Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Bostadsrättsjuridik

Att äga och bo i en bostadsrätt skiljer sig väsentligt från att hyra sin bostad av en hyresvärd eller att äga en fastighet. Det som i dagligt tal sägs om att äga en bostadsrättslägenhet stämmer inte riktigt ur ett juridiskt perspektiv. Det man som bostadsrättsinnehavare äger är en andel i en ekonomisk förening, som är en juridisk person som i sin tur äger fastigheten eller fastigheterna. Genom att äga en andel i bostadsrättsföreningen har bostadsrätts¬innehavaren rätt att nyttja en lägenhet. Du äger sålunda inte väggarna, golvet eller någon annan del av fastigheten men du har rätt att nyttja detta mot att betala en avgift till bostadsrättsföreningen för förvaltningen.

Bostadsrättsföreningen företräds av dess styrelse som i sin tur tillsätts genom val vid stämman. Styrelsen sköter den löpande förvaltningen i enlighet med stämmans beslut och vad som anges i föreningens stadgar.

Som innehavare av en bostadsrätt har du både rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. De viktigaste är att betala avgiften, att iaktta ordning och skick samt att inte störa dina grannar. Du har heller inte rätt att hyra ut din bostadsrätt till någon annan utan godkännande från föreningen. Misskötsamhet kan leda till att bostadsrätten upphör och du blir skyldig att flytta.

Att överlåta en bostadsrätt, dvs. att sälja eller ge som gåva, är omgärdat av regler vilket du som överlåtare eller mottagare bör sätta dig in i innan. Det kan vara fråga om innehållet och villkoren i köpekontrakt eller gåvobrev eller vilka villkor föreningen uppställer för att någon ska kunna bli medlem i föreningen.

Om du bor i bostadsrätt eller kommer att köpa en bostadsrätt kan Familjens jurist hjälpa dig med det juridiska, att upprätta och tolka avtal samt förklara vad som gäller för just dig.

Film

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*