Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Kontakta oss
    0771-771 070

    Företagarens Jurist

    Företagarens Jurist är Familjens Jurists nyhetsbrev för dig som är företagare. Vi lyfter upp situationer och ämnen där familjejuridiken och ditt företagande påverksa av varandra. Missa inte vår tjänst Livsbesiktning® för företagare.  

    news_img

    Ni glömmer väl inte kompanjonsavtalet?

    Att driva företag tillsammans i partnerskap kan vara fördelaktigt på många sätt. Olika kunskaper kan kombineras, styrkor flätas samman och stöd finns att falla tillbaka på. Men mycket oförutsett kan också hända. Vad gör man när man inte längre kommer överens? Och vad händer om någon inte längre kan vara aktiv i företaget? Kompanjonsavtal, även kallat aktieägaravtal, är något av det absolut viktigaste som finns för den som driver företag tillsammans med någon annan. Genom att skriva ett kompanjonsavtal skapar ni en gemensam grund för den verksamhet som företaget bedriver och hur ni vill hantera allt som sker. Så om ni en dag ser olika på saker och ting kan avtalet finnas där för att stötta er. Vad reglerar ett kompanjonsavtal? I ett kompanjonsavtal kan ni reglera de flesta riktlinjer och därmed ha kontroll över företaget om det skulle uppstå oförutsedda problem eller konflikter. Avtalet reglerar viktiga frågor för företaget och dess delägare som inte framgår i bolagsordningen. Det kan exempelvis vara vad som gäller vid överlåtelse, dödsfall, regler om samråd, vad företaget är värt, eller vad som händer om en av ägarna skiljer sig och det inte finns ett äktenskapsförord. Skilsmässa kan resultera i att maken eller makan får rätt till hälften av andelen vid bodelning, och därmed blir en oönskad delägare i företaget. Läs mer om kompanjonsavtal här. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning för företagare Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar företaget om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® för dig som driver eget företag (värde ca. 1 900 kr), där vi går igenom din situation och du får veta vad som händer med ditt företag om du eller en delägare separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam eller ta med din livskamrat eller kompanjon. Boka tid FRÅGOR & SVAR Jag och min bror har startat ett företag tillsammans och undrar vad som händer med företaget ifall någon av oss skulle skiljas? Vi är båda gifta och har varsitt barn. Ingen av oss har äktenskapsförord. De aktier som man äger i bolag räknas som giftorättsgods om man inte bestämt något annat i ett äktenskapsförord. Det innebär att man i en bodelning ska lägga aktiernas värde till den bodelningsbara delen, som i sin tur sedan ska delas lika mellan parterna i bodelningen. Om du och din bror skriver ett kompanjonsavtal kan ni reglera vad som händer om ena parten är på väg att mista aktier i bolaget genom en bodelning. Då kan ni bestämma att den andra brodern ska ha rätt köpa aktierna och då blir det istället pengar som förs över till makan. Genom att göra aktierna till enskild egendom i ett äktenskapsförord ingår de inte längre som bodelningsbar egendom och behålls av den som äger aktierna. Om man väljer att göra aktierna till enskild egendom är det inte ovanligt att den andra parten vill ha något på ”sin sida” som enskild egendom för att inte det ska bli en ojämn fördelning vid en bodelning.Beroende på vilka värden och vilka tillgångar som finns i övrigt, finns det lite olika vägar att lösa denna problematik. Det bästa är att ta kontakt med en jurist som kan sätta sig in i ert fall för att hitta den bästa lösningen för er.

    Läs mer
    05 november, 2019
    news_img

    När privatliv och affärer hänger ihop

    Att driva ett företag innebär ofta att privatliv och affärer behöver kombineras, åtminstone på ett juridiskt plan. Företagare är också människor och det betyder att det som sker i privatlivet även kan ge konsekvenser för företaget. När mycket står på spel är det ännu viktigare att det blir rätt. Framtidsfullmakt låter dig välja Om en person på grund av sjukdom, ålder eller annat inte kan ta egna beslut utser tingsrätten en god man för att ansvara för personens ekonomiska och personliga intressen. Det innefattar även personens företag. En framtidsfullmakt låter dig istället själv välja vem som är ansvarig om du inte skulle kunna fatta beslut själv. Som företagare kan det kännas bättre att överlämna ansvaret till någon du litar på istället för en slumpmässigt utvald god man. Framtidsfullmakten träder även i kraft direkt, jämfört med att det kan ta månader att utse en god man. Dessutom är det möjligt att dela upp framtidsfullmakten så att olika personer ansvarar för olika områden, bland annat specifikt ens företag. Läs mer - Framtidsfullmakt Vem ska ärva ditt bolag? Ett arv innefattar alla tillgångar, även ett företag. Oavsett relation är det viktigt att skriva testamente för att tydliggöra vad som ska hända med arvet och företaget. När någon i ett äktenskap går bort får den efterlevande partnern enligt lag göra vad de vill med tillgångarna som ärvts. Partnern får exempelvis sälja företaget som ärvts och då kommer det inte kunna ärvas av barnen i framtiden. Vill man att ens barn direkt ska ärva företaget måste det anges i testamentet. Där kan du även dela upp företaget mellan barnen. För alla med barn är det viktigt att se till att arvet blir arvingens enskilda egendom. Annars kan arvingens framtida partner få rätt till företaget vid eventuell skilsmässa. Det är också bra att veta att sambor inte automatiskt ärver varandra och gifta behöver ta särskild hänsyn till särkullbarn. För att ändra på detta behöver det framgå tydligt i ett testamente.  Läs mer - Testamente Boka en kostnadsfri Livsbesiktning för företagare Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar företaget om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® för dig som driver eget företag (värde ca. 1 900 kr), där vi går igenom din situation och du får veta vad som händer med ditt företag om du eller en delägare separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam eller ta med din livskamrat eller kompanjon. Boka tid FRÅGOR & SVAR Min sons dotter är investerad i det företag jag byggt upp. Om något händer vill jag att hon ska sköta det, medan jag vill att min son sköter resten. Hur ordnar jag det? Du kan genom en framtidsfullmakt ge din sons dotter rätt att rösta för din del på bolagsstämman och företräda dig vad gäller ditt ägande i bolaget. Däremot kan du inte ge henne rätt att ta över din roll i styrelsen eller som företagsledare genom fullmakt. Det kan därför vara klokt att även välja in henne i företagets styrelse om du vill ge henne inflytande på verksamheten. Du kan samtidigt ge din son en framtidsfullmakt att sköta din övriga ekonomi, om något skulle hända dig så ett du inte själv kan ta hand om detta. Genom ett testamente kan du låta din sons dotter ärva företaget och din son ärva dina övriga tillgångar. Din son kan dock alltid kräva att få sin laglott, som är hälften av din kvarlåtenskap.

    Läs mer
    15 maj, 2019
    news_img

    Skydda ditt företag

    Förbered för sånt du inte planerar för Att driva företag ihop med andra är både kul och krävande. Men delägarskap innebär också att din partners partner kan komma att påverka företaget mer än önskat. Se till att separera affärer och privatliv på det juridiska planet. Med rätt avtal bestämmer ni tillsammans hur företaget ska påverkas av en eventuell skilsmässa eller bortgång. Tre sätt att skydda ditt företag Kompanjonavtal I ett kompanjonavtal skriver du tillsammans med din partner ned syftet med ert samarbete och vad som gäller med allt från löner till hur eventuella tvister ska lösas. Läs mer - Kompanjonavtal Testamente I ditt testamente bestämmer du själv vad som ska hända med din del av företaget i händelse av att du går bort. Läs mer - Testamente Äktenskapsförord Separerar du som gift har din livspartner automatiskt rätt till halva din del i företaget. Med ett äktenskapsförord kan du och din affärspartner vara säkra på att företaget stannar mellan er. Läs mer - Äktenskapsförord Boka en kostnadsfri Livsbesiktning för företagare Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar företaget om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® för dig som driver eget företag (värde ca. 1 900 kr), där vi går igenom din situation och du får veta vad som händer med ditt företag om du eller en delägare separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam, ta med din livskamrat eller kompanjon.  Boka tid Prata med oss om: Du vill att företaget ska fortsätta vara ditt, även om du skiljer dig. Du vill skydda din privata ekonomi om något går på tok i företaget. Du vill använda företaget för att skydda din familj ekonomiskt om något skulle hända dig. Du vill reda ut vem som egentligen bestämmer om ni tänker olika inom företaget. Du inte vill att din kompanjons familj ska få kontroll över företaget om han eller hon skiljer sig eller avlider. Du vill bestämma i förväg vad som gäller om någon av er vill hoppa av. Du vill sälja din verksamhet. Du vill lämna vidare din verksamhet till en yngre släkting. Du vill bli utlöst av din/dina kompanjoner. Specialerbjudande Tillsammans med Storegate erbjuder Familjens Jurist dig 3 GB lagringsutrymme helt kostnadsfritt för digital förvaring av dokument. Läs mer - Storegate

    Läs mer
    14 november, 2018
    news_img

    Ett äktenskap, flera delägare

    Kärleken övervinner allt. Även ditt företag.  När man gifter sig är det naturligt att fundera över hur man ska göra med allt man äger och det gemensamma boendet om något skulle hända. Men det är minst lika viktigt att se över vad äktenskapet innebär för ditt företag och eventuella delägare. Hur skyddar du ditt delägarskap vid en separation och vad händer med dina aktier i företaget om du går bort? Ett äktenskap, flera delägare När man ingår äktenskap blir du och din partner ekonomiskt ansvariga för varandra. Det innebär även att din partner har rätt till hälften av dina tillgångar vid en eventuell bodelning eller bortgång. Det handlar inte bara om ditt privata aktiesparande utan även dina tillgångar i företaget. Något som påverkar både dig och andra ägare. För att undvika att ni plötsligt blir fler delägare behöver du göra din andel av bolaget till enskild egendom, till exempel med ett äktenskapsförord eller som gåva från tredje part. Arvsrätten påverkas inte av detta. Om du går bort, och ni fortfarande är gifta, har din partner rätt till både giftorättsgodset och den enskilda egendomen. Ett bra tips är att komma överens med de andra delägarna om hur ni vill att äktenskap ska påverka företaget. Här kan det vara smart att ta juridisk hjälp till att skriva ett aktieägaravtal. I ett sådant dokument kan ni reglera viktiga frågor som inte framgår i bolagsordningen.Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® för dig som driver eget företag (värde ca. 1 900 kr), där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med ditt företag om du separerar eller avlider. Boka tid på vår hemsida eller ring oss på 0771-771 070. Ur vår vardag: Om jag startade företaget innan jag gifte mig, är det då enskild egendom? Nej. Det spelar ingen roll vid vilken tidpunkt innan eller under äktenskapet du startar ditt företag för att bodelningsreglerna om hälftendelning av allt giftorättsgods ska gälla. Det är alltså inte tidpunkten som är avgörande utan vilken typ av egendom företaget är. Antingen är din andel av företaget av egendomstypen ”enskild egendom” eller ”giftorättsgods”. Värdet av allt giftorättsgods ska delas mellan makarna vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det som är enskild egendom tas inte upp i bodelningen och ska därför heller inte delas vid skilsmässa eller dödsfall. Det finns flera sätt att göra sin egendom till enskild egendom. Det vanligaste är att makar skriver och registrerar ett äktenskapsförord men det kan också göras genom testamente eller gåva från någon annan som då bestämt att egendomen ska vara enskild i ett gåvobrev. Eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att dokumenten ska vara giltiga är det bra att ta kontakt med en erfaren jurist som kan säkerställa att det verkligen blir så som du och dina närmsta vill. 

    Läs mer
    22 maj, 2018
    news_img

    Framtidsfullmakt

    Vad händer med företaget när du avlider, varför är ett testamente så viktigt? Det är alltid viktigt att ha ett testamente, oavsett om du är sambo, gift eller ensamstående, inte minst för dig som är egenföretagare. Gifta ärver varandra. Den efterlevande maken ärver med fri förfogande rätt. Det innebär att den först avlidne makens arvingar har kvar sin rätt till arv men att de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider. Det betyder att den efterlevande maken kan sälja eller ge bort företaget. Vill man att någon annan ska ärva företaget måste ett testamente upprättas. Det kan bli aktuellt om du exempelvis vill att era gemensamma barn ska ärva omedelbart eller om din kompanjon skall ha rätt att förvärva din andel av företaget. För sambor gäller snarare det motsatta, sambor ärver inte varandra. Vill man att ens sambo ska ärva företaget måste man upprätta ett testamente. Barn har trots det rätt att få ut sitt arv omedelbart. Ett svårt område inom familjerätten och företag är särkullbarn. De har alltid rätt att få ut sin del av arvet oavsett om föräldern är gift eller inte. Särkullbarn ärver före efterlevande make. Ett testamente kan i viss mån justera det så att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott, som är halva arvslotten. Att planera för en förutsägbar framtid För att göra framtiden så odramatisk som möjligt är det viktigt, för dig som företagare, att anlita en erfaren familjejurist och planera för ett generationsskifte. Det är ofta nödvändigt att komplettera testamentet med andra dokument som äktenskapsförord, kompanjon avtal, gåvobrev och inte minst en livförsäkring för att kunna lösa ut arvingar utan att behöva sälja företaget. Ur vår vardag Vad händer med vårt gemensamma företag om jag avlider? Jag och min man driver ett framgångsrikt företag tillsammans. Om jag avlider ska min man fortsätta att driva det vidare. Hur påverkas situationen av att jag har ett särkullbarn? Ni bör skriva ett testamente som innebär att ditt sär kullbarn får ut sin laglott när du avlider och sin resterande del av arvslotten när din man avlider. För att vara säker på att din man kan lösa ut ditt särkullbarn, dvs att särkull barnet får ut sin laglott, kan ni exempelvis teckna en livförsäkring. För att skapa mindre drama för barn och arvingar är det många gånger klokt att informera alla inblandade om den framtida arvssituationen. Vi rekommenderar alltid företagare att träffa en av våra erfarna familjejurister för att lösa de framtida arvsfrågorna i god tid innan något händer. Kontakta oss på nummer 0771-771 070 så hjälper vi dig. Eller klicka här för att boka tid direkt via hemsidan.

    Läs mer
    19 november, 2018
    news_img

    Generationsskifte

    När det är dags att lämna över stafettpinnen Ett sätt att lämna över företaget är genom generationsskifte. Oavsett orsaken till att du ska lämna vidare stafettpinnen gäller det att du har ordning på dina juridiska dokument i god tid innan. Av erfarenhet vet vi att väl planerade generationsskiften har större chanser att bli framgångsrika. Viktigast vid ett generationsskifte är att skriva juridiskt korrekta avtal för att skapa trygghet för alla inblandade. Avtal som ofta behöver skrivas inför ett generationsskifte är gåvobrev, reverser, äktenskapsförord och testamente. Våra jurister hjälper dig att se till att avtal och andra dokument inte innehåller några oklarheter som gör att de kan ifrågasättas efteråt. Bli tryggare i ditt företagande med vår Livsbesiktning® för företagaren I vår kostnadsfria Livsbesiktning® för företagare (värde ca 1 900 kr) går vi igenom vad som händer med ditt företag om du separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam, ta med din livskamrat eller din kompanjon. Ta med viktiga dokument som testamente och kompanjonavtal, så går vi igenom och diskuterar dem tillsammans. Ring oss på nummer 0771-771 070 så hittar vi en tid som passar dig. Ur vår vardag Hur påverkas barnens arv vid ett generationsskifte? Ewa äger alla aktier i Fåab AB. Hennes dotter Karin arbetar i bolaget och vill ta över verksamheten. Ewa är orolig för att ett generationsskifte skulle bli orättvist mellan Karin och hennes bror Bo. Går det att göra en rättvis fördelning mellan barnen? För att det ska bli rättvist mellan syskonen kan Ewa ge aktierna till Karin som gåva, med villkoret att Karin betalar en summa som motsvarar halva bolagets nettovärde till Ewa. Därefter kan Ewa ge den summan till Bo som gåva. Då har båda barnen fått lika stor del av bolagets värde. För att barnen inte ska förlora delar av gåvan vid en skilsmässa bör Ewa med hjälp av en jurist skriva ett gåvobrev som säger att gåvan ska vara enskild egendom. Ett första steg i processen är att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare hos Familjens Jurist. Kontakta oss idag.

    Läs mer
    16 maj, 2017
    news_img

    Kompanjonsavtalet

    Driva företag ihop är både smart och roligt - men glöm inte kompanjonsavtalet! Det finns flera fördelar med att driva företag i kompanjonskap. Ni kan kombinera era olika kunskaper, starka sidor och kontaktnät samt ge varandra stöd i ett krävande arbete. Men det finns också nackdelar. Kanske det visar sig att man har olika syn på hur verksamheten ska drivas? Genom att ha en ordentlig diskussion i god tid kan ni säkerställa att ni har samma syn på avgörande frågor och vad som ska hända om någon delägare blir allvarligt sjuk, skiljer sig eller i värsta fall dör. Vi på Familjens Jurist kan hjälpa dig med ett kompanjonsavtal. Det är det avtal som ingås mellan delägare i ett bolag. Här regleras viktiga frågor för företaget och dess delägare som inte framgår av t ex bolagsordningen. Delägarna skapar i kompanjonavtalet en gemensam grund för den verksamhet företaget bedriver. Bli tryggare i ditt företagande med vår Livsbesiktning® för företagare I vår kostnadsfria Livsbesiktning® för företagare (värde ca 1 900 kr) går vi igenom vad som händer med ditt företag om du separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam, ta med din livskamrat eller din kompanjon. Ta med viktiga dokument som testamente och kompanjonavtal, så går vi igenom och diskuterar dem tillsammans. Ur vår vardag Vad händer med delägarens aktier vid dödsfall? Jag och min vän Lars driver ett aktiebolag tillsammans. Lars är gift och har två barn med sin fru Lovisa som jag tyvärr inte kommer så bra överens med. Jag undrar därför vad som händer med Lars aktier i bolaget om han dör före mig? Svar: Eftersom Lars är gift och bara har barn tillsammans med sin fru ärver hon aktierna, om han inte har ett testamente där han skrivit något annat. Det innebär att du troligen får Lars fru som delägare i bolaget. Förmodligen innehåller er bolagsordning en så kallad hembudsklausul som innebär att Lovisa, Lars fru, måste erbjuda dig att förvärva aktierna. Däremot regleras inte till vilket pris. Har ni ett aktieägaravtal kan det framgå där vad som sker med aktierna om någon av er avlider och hur de ska värderas vid en eventuell försäljning. Vi rekommenderar att du gör en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare, antingen själv eller tillsammans med Lars. Boka tid direkt genom att klicka här eller ring oss på nummer 0771-771 070.

    Läs mer
    16 januari, 2017
    news_img

    Livsbesiktning® för företagare

    Förbered för sånt du inte planerar för Du som driver företag ihop med andra ska inte glömma att blanda affärer och privatliv, i alla fall på det juridiska planet. För ibland händer det saker som ingen planerar för. Som att någon skiljer sig, blir sjuk eller till och med dör. Sådana händelser får också konsekvenser för ert gemensamma företag. Det är med andra ord en klok idé att ta hjälp av en erfaren jurist i frågor som rör familjejuridik för företagaren. Vår nya tjänst Livsbesiktning® för företagaren är ett bra första steg. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare (värde ca 1900 kr) Familjens Jurist erbjuder en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare, som svarar på frågan vad som händer med ditt företag om du separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam, ta med din livskamrat eller kompanjon. Ta med dokument som testamente och andra handlingar, till exempel befintligt kompanjonavtal, så går vi igenom och diskuterar dem tillsammans. Ur vår vardag Vad händer med ett aktiebolag vid skilsmässa? Anna är psykolog och driver aktiebolag med två kollegor. Vad händer med bolaget om hon och hennes make Johan skiljer sig? Johan har rätt till hälften av Annas tillgångar, vilket också gäller värdet av bolagets aktier. Anna har rätt att behålla sina aktier, men är då normalt skyldig att lösa ut Johan med hälften av aktiernas nettovärde. Om hon inte har råd med det kan Johan istället tillskiftas en del av aktierna i bolaget, och Anna och hennes kollegor får plötsligt en ny delägare. För att det ska bli som Anna vill vid en skilsmässa rekommenderar vi att hon träffar en jurist. Varför kanske inte börja med en Livsbesiktning® för företagaren - boka här!

    Läs mer
    16 oktober, 2016
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden