Kontakta oss
0770-77 00 97
Familjens Jurist
Kontakta oss
0770-77 00 97
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Anställningsavtal

    I ett anställningsavtal kan du bland annat reglera arbetsuppgifter, lön, förmåner och villkor som gäller den specifika anställningen.

    När behöver du ett anställningsavtal?

    Anställningsavtalet skapar trygghet både för både arbetsgivare och arbetstagare. Med ett juridiskt korrekt anställningsavtal säkerställer ni att lagar, regler och kollektivavtal följs, vilket annars kan leda till kostsamma tvister.

    Olämpliga eller oskäliga anställningsvillkor kan bli ogiltigförklarade av en domstol – om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

    Även muntliga överenskommelser om anställning räknas som anställningsavtal. Däremot måste anställningsvillkoren alltid lämnas skriftligen från arbetsgivaren. Därför är det lämpligt att upprätta ett skriftligt anställningsavtal så fort ni har kommit överens om villkoren.

    Olika typer av anställningsformer

    Det finns flera olika anställningsformer; provanställning, visstidsanställning och tillsvidareanställning. Och det är viktigt att hålla sig till de lagar och regler som finns för respektive anställningsform.

    Bland annat måste arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta tas i beaktning.

    Frågor och svar

    Vad är ett anställningsavtal?

    Ett anställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställda som reglerar bland annat arbetsuppgifter, lön, förmåner och villkor. Anställningsavtalet kan vara muntligt, men vissa delar måste arbetsgivaren lämna skriftligt.

    Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

    Anställningsavtalet kan se olika ut beroende på anställningsformen och eventuella kollektivavtal. Däremot bör alltid dessa uppgifter finnas med:

    • Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress.
    • Tillträdesdag.
    • Var den anställda ska utföra arbetet. 
    • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. 
    • Vilken anställningsform som gäller.
    • Ingångslön och andra förmåner.
    • Hur ofta lönen ska betalas ut.
    • Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
    • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
    • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden