Sidförslag
  Kontor
   Kontakta oss
   0771-771 070

   PUL

   Familjens Jurist behandlar personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra sina skyldigheter i egenskap av leverantör av tjänster inom det familjerättsliga området, men även för att kunna erbjuda andra närliggande tjänster, innefattande även tjänster från samarbetsparter till Familjens Jurist, samt i övrigt i marknadsförings-, produktutvecklings- och affärsutvecklingssyfte.

   Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser.

   Personuppgiftsansvariga kan komma att samköra personuppgifter med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som personuppgiftsansvariga bedömer utgör en förutsättning för en god kund- och registervård. Genom ingåendet av avtalet samtycker klienten till sådan behandling samt mottagande av sådana erbjudanden.

   Klient har rätt att när som helst begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns registrerade samt även anmäla att han eller hon motsätter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

   Ansvarig för behandling av personuppgifter är Familjens jurist i Sverige AB, 556835-4566, Box 4036, 102 61 Stockholm

   Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
   Magnus Ladulåsgatan 65
   Stockholm
   Stockholm
   11827
   Sweden