Klandra testamente

Om det finns vissa brister i ett testamente kan delar av eller hela testamentet bli ogiltigt. Vi kan i den här tjänsten hjälpa dig göra en första bedömning om ett testamente eventuellt kan bli ogiltigt till följd av en sådan brist. Behöver du support? Maila support@familjensjurist.se


Arne Larsson, Senior jurist, sakkunnig ekonomisk familjerättRelaterade tjänster