Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Vårdnad och umgänge

Som gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Är ni inte gifta när barnet föds har mamman ensam vårdnaden, om ni inte kommer överens om, och anmäler, annat.

Även efter en skilsmässa väljer de allra flesta att ha gemensam vårdnad. Har föräldrarna svårt att samarbeta om frågor som rör barnen, t.ex. var de ska bo, i vilken omfattning och på vilket sätt umgänget ska ske, kan familjerätten i kommunen hjälpa till med s.k. samarbetssamtal, för att hitta en bra lösning.

Är det inte möjligt att nå fram till en bra lösning är det slutligen tingsrätten som avgör frågan om vårdnad, boende och umgänge, alltid med barnets bästa i fokus. Innan du vänder dig till tingsrätten för en prövning bör du ha ett ombud som hjälper dig. I de flesta fall täcker rättsskydd eller rättshjälp merparten av kostnaderna för detta ombud.

Kontakta oss så hjälper vi dig både som ombud i rätten och berättar om dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp!

Citera oss gärna, men ange källan.

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Möt en av våra jurister