Kontakta oss
0770-77 00 97
Familjens Jurist
Kontakta oss
0770-77 00 97
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Driva

    Att driva ett företag är en dröm för många men det kan också dyka upp en rad frågor som behöver lösas. För att säkerställa stabilitet i ett företag är det avgörande att tidigt granska vilka juridiska avtal och dokument som krävs.

    Fyra avtal för dig som driver ett företag 

    • Aktieägaravtal eller kompanjonavtal - Om ni är flera som startar företaget tillsammans är det av yttersta vikt att ni noga diskuterar och definierar era gemensamma mål och förväntningar för företaget. Det är klokt att upprätta ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal där ni fastställer de viktiga frågor som rör er som ägare. Detta kan innefatta att definiera vilka beslut som kräver enhällighet bland ägarna eller vilka åtgärder som ska vidtas om någon av er vill avyttra sin andel i företaget. Genom att klargöra dessa aspekter i förväg minskar ni risken för potentiella konflikter och underlättar för en smidig hantering av eventuella framtida problem.
    • Uppdragsavtal - När du köper in tjänster eller utför uppdrag åt andra företag är det av stor vikt att du skriver ett uppdragsavtal, även känt som konsultavtal. Genom ett uppdragsavtal fastställs olika viktiga aspekter såsom uppdragets omfattning, genomförandet av uppdraget, ersättningens villkor samt hur eventuella förändringar eller förseningar ska hanteras. Vidare bör avtalet även tydligt behandla frågor som uppsägning, sekretess, ansvar och skyldigheter för att säkerställa en klar och enhetlig överenskommelse mellan parterna.
    • Anställningsavtal - När du når punkten att börja anställa personal, är det avgörande att upprätta skriftliga anställningsavtal med varje anställd. I dessa avtal definieras arbetsuppgifter, löner, förmåner och andra relevanta villkor som ska råda. En tydlig och detaljerad anställningsöverenskommelse ger trygghet både för dig som arbetsgivare och dina anställda. Dessutom underlättar det för dig att säkerställa att du lever upp till de krav och förpliktelser som åligger dig som arbetsgivare.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden