Sidförslag
  Kontor
   article_img

   Kontrakt

   Ett kontrakt är i de flesta fall samma sak som ett skriftligt avtal. Om det är så att du ska köpa något av en annan part kan det vara bra att ha ett skriftligt kontrakt som är undertecknat av båda parter. Det går aldrig att säkert förutse vad som kan bli en tvist i framtiden och vissa överenskommelser är inte giltiga utan kontrakt, varför det är bra att ha villkoren nedtecknade.

   Köpekontrakt

   Om du ska köpa eller sälja något från eller till en annan privatperson kan det vara bra att upprätta ett köpekontrakt. I köpekontraktet kan ni skriva vad köpeskillingen är, om det finns vissa villkor för att köpet ska bli giltigt eller information om varan och dess skick.

   När det kommer till fastigheter så måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. Muntliga löften är inte bindande när det gäller fastigheter. Köpekontraktet för en fastighet ska bland annat innehålla köpeskilling, handpenning och tillträdesdatum, och det ska undertecknas av både köparen och säljaren.

   Vi kan hjälp till

   Kontakta oss på Familjens Jurist så hjälper vi dig att upprätta det kontrakt du behöver.