Kontakta oss
0770-77 00 97
Familjens Jurist
Kontakta oss
0770-77 00 97
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Sekretessavtal

    Med ett sekretessavtal kan du skydda dig från att intern företagsinformation eller hemliga affärsidéer sprids till utomstående. De personer eller företag som får ta del av känslig information förbinder sig via avtalet att behandla uppgifterna konfidentiellt.

    När behöver du ett sekretessavtal?

    Ett sekretessavtal kan ha flera användningsområden. Oftast handlar det om att skydda intern företagsinformation eller andra affärsidéer som kan skada företaget om uppgifterna läcker ut. Avtalet kan skrivas med de anställda inom företaget men också med olika uppdragstagare, till exempel externa konsulter.

    Det är inte ovanligt att anställda får tillgång till information som kan vara känslig för arbetsgivaren om den blir allmänt känd. På grund av detta begränsas anställdas möjlighet att utnyttja informationen genom Lagen om Företagshemligheter.

    Genom ett sekretessavtal är det möjligt att komma överens om regler som gäller utöver vad som är bestämt i lagen.

    Företagarens Jurists onlinetjänst 

    Med vår digitala tjänst kan du enkelt skriva ett sekretessavtal för 990 kr (exkl. moms). Dokumenten i tjänsten är framtagna av jurister, så du kan känna dig trygg i att alla juridiska begrepp och termer finns med på ett korrekt sätt. 

    Frågor och svar

    Vad är sekretess?

    Sekretess kan tillämpas i en rad olika sammanhang och kan vara till för att skydda stater, myndigheter, företag eller enskilda privatpersoner. Information som är belagd med sekretess ska inte lämnas ut eller bli allmänt tillgänglig. Om en uppgift är sekretesskyddad innebär det tystnadsplikt för de personer som har tillgång till uppgiften. 

    Vad är ett sekretessavtal?

    Ett sekretessavtal är ett juridiskt kontrakt mellan två eller flera olika parter. Genom att teckna ett sekretessavtal förbinder sig parterna till tystnadsplikt kring den information avtalet gäller. På engelska kallas en sådan sekretessförbindelse oftast för ett NDA – ett så kallad Non Disclosure Agreement.

    Vad ska ett sekretessavtal innehålla?

    Det finns inga lagstadgade krav för hur ett sådant här avtal ska se ut eller vad det ska innehålla. Däremot kan det vara bra att ta hjälp utifrån när du upprättar olika avtal – så att det är klart och tydligt vad avtalet gäller – utan utrymme för olika tolkningar. De mallar för sekretessavtal som finns gratis på nätet är bara exempel på hur ett sekretessavtal kan se ut.

    Vad händer om någon bryter mot avtalet?

    Beroende på hur avtalet är utformat kan den som läcker hemlig information bli skyldig att betala ett förutbestämt vitesbelopp. Vid röjande av företagshemligheter kan det även innebära ett brott mot lagen (om skydd för företagshemligheter) vilket i värsta fall kan leda till flera års fängelse.

     

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden