnens laglott.