Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Fastighetsrätt

Vid överlåtelse av fast egendom, vare sig det är fråga om köp, gåva eller byte, uppställer lagstiftningen krav på att överlåtelsen uppfyller tydligt angivna formella krav. Ett avtal om överlåtelse av fast egendom måste vara upprättat skriftligen och innefatta ett klart och tydligt uttryck för överlåtarens vilja att överlåta egendomen, den s.k. överlåtelse-förklaringen. Det krävs även att samtliga andra villkor för överlåtelsen är upptagna i det skriftliga avtalet, i annat fall är villkoren ogiltiga.

Vid köp eller försäljning av fast egendom finns därutöver en rad detaljer som måste beaktas, såsom vem som bär ansvaret för egendomen, i vilken mån säljaren eller köparen är ansvarig för fel som upptäcks efter köpet eller om egendomen inte stämmer överens med vad köparen trott sig köpa.

En av de viktigaste frågorna vid köp av fast egendom är köparens undersökningsplikt, d.v.s. köparens eget ansvar att undersöka egendomen innan köpet. Det som en köpare har upptäckt, eller hade kunnat upptäcka, innan köpet kan inte hävdas vara ett fel på egendomen gentemot säljaren. Frågan om fel i fastighet är en av de vanligaste tvister mellan privatpersoner som prövas i svenska domstolar.

Vid gåva av fast egendom vill givaren ofta ställa särskilda villkor på mottagaren, vissa villkor om t.ex. nyttjanderätt för givaren är vanligen förekommande. Även villkor som begränsar mottagarens rätt att sälja egendomen till annan är vanliga.

Vid såväl försäljning, gåva och byte måste skattekonsekvenserna beaktas.

Innan du gör ditt livs största affär – ta reda på vad juridiken säger genom att konsultera en jurist. Familjens jurist kan även hjälpa dig med att upprätta överlåtelseavtal vid köp, gåva eller byte.

Film

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*