Sidförslag
  Kontor
   article_img

   Servitutsavtal

   Ett servitutsavtal är ett skriftligt avtal som reglerar den rätt någon har att på olika sätt utnyttja någon annans fastighet. Det kan vara rätten att utnyttja en väg, en brunn, avloppsledningar eller en brygga.

   Servitutet kan även vara formulerat så att man på ett visst område på en fastighet inte får plantera träd som kan störa en grannes utsikt. Servitut är knutna till en fastighet och inte till en ägare. Därför är det viktigt att innan köp av fastighet undersöka om det finns några servitut knutna till fastigheten.

   Familjens Jurist kan hjälpa till

   På Familjens Jurist har vi kunskap om ansökan om nytt eller borttagning av servitut på fastigheter. Boka tid med en jurist för att få vet mer.