Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Kontakta oss
    0771-771 070

    Din Jurist

    Din Jurist är Familjens Jurists nyhetsbrev som riktar sig till privatpersoner.

    I varje nummer kan du läsa om ett familjejuridiska område. Vi berättar om det ämnet och tar även upp viktiga frågeställningar!

    news_img

    Sista gången du får bestämma

    Det kanske kommer som en chock, men en dag kommer dina anhöriga ha användning av ett testamente från just dig. Ett klokt sätt att börja planera för framtiden är att ställa frågor till dig själv om hur du vill ha det när du inte längre finns i livet. Vem ska ärva vad? Hur blir framtiden för din partner? Ska sommarstugan stanna inom släkten? Men framför allt: hur underlättar du för dina nära i en känslomässigt svår tid? Att upprätta rätt juridiska dokument innebär en strörre känslomässig och ekonomisk trygghet för dig och dina nära. Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett tydligt testamente underlättar mycket för dina anhöriga och minskar risken för onödiga tvister i framtiden. Om ett testamente upprättas är det viktigt att det förvaras säkert och att det kan visas upp i original när arvet ska fördelas. Alla behöver ett testamente Beroende på din familjesituation så ser behovet av testamente lite olika ut. Som sambor är det extra viktigt att testamentera vad den efterlevande partnern ska ärva eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. För gifta är det också bra att kunna säkra tillvaron för partnern om det finns bonusbarn, då bonusbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Ett testamente kan bestämma att bonusbarnet endast får rätt till sin laglott, vilket skapar bättre förutsättningar för den kvarlevande maken att exempelvis bo kvar i det gemensamma hemmet. Läs mer om testamente här. Det finns ofta anledning att kombinera testamentet med andra juridiska dokument så du ser till att det verkligen blir som du vill. Exempelvis kan det vara ett äktenskapsförord eller samboavtal för att bestämma hur egendom ska fördelas mellan dig och din partner, eller en framtidsfullmakt för att utse vem som ska fatta beslut om du inte kan. Mer trygghet och mindre drama Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning®, där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid FRÅGOR & SVAR Jag och min fru har gemensam ekonomi, en gemensamt ägd bostad med gemensamma lån och vi har tre barn tillsammans som nu är vuxna. Behöver vi skriva testamente om någon av oss dör, så att den efterlevande partnern har fri förfoganderätt över dödsboet? Hur går vi till väga? Makar som endast har gemensamma barn ärver varandra med fri förfoganderätt enligt lag och barnen får sina arv först efter att båda föräldrarna har avlidit. Ni behöver alltså inte skriva något testamente för att den efterlevande ska få fri förfoganderätt till arvet efter att den första partnern gått bort. Men det är vanligt att makar i er situation upprättar testamente. Ofta vill man se till att arvet som barnen så småningom ska få, ska vara barnens enskilda egendom och därmed vara skyddat vid en eventuell skilsmässa eller separation. Om ni vill ha ett sådant testamente så är det klokt att anlita en jurist, så att allt blir korrekt formulerat.

    Läs mer
    04 december, 2019
    news_img

    ”Älskling, ska vi skriva kontrakt?”

    Äktenskapsförord har fått ett rykte om att vara oromantiskt. Men trots att gifta delar allt, behöver inte allt mitt vara ditt. Finns sommarstugor, fastigheter eller företag med i bilden kan det vara aktuellt med ett äkenskapsförord. Att komma överens i de goda tiderna gör det enklare om de svårare tiderna skulle komma. Giftorätten – allt delas gemensamt När personer ingår i äktenskap blir enligt lag alla deras tidigare, nuvarande och kommande tillgångar vad som kallas för giftorättsgods. Den individuella äganderätten försvinner inte, men giftorätten innebär att värdet av alla tillgångar ska delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Vid skilsmässan har parterna därför rätt till hälften av värdet på alla tillgångar som ingår i giftorättsgodset. Det spelar ingen roll vem som köpt vad eller vem som sparat ihop pengarna. Bestäm själva med äktenskapsförord Prata igenom tillsammans hur ni vill ha det i just ert äktenskap. För att själva bestämma vem som har rätt till vad behöver ni skriva ett äktenskapsförord. I det kan ni bland annat bestämma vad som ska vara enskild egendom och därmed inte fördelas mellan er. Äktenskapsförordet blir giltigt när det undertecknats av båda makarna och registrerats hos Skatteverket. Vill ni ändra det måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och skicka in det för registrering på nytt. Vi kan hjälpa till Genom att anlita en erfaren jurist kan äktenskapsförordet utformas på bästa sätt för just er. Vi tar alltid hänsyn till relevanta frågor, exempelvis skatter, fastigheter, lån, testamenten och arv. Boka tid med oss så hjälper vi er med ett avtal anpassat efter just er situation och era behov. FRÅGOR & SVAR Jag och min sambo ska gifta oss och nyligen har jag dessutom ärvt en sommarstuga som enskild egendom. Min blivande maka kommer betala för hela renoveringen. Om vi i framtiden skiljer oss vill vi sälja stugan och dela på pengarna. Går det att ordna i ett äktenskapsförord? Sommarstugan är din enskilda egendom på grund av det som står i testamentet. Det är bara om testamentet uttryckligen ger dig möjlighet att omvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods (genom att upprätta ett äktenskapsförord) som du kan ändra detta. I annat fall går det inte att ordna genom ett äktenskapsförord. Då blir även vad du får efter en försäljning av stugan din enskilda egendom. När din sambo/maka betalar renoveringen av din enskilda egendom kan det i vissa fall uppstå en skuld till henne. Om ni är överens om att dela på pengarna efter försäljning kan du i samband med försäljningen betala skulden och även ge en del som gåva. På så sätt delas pengarna upp mellan er. Din andel är dock fortfarande din enskilda egendom. Om ni vill uppnå full rättvisa så kan ni då göra även hennes andel av pengarna till enskild egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord.

    Läs mer
    27 september, 2019
    news_img

    Vad händer den dagen du inte bestämmer?

    Att en dag inte kunna fatta egna beslut kan vara ett närmast otänkbart scenario, men det behöver inte vara ett dramatiskt sådant. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska sköta dina intressen åt dig när du inte längre kan. Rätt förberedelser gör framtiden tryggare för dig och dina nära.  Välj själv vem som ska sköta din intressen Om du en dag i framtiden inte kan fatta egna beslut på grund av sjukdom eller oförutsedda händelser så kommer du behöva någon som sköter dina privata och ekonomiska intressen. I många fall får personer i den typen av situationer en slumpmässigt utvald god man eller förvaltare. De utses av kommunen och det är en process som kan ta månader. Med en framtidsfullmakt kan du istället själv välja vem eller vilka som ska sköta dina intressen när du inte längre kan. Framtidsfullmakten skrivs medan fullmaktsgivaren är frisk och börjar inte gälla förrän den egna beslutsförmågan förlorats. Det är då upp till utsedda fullmaktshavare att avgöra när framtidsfullmakten ska börja gälla. Till skillnad från god man eller förvaltare så träder framtidsfullmakten också i kraft direkt. Detta ger en extra trygghet i jämförelse med en vanlig fullmakt, som riskerar att förlora giltighet om fullmaktsgivaren inte kan ta egna beslut, exempelvis vid demens. Utforma fullmakten som du vill Du kan även välja att dela upp ansvarsområden i framtidsfullmakten mellan olika personer. Exempelvis kan du utse en person som sköter ekonomin och en annan som hanterar privata intressen. Men även fler och mer specifika uppdelningar är möjliga. Allt detta underlättar både för dig och dina nära, då ni direkt vet vem som tar hand om vad. Det är också möjligt att återkalla sin framtidsfullmakt innan den träder i kraft, samt att en fullmaktshavare kan förlora sin fullmakt om hen skulle missköta sitt ansvar. Boka tid med en jurist Att upprätta rätt juridiska dokument innebär mer trygghet för dig och dina nära. Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist. Då kan du utforma den som du vill och vara säker på att den uppfyller formkraven för att bli juridiskt giltig. Boka tid med oss om du vill veta mer om framtidsfullmakt och hur du kan säkra din framtid juridiskt. FRÅGOR & SVAR Jag har angivit mina två söner som fullmaktshavare i en framtidsfullmakt åt mig själv. Min ena son ska nu däremot flytta till Australien och kommer ha svårt att komma hem om något skulle hända. Kan jag ändra min fullmakt så att endast sonen som är kvar i Sverige blir fullmaktshavare? Så länge framtidsfullmakten ännu inte trätt i kraft har du möjlighet att återkalla den du har och upprätta en ny. Då kan du ta bort och så klart lägga till nya fullmaktshavare. I samband med återkallelsen ska du ta tillbaka alla original och eventuella kopior av den tidigare fullmakten och förstöra dem. Du kan ändra din fullmakt så många gånger du vill.

    Läs mer
    31 augusti, 2019
    news_img

    "Livets bokslut"

    När någon älskad dör är pappersarbete det sista vi vill tänka på. Det kan kännas obetydligt mitt i sorgen, men det är ändå något som behöver tas hand om. En korrekt bouppteckning underlättar för alla i det långa loppet. Bouppteckning - första steget för att gå vidare juridiskt Boutredning är samlingsnamnet för den juridiska process som sker efter ett dödsfall. Första steget är bouppteckningen, där tillgångar och skulder gås igenom. Med enklare ord kan den sammanfattas som ”livets bokslut.” Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning, ett slags möte, hållas. Där träffas den som bäst känner till dödsboet (bouppgivare), arvingar (dödsbodelägare), efterarvingar och två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Bouppgivaren, exempelvis efterlevande partner eller barn, ska under bouppteckningsförrättningen lämna uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder. Här ska även gemensamma tillgångar från en efterlevande partner i äktenskap och ibland även i samborelation tas med. Om testamente finns ska det delges till alla som har rätt att ta del av det. Bouppteckningen upprättas av bouppgivaren och förrättningsmännen, som intygar att dödsboet värderats på rätt sätt och att bouppteckningen är juridiskt korrekt. Dödsboets legitimationshandling Inom en månad från att bouppteckningen är förrättad måste den skickas in till Skatteverket för registrering. Den färdiga bouppteckningen är en juridisk handling som fungerar som dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Därefter är det möjligt att gå vidare med dödsboförvaltning, där bland annat skulder betalas och bostaden tas om hand. Sist fördelas arvet genom arvskiftet. Vi hjälper till hela vägen Våra jurister hanterar ca 15 000 bouppteckningar varje år och svarar gärna på alla frågor som du kan tänkas ha. Vi har stor kunskap och lång erfarenhet och hjälper er hela vägen från bouppteckning till arvskifte. Boka tid på direkt här familjensjurist.se eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Min bror och jag har i efterhand upptäckt ett fondkonto som tillhört vår mamma som gick bort för ett halvår sen. Kontot kom inte med i bouppteckningen, hur gör vi nu? Om något blivit fel i en bouppteckning rättas detta genom att göra en tilläggsbouppteckning. I den lägger man till, drar ifrån eller på annat sätt justerar uppgifterna i den ursprungliga bouppteckningen. Det kan exempelvis gälla att dödsbodelägarkretsen är ofullständig, en tillgång eller skuld är fel eller saknas, eller att en handling, exempelvis ett testamente eller äktenskapsförord, inte redovisats. Formkraven för tilläggsbouppteckningen (kallelser, närvaro, underskrifter med mera) är samma som för en vanlig bouppteckning. I ert fall är det ett fondkonto som inte redovisats i bouppteckningen efter er mamma. Bouppteckningen ska visas upp i samband med arvskiftet, det vill säga fördelning av arv, avslut och överföring av bland annat hennes banktillgångar till er. I detta fall är felet av så pass stor betydelse att ni behöver göra en tilläggsbouppteckning.

    Läs mer
    12 juni, 2019
    news_img

    När den egna vägen är den nya vägen

    Vi vet inte när det händer eller ens om det händer, men vi vet att en separation kan bli komplicerad. Förutom den känslomässiga berg- och dalbanan, innebär en separation även juridiska förändringrar. Ett ska bli två — och det gäller även tillgångarna. Se juridiken som något förebyggande - en trygghet för framtiden Det är alltid lättare att ta upp frågan om juridiska dokument och avtal när allt är frid och fröjd i förhållandet. Samboavtal och äktenskapsförord är avtal som ger er försäkran för framtiden, samtidigt som det skyddar var och ens egendom vid en eventuell separation. Sambor som separerar Om ni som sambor separerar ska bostad, möbler och husgeråd som ni köpt eller fått för gemensam användning ingå i bodelningen. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat eller vem av er som fått det. Det är viktigt att hålla koll på och därför fördela era kostnader jämnt. Med ett samboavtal kan ni välja att helt eller delvis gå runt sambolagens regler om bodelning. Ni kan exempelvis skriva att bodelningsreglerna inte ska gälla bostaden eller viss egendom. Skriver ni ett samboavtal i början av ert samboskap har ni en trygg grund att stå på. Skilsmässa Vid en skilsmässa delar ett gift par på värdet av alla tillgångar, det gäller även de tillgångar som man äger sedan innan äktenskapet. Vill ni att tillgångarna ska fördelas annorlunda måste ni skriva ett äktenskapsförord. Om någon av makarna har något av följande är det bra att vara proaktiv och redan nu skriva ett äktenskapsförord; eget företag, ärvd egendom, betalat mer/mindre vid köp av gemensamt boende eller om ena maken har större tillgångar än den andra. Ett äktenskapsförord kan upprättas inför giftermålet men även när som helst under äktenskapet. Boka tid hos en jurist Det är bättre att diskutera hur ni vill fördela era tillgångar medan allt är härligt. Börja med en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca. 950 kr), vilket är en analys av din juridiska situation som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du separerar eller avlider. Boka tid på direkt här familjensjurist.se eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Jag och min före detta fru skilde oss för 10 år sedan. Hon behöll huset, men huslånet stod kvar på oss båda. Hon behöver nu förnya lånet och vill inte skriva över det på sig själv. Kan jag göra så att jag inte längre står kvar på lånet? För att ge ett bra svar på den här frågan skulle man först behöva ställa ett antal följdfrågor, men i korthet kan man säga följande: Om ni har gjort en fullständig bodelning efter skilsmässan och avtalat att du ska stå kvar som låntagare kan du inte ändra på det utan att din före detta fru frivilligt går med på att stå som ensam låntagare. Om ni däremot inte har gjort någon bodelning kan du ansöka om att en bodelningsförrättare utses av den tingsrätt som finns för det område där du är bosatt. Bodelningsförrättaren kommer genom bodelningen att fördela tillgångar och skulder mellan er. I samband med detta kan du framföra att du vill att din före detta fru ska stå kvar som ensam låntagare.

    Läs mer
    29 mars, 2019
    news_img

    Trygg framtid

    Bestäm vem som ska bestämma åt dig Framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man och förvaltare. Du får själv utse en person som ansvarar för dig och dina personliga angelägenheter, när du av någon anledning inte kan längre. Tre skäl att välja framtidsfullmakt 1. En trygg framtid När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka händer så kan det vara för sent. Med en framtidsfullmakt undviker du risken att styras av en slumpmässigt utvald god man och du kan istället välja någon som du litar på – en nära anhörig eller vän. 2. Underlättar för familjen Innan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan en framtidsfullmakt innebära trygghet. Att veta vem eller vilka som har ansvaret för dina personliga och ekonomiska intressen kan göra en jobbig tid lite lättare. 3. En extra säkerhet En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet då fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, exempelvis vid demens. Därför är det klokt att säkra upp med en framtidsfullmakt som börjar gälla vid denna tidpunkt. Boka tid med en jurist. Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska bli giltig. Boka tid på 0771-771 070 eller direkt här på familjensjurist.se.Vet du inte vilka juridiska skydd du behöver? Då kan du boka tid för en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr), en analys av din situation som berättar hur du kan säkra din framtid ut ett juridiskt perspektiv. Läs mer - Livsbesiktning FRÅGOR & SVAR När börjar en framtidsfullmakt att gälla? Jag funderar på att skriva framtidsfullmakt men förstår inte riktigt när den börjar att gälla. En framtidsfullmakt blir giltig när den person som utfärdat fullmakten inte längre kan ta beslut om exempelvis ekonomiska eller personliga intressen. När någon inte längre kan fatta den typen av beslut så kallas det för att personen blivit beslutsoförmögen. Det är upp till fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna, den/de som fått ansvar för ekonomiska eller personliga intressen, att avgöra när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Du kan utse en eller flera personer till fullmaktshavaren i framtidsfullmakte. De kan alla ha rätt att ta beslut i samma frågor eller så kan du dela upp olika ansvar på olika personer. En framtidsfullmakt är precis som många andra juridiska dokument något du kan ändra, uppdatera eller återkalla, så länge som den inte trätt i kraft. För att vara säker på att framtidfullmakten kommer vara giltig och ge dig den trygghet du vill ha är vårt tips att tillsammans med en jurist skriva den. Då kan våra jurister säkerställa att den skräddarsys efter din vilja, förutsättningar och familjejuridiska situation.

    Läs mer
    04 december, 2018
    news_img

    Köp av bostad

    Välkommen hem! En bostad är för många det största och viktigaste köpet man gör i livet. Att få drömma sig bort i ett renoveringsprojekt eller fantisera om ytor där hela familjen ryms är både spännande och roligt. Ett bostadsköp innebär en hel del arbete innan och efter själva köpet. Se till att du har koll på vad du bör planera inför och vilka avtal du bör skriva under. Innan köpet Börja med att fundera över om du har råd att förverkliga din dröm.Ett smart sätt att slippa oväntade utgifter är att göra en bolånekalkyl. Utöver kalkylen är det viktigt att själv ha koll på vilka juridiska och ekonomiska skyldigheter du har som köpare. En oberoende besiktning av bostaden är ett smart sätt att förvissa sig om vad man köper och därmed undvika otrevliga överraskningar i framtiden.Om ni är två som köper bostaden och har gått in med olika insatser är det smart att upprätta ett skuldebrev där det tydligt framgår vem som betalt vad. Äger du bostaden tillsammans med en vän eller ett syskon kan vi hjälpa till att skriva ett samäganderättsavtal som tydliggör vem som har ansvar för vad i bostaden.Relation, barn och tidigare juridiska dokument kan också påverka ägandet av en bostad. Det är därför viktigt att veta hur boendet skulle påverkas om ni separerar eller om någon av er avlider. Efter köpet Säljaren ansvarar för fel i bostadsrätt i två år och för fel i fastighet i tio år efter köparens tillträde. Utgångspunkten är att bostaden köpts i det skick den faktiskt var i vid undertecknandet av köpekontraktet.Om ett oväntat fel dyker upp efter köpet kan du som köpare vända dig till oss på Familjens Jurist för en utredning. Vi hjälper även till om du som säljare blir kontaktad med anledning av detta. Då tittar vi på felet och granskar vem som bär ansvaret. Boka tid hos en jurist Vi rekommenderar alla som köper en ny bostad att träffa en jurist. Börja med en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca. 950 kr), vilket är en analys av din juridiska situation som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du separerar eller avlider. Boka tid direkt här eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Ett halvår efter att jag flyttat in upptäckte jag att badrummet är fuktskadat. Är det jag eller säljaren som ska betala för renovering? Något förenklat gäller följande. För att ha rätt till ersättning från säljaren är det två förutsättningar man främst tittar på. Först måste man avgöra om felet hade kunna upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Görs bedömningen att du inte hade kunnat upptäcka felet, eller inte haft anledning att förvänta dig felet med tanke på badrummets/bostadens skick, så ses det oftast som ett fel i köprättslig mening. För det andra krävs det att felet är av större karaktär, det vill säga att det kan antas ha påverkat bostadens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet. Uppfylls de två förutsättningarna har du normalt sett rätt till ersättning från säljaren.

    Läs mer
    23 oktober, 2018
    news_img

    Efter skilsmässan

    Innan döden skilde oss åt Alla förhållanden har ibland sina problem och kriser. Men när det går mer energi till konflikter än till kärlek och uppskattning kan det ibland bli nödvändigt att gå skilda vägar. Oavsett om man sagt ja till varandra i kyrkan eller hemma i köket så är en separation både tidskrävande och känslomässigt jobbig. Se därför till att ha de bästa förutsättningarna för att slippa en utdragen och kanske kostsam juridisk konflikt vid en eventuell separation. Är allt mitt ditt? När man har det som bäst i sin relation kan det kännas märkligt och ibland faktiskt svårt att ta upp frågan om vem som får vad vid en separation. Men att diskutera detta under konflikt kan bli en väldigt mycket jobbigare situation. Fundera därför över hur ni skulle vilja ha det om ni en dag bestämmer er för att inte längre leva tillsammans. Finns det tidigare arv som bör  skyddas? Och är den gemensamma bostaden finansierad av er båda? Ett lyckligt slut Vid en separation ser lagarna lite olika ut beroende på om man är gifta eller sambor. Sambolagen ger till exempel ett skydd för den ekonomiskt svagare sambon och berör bara boendet. Allt annat räknas som personlig egendom. Gifta par kan däremot kräva hälften av värdet på allt som de äger eller betalt för var för sig. Oavsett om ni vill skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord kan vi förklara hur lagen fungerar och hjälpa dig att skriva alla nödvändiga dokument så att du kan känna dig säker i framtida situationer. Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950kr), där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid på vår hemsida eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Kan min sambo, vid separation, ha rätt att behålla bostaden som jag betalat? Svar: När två personer som har en kärleksrelation flyttar ihop till en bostadsrätt eller ett hus blir sambolagen gällande. Många missar tyvärr helt att detta kan få konsekvenser för den som betalar mest eller allt för bostaden. Det är nämligen så att oavsett vem av samborna som betalat för den gemensamma bostaden måste hen i regel dela med sig av hälften av bostadens värde till den andra om de någon gång separerar. Det spelar ingen roll om du och din sambo betalat lika mycket, du betalat allt eller om du betalat lite mer än hälften av bostaden. Värdet av hela bostaden ska delas lika mellan er. Det spelar heller ingen roll vem av er som ansvarar för bolånen på bo-staden. Visserligen har den som står som ansvarig för bolånen rätt att räkna av bolåneskulden från värdet innan resterande värde delas mellan separerade sambor men grundregeln är ändå densamma. Vill man inte ha det på det sättet måste båda samborna skriva under ett samboavtal och i vissa fall också ett skuldebrev. Din sambo kan också få rätt att ta över er gemensamma bostad om hen är den som har störst behov av bostaden, till exempel om ni har gemensamma barn som behöver bo kvar i bostaden. Din sambo måste dock då ersätta dig med värdet av din andel som ju blir hälften av bostadens värde om ni inte har skrivit samboavtal. Har ni samboavtal får övertagande sambo ersätta dig med värdet på hela bostaden om du står som ensam ägare av bostadsrätten eller motsvarande din ägarandel.

    Läs mer
    16 augusti, 2018
    news_img

    Livet som gift

    Vad händer när vi sagt ”ja”? När vi är nygifta ser vi livet genom hjärtformade glasögon och livet känns lite enklare. Det är tiden då vi faktiskt befinner oss i nuet. Istället för att prata om äktenskapsförord tänker vi ”att det löser sig i framtiden”. Men allteftersom blir tillvaron skarpare och framtiden är plötsligt här. Kanske är det också nu vi börjar fundera över vad vi rent juridiskt sa ”ja” till när vi gifte oss. Som gift har du bättre juridiskt skydd än som sambo, men du får också en del skyldigheter. Därför finns några juridiska frågor som är bra att känna till och reda ut för att skapa en trygg framtid tillsammans. Bra att veta som gift Prata igenom tillsammans hur ni vill ha det i just ert äktenskap. Vill ni till exempel ha giftorätt i all egendom? Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Då kan ni avtala bort hela eller delar av giftorätten. Om ni vill att ett framtida arv ska fördelas på ett särskilt sätt är det möjligt om ni skriver ett testamente. Det kan vara en stor trygghet för den som lever vidare om någon av er avlider. Det kan till exempel handla om möjligheten att kunna bo kvar i er gemensamma bostad. Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr), där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid på vår hemsida eller på 0771-771-070. FRÅGOR & SVAR Blir allt som är ”mitt” automatiskt ”vårt” när vi gifter oss? Jag och min sambo ska gifta oss i sommar. Vad händer då med det vi redan äger? Jag har en bostadsrätt och min sambo äger en bil. Blir vi automatiskt gemensamma ägare av lägenheten och bilen när vi gifter oss? Svar: Det är en vanlig missuppfattning att äganderätten till sina saker plötsligt ska delas med personen man gift sig med. Så är det inte. Du behåller äganderätten till din bostadsrätt och din blivande make eller maka behåller äganderätten till sin bil även efter att ni gift er. Om ni däremot skiljer er eller när någon av er dör ska ni som gifta makar dela på värdet av allt ni äger tillsammans eller var och en för sig. Det kallas att man har giftorätt i den andras egendom. Vill du inte dela med dig av hälften av värdet på bostadsrätten om ni till exempel skiljer er, behöver ni innan ha skrivit ett äktenskapsförord där bostadsrätten blir din enskilda egendom. Ta hjälp av en erfaren jurist när ni skriver äktenskapsförord för att vara säker på att innehållet inte kan misstolkas eller att några detaljer missas.

    Läs mer
    11 juni, 2018
    news_img

    Ge bonusfamiljen en bra start

    Livet är fullt av milstolpar – att flytta ihop, gifta sig och eventuellt få barn. Kanske sedan också att skilja sig och börja om hela cykeln på nytt. Det många inte tänker på är att varje milstolpe i livet kan få juridiska konsekvenser som är bra att tänka på i förväg. Det gäller inte minst när man bildar en bonusfamilj. Även om du som förälder inte skiljer på barn och barn så gör juridiken det. Om det i ett äktenskap finns barn från tidigare förhållanden så finns det risk för juridiska och ekonomiska överraskningar vid fördelning av arv. Särkullbarn har samma arvsrätt som gemensamma barn, men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om bonusföräldern fortfarande lever. Om bonusföräldern då inte har råd att lösa ut särkullbarnet kan det innebära ekonomiska bekymmer för den efterlevande bonusföräldern. Särkullbarn kan förstås frivilligt avstå sin laglott och få ut den som efterarv när bonusföräldern gått bort. Men för att trygga framtiden för sin partner är det bra att reglera särkullbarnets direkta arv genom att skriva ett testamente där du förtydligar att dina barn och barnbarn bara ska ärva sin laglott. I bonusfamiljer är det extra viktigt att föräldrarna pratar med varandra om hur man vill att det ska bli om den ena partnern går bort. Speciellt eftersom situationen kan förändras drastiskt för bonusföräldern när det finns särkullbarn med i bilden. Viktigt att tänka på Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning®, där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid på vår hemsida eller på 0771-771-070. FRÅGOR & SVAR Blir det tryggare om vi gifter oss? Jag och min sambo har ett gemensamt barn. Han har även två barn ett från tidigare  förhållande. Borde vi gifta oss för att göra det tryggare rent juridiskt? Svar: Er juridiska familjesituation blir absolut tryggare för er båda om ni gifter er. Särskilt då ni som sambor inte ärver varandra om ni inte har skrivit ett testamente. Då ärver istället alla tre barnen direkt och den efterlevande sambon kan få svårt att behålla bostad och erbjuda familjen den ekonomiska trygghet som behövs. Eftersom din sambo har två barn från ett tidigare förhållande bör ni vara uppmärksamma på att även om ni gifter er (eller som sambor skriver ett testamente) har hans barn alltid rätt till att få ut halva sitt arv direkt. Ert gemensamma barn kommer att få vänta på sitt arv till dess att ni båda gått bort, om ni gifter er. Om ni inte gifter er ärver ert gemensamma barn direkt. På flera olika sätt kan ni skydda varandra om någon av er plötsligt går bort. Förutom att gifta er borde ni också prata med en jurist och få hjälp att upprätta ett testamente och eventuellt äktenskapsförord för att på bästa sätt skapa en trygg framtid för hela familjen.

    Läs mer
    26 april, 2018
    news_img

    Tryggare liv

    Vad händer när något händer? Planera din framtid för ett tryggare liv. Ett klokt sätt att börja planera sin framtid är att ställa sig själv frågor om hur man vill ha det. Vem ska ärva vad? Hur kan jag säkra framtiden för min partner? Behöver jag uppdatera mitt testamente?Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Som sambor är det extra viktigt att testamentera vad den efterlevande partnern ska ärva eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. För gifta är det också bra att kunna säkra tillvaron för partnern om det finns särkullbarn, då särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Ett testamente kan reglera att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott (t.ex. med möjlighet att särkullbarnet ska få ut hela sitt arv när även den kvarlevande maken är avliden), vilket skapar bättre förutsättningar för den kvarlevande maken att bo kvar i ert gemensamma hem. Viktigt att tänka på Då testamentet är en värdefull handling är det viktigt att det bevaras väl och kan visas upp i original efter din död. Det kan även finnas skäl till att tala med en jurist om att kombinera testamentet med äktenskapsförord eller samboavtal för att exempelvis reglera hur egendom ska fördelas mellan dig och din partner. Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning®, där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid direkt på vår hemsida eller på 0771-771-070. FRÅGOR & SVAR Hur vet jag att testamentet är giltigt? Jag och min bror hittade, det vi tror är, ett testamente i vår avlidne pappas bostad men vi är osäkra på om det är ett giltigt dokument. Vad krävs för att det ska anses vara ett testamente? Vi tänkte att det eventuellt kan vara en kopia men hur ska vi veta var originalet finns isåfall? Svar: För att dokumentet som ni har hittat efter er pappa ska anses vara ett testamente så krävs det att han har skrivit om hur han vill att en del eller hela kvarlåtenskapen efter honom ska fördelas. Det finns även formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt och därför rekommenderar vi att man tar hjälp av en jurist för att vara säker på att det blir som man vill. För att er pappas testamente ska vara giltigt behöver det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av er pappa och två vittnen. De två vittnena måste vara äldre än 15 år och får inte vara släkt med er pappa eller vara mottagare av arvet. Testamentet ses som en värdehandling just för att det, som utgångspunkt, behöver vara i original för att vara giltigt. Därför råder vi våra kunder att förvara sitt testamente i bankfack eller genom en testamentsförvaringstjänst likt den Familjens Jurist erbjuder.

    Läs mer
    09 mars, 2018
    news_img

    Framtidsfullmakt - ett nytt alternativ till god man!

    Både ålder och sjukdom kan göra att man i framtiden behöver hjälp med sina personliga och ekonomiska intressen. Fram till nu har det enda alternativet varit en slumpmässigt utsedd god man – nu kan du själv utse en person som du känner dig trygg med! Framtidsfullmakten ger dig möjlighet att själv utse vem som ska hjälpa dig om din livssituation förändras och du inte klarar dig själv längre. En framtids-fullmakt kan bara röra ekonomiska och personliga intressen. Det kan exempelvis handla om hjälp i kontakter med myndigheter, betalningar och ditt boende. Den största fördelen med att upprätta en framtidsfullmakt är att din framtid hamnar i händerna på någon du känner och litar på, exempelvis en familje-medlem eller vän. En person som känner dig och dina behov på ett helt annat sätt än en god man. När börjar en framtidsfullmakt gälla och vem avgör det? Framtidsfullmakten börja gälla då sjukdom eller ålder gör att du inte klarar din livssituation längre. Det är fullmaktshavaren som avgör när den börjar gälla om inget annat anges i dokumentet. Fullmaktshavaren måste dessutom tala om för dig och dina närmaste när framtidsfullmakten börjar gälla. Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska bli giltig. UR VÅR VARDAG Hur kan vi göra framtiden så trygg som möjligt för vår åldrande mamma? Min mamma Kristina är nu 79 år och har levt ensam de senaste 10 åren. Hon är orolig inför framtiden eftersom hon inte vet hur det kommer bli den dag då hon behöver hjälp med olika angelägenheter, speciellt då varken jag eller min syster bor kvar i hemstaden. Hur kan en framtidsfullmakt hjälpa henne att känna sig tryggare? Svar: Vi rekommenderar att Kristina upprättar en framtidsfullmakt med barnen som fullmaktshavare. Bara att veta att någon hon litar på kommer att hjälpa henne kommer att minska Kristinas oro inför framtiden. Då ingen av syskonen bor kvar i hemstaden kan det vara klokt att dela på ansvaret. Det finns möjligheter att detaljerat beskriva olika uppgifter och ansvarsområden för flera personer i framtidsfullmakten. En kanske ansvarar för myndighetskontakter och den andra för ekonomi. Boka tid hos en av våra erfarna jurister eller ring oss på 0771-771-070 så hjälper vi till att säkra framtiden ur ett juridiskt perspektiv.

    Läs mer
    08 november, 2017
    news_img

    Framtidsfullmakt

    Utse själv din gode man För många kommer det en period i slutet av livet då man behöver hjälp att hantera olika vardagsfrågor. Nu finns ett bättre alternativ än den traditionella gode mannen. Med en framtidsfullmakt behöver man inte längre förlita sig på hjälp av en slumpmässigt utvald god man. Istället kan man komma överens med och utse en familjemedlem eller en nära vän som fullmakts tagare. Att få hjälp av en person som känner dig och förstår dina behov ger naturligtvis en trygg känsla inför framtiden. Det är också möjligt att ha flera fullmaktstagare som ansvarar för olika frågor. Det kan exempelvis handla om hjälp med betalningar, kontakter med myndigheter och hjälp med frågor kring boendet. En framtidsfullmakt börjar gälla då ålder eller sjukdom gör att man inte längre klarar alla vardagssituationer. Det är fullmaktstagaren som själv avgör när fullmakten börjar gälla och är då skyldig att informera dig och dina närmaste att så skett. Fullmaktstagaren har ett ansvar att hålla familjemedlemmar informerade och att regelbundet redovisa sitt arbete. Frågor och svar Vad kan vi göra för att mamma ska få en förutsägbar framtid som hon känner sig trygg med? Vår mamma börjar bli till åren, hon är 79 år nu. Hon känner att hon inte orkar bo kvar i huset så länge till och är orolig för hur det ska gå för henne i framtiden om hon inte riktigt klarar sig själv. Jag och min syster har flyttat från hemstaden och vi träffar varken varandra eller vår mamma så ofta som vi önskar. Hur kan en framtidsfullmakt hjälpa min mamma och oss syskon? Svar: Med en framtidsfullmakt där barnen är mottagare vet mamman att hennes närmaste kommer att hjälpa henne om det blir aktuellt. Det kommer säkert skapa stor trygghet och ett lugn för alla inblandade. Då barnen bor långt ifrån hemstaden är det klokt om de delar på ansvaret. Det finns möjligheter att ha flera fullmaktsmottagare som ansvarar för olika saker, exempelvis kan ett syskon sköta ekonomiska frågor och ett kan hålla i myndighetskontakter. Eftersom mamman är 79 år bör de kontakta en specialist på familjejuridik och upprätta en Framtidsfullmakt så snart som möjligt. Min bror behöver hjälp inom några år, hur kan jag bäst hjälpa honom? Min bror är 48 år och lever ensam. Han lider av en allvarlig kronisk sjukdom och vet att han kommer tappa förmågan att ta ansvar för sig själv inom några år. Han har en viss förmögenhet och vill ha så god vård som möjligt under sina sista år. Både jag, som är hans syster och våra föräldrar bor i samma stad och oroar oss mycket för att det ska bli så bra som möjligt för honom. Hur kan en Framtidsfullmakt hjälpa honom? Svar: Genom att upprätta en Framtidsfullmakt redan nu kan brodern i god tid informera familj och vänner om hur han vill att hans pengar ska användas under sjukdomsperioden. Han bör boka tid med en jurist för att gå igenom vad fullmakten kan och ska omfatta. Vilket han kan göra med eller utan den tänkta mottagaren. Det kan vara klokt att välja sin syster eller en nära vän som fullmaktsmottagare. Väljer han en fullmaktsmottagare utanför familjen rekommenderar vi också att man skriver in en punkt om redovisningsskyldighet. Det kan kännas tryggt för familjen att veta att allt går rätt till. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning®! Livsbesiktning® är en kostnadsfri analys (värde ca 950kr) av din familjejuridiska situation. Livsbesiktningen ger dig svar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du skulle separera från din partner eller om du skulle avlida. Du/ni kan enkelt boka tid via 0771-771-070 eller här på hemsidan.

    Läs mer
    12 juli, 2017
    news_img

    Dela sorgen och bördan

    Dela sorgen med dina nära — och bördan med oss. Det är tyvärr en del av livet att förlora människor som står oss nära. Oavsett när det händer är det en jobbig period, både känslomässigt och praktiskt. Vi på Familjens Jurist vet att det kan vara både komplicerat och tidskrävande att själv göra en bouppteckning eller en hel dödsboavveckling. Låt oss därför ta hand om det praktiska. När sorgen känns som tyngst är alla papper och regler kring dödsboet det sista man vill oroa sig över. Med vår kunskap gör vi det svåra både tryggare och kanske lite lättare att bära.  Precis som alla människor, är varje dödsboförvaltning unik Bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifte – vad är skillnaden? Vilka delar kan och får du göra själv som anhörig och dödsbodelägare? Vi reder ut de olika delarna i processen efter ett dödsfall. En bouppteckning måste göras efter att en person har avlidit. Det innebär att man sammanställer den avlidnes ekonomi — tillgångar och skulder — och summerar vad som finns i dödsboet. Man utreder även vem som har rätt att ärva. Är du dödsbodelägare får du inte göra bouppteckningen helt på egen hand. Det krävs att två utomstående personer är med och genomför bouppteckningen. Bouppteckningen är första steget i en dödsboavveckling. Det finns väldigt många regler kring dödsboavveckling och det är därför klokt att anlita juridisk hjälp, även om lagen inte kräver det. För att du ska vara säker på att allt blir korrekt och att inga obehagliga juridiska eller ekonomiska frågor eller tvister uppstår efter att arvet har fördelats, rekommenderar vi att du tar hjälp av en erfaren familjejurist. Det gör också att du kan fokusera på det som förmodligen känns viktigare – att vara tillsammans med familj och vänner. Hur lång tid tar en dödsboavveckling? Varje dödsboavveckling är unik och därför kan det skilja ganska mycket i tid mellan olika dödsbon. (Tidslinjen är ungefärlig och ibland kan de olika händelserna gå in i varandra) Frågor och svar Vad händer om man hittar ett testamente efter att dödsboavvecklingen är genomförd? För ca två år sedan dog min morfar och vi utgick från att han inte hade skrivit något testamente då det aldrig kom på tal. Nu har min mamma hittat ett testamente som säger att jag ska ärva sommarhuset. Vad gör vi nu? Svar: Om det efter det att bouppteckning är registrerad framkommer saker som har stor påverkan på fördelningen av dödsboets tillgångar tex ett testamente eller en värdefull tillgång, måste man göra en tilläggsbouppteckning med den nya uppgiften. Tilläggsbouppteckningen ska registreras hos skatteverket. Kan pappas sambo genomföra dödsboavvecklingen för honom utan att vi som barn blir informerade? Sambon till min avlidne far påstår att jag har godkänt hans testamente där han skrivit att hon ärver alla hans tillgångar. Jag har inte sett eller blivit informerad om detta påstådda testamente. Nu har hon påbörjat processen för dödsboavveckling och jag och mina syskon vet inte vad som gäller. Kan hon avveckla dödsboet själv? Svar: Eftersom sambor inte ärver varandra ska alltid barn till den avlidne bli antecknade som dödsbodelägare i bouppteckningen. Finns det ett testamente som säger att sambon ska ärva allt efter den avlidne ska barnen få ta del av testamentet först. Om barnen godkänner testamentet i sin helhet är barnen inte längre dödsbodelägare och den efterlevande sambon kan då avveckla boet helt själv. Om barnen däremot inte godkänner testamentet är de fortfarande dödsbodelägare och har därför medbestämmanderätt i dödsboet. Då kan sambon inte avveckla dödsboet utan barnens medverkan eller fullmakter. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning®! Livsbesiktning® är en kostnadsfri analys (värde ca 950 kr) av din familjejuridiska situation. Livsbesiktningen ger dig svar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du skulle separera från din partner eller om du skulle avlida. Du/ni kan enkelt boka tid via 0771-771-070 eller direkt här på hemsidan.

    Läs mer
    06 mars, 2017
    news_img

    Om kärleken tar slut

    Det blir inte alltid som man tänkt sig! Ibland skriver vi om roliga saker och ibland om tråkiga. Det här numret av Din Jurist handlar om skilsmässor. Ett ämne som berör många, men få vill prata om. I Sverige skilde sig 24 876 par 2015, en ökning med drygt 15 procent sedan 2005 (källa SCB). Det blir allt mer vardagligt, samtidigt som skilsmässor kan få stora konsekvenser, och det är därför vi valt det temat. Om kärleken tar slut... ... och du står inför ett av de mest avgörande besluten i ditt liv - inte bara känslomässigt, utan även praktiskt och ekonomiskt. Skiljas eller inte? Problem och tuffa peroder uppstår i alla äktenskap. För en del blir kriserna för svåra att lösa och förhoppningen om en livslång gemenskap grusas. Att ta beslutet att skiljas hör till de svåraste i en människas liv. Då är det viktigt att åtminstone försöka göra det praktiska och ekonomiska uppbrottet så smärtfritt som möjligt. Här är det flera saker som är viktiga att veta och vara förberedd på. Gifta par kan göra anspråk på värdet av varandras egendomar och det kan vara en komplicerad process att dela upp boet. Finns det barn med i bilden blir det ännu mer invecklat (se illustration nedan). Oavsett utgångsläge finns Familjens Jurist som en neutral hjälp. Vi berättar hur lagarna ser ut och upprättar alla nödvändiga handlingar. Om du och din partner tror att ni kan komma överens är din kontakt på Familjens Jurist den enda jurist du behöver. Så ser skilsmässoprocessen ut i olika situationer En begäran om skilsmässa inleds alltid med en ansökan till tingsrätten. Ansökan ser olika ut beroende på om makarna är överens eller inte. I vissa fall kan tingsrätten kräva "betänketid" under sex månader, t ex om ni har barn under 16 år. Frågor och svar Har Olle råd att skilja sig? Olle och Birgitta har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Olle är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att de gifte sig startade Birgitta ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Birgitta äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Olle och Birgitta har nu beslutat sig för att separera. När Birgitta startade aktiebolaget var hon och Olle helt överens om att aktiebolaget skulle vara Birgittas eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. De skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När de nu ska separera tycker inte längre Olle att det känns rättvist att Birgitta ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Han tycker att han borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom han har varit hemma själv med barnen när Birgitta satsat på aktiebolaget. Birgitta anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller? Svar: När makar separerar ska en bodelning göras. I en bodelning tar man som huvudregel upp alla tillgångar och skulder som båda makarna har och fördelar dem lika mellan dem. Om någon av makarna har enskild egendom ska denna inte tas med i bodelningen. Enskild egendom kan vara gåva eller arv, om det finns inskrivet i gåvobrev eller testamente, eller det makarna genom ett äktenskapsförord har bestämt ska vara enskild egendom. Eftersom aktiebolaget inte är enskild egendom ska värdet av det räknas med i bodelningen. Detsamma gäller huset. Det spelar ingen roll att Birgitta står som ensam ägare till aktiebolaget och huset. Eftersom Olle och Birgitta inte har skrivit några juridiska handlingar mellan sig ska huset och aktiebolaget ingå i bodelningen. Om Olle och Birgitta hade skrivit ett äktenskapsförord (ett avtal mellan makar) hade de kunnat skriva in att aktiebolaget och huset skulle vara Birgittas enskilda egendom. Hon hade då inte behövt dela med sig av det i bodelningen. Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan och under ett äktenskap och kräver att båda makarna är överens om innehållet. Boka en Livsbesiktning® idag! Livsbesiktning® är en kostnadsfri analys (värde ca 950 kr) av din familjejuridiska situation. Livsbesiktningen ger dig svar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du skulle separera från din partner eller om du skulle avlida. Du/ni kan enkelt boka tid via 0771-771-070 eller direkt här på hemsidan.

    Läs mer
    07 november, 2016
    news_img

    Har du tagit del av vår kostnadsfria Livsbesiktning®?

    Starta hösten med att fixa juridiken! Vi är redan framme i augusti och sommarmånaderna har sprungit förbi med snabba steg. Som vanligt alldeles för fort, men vi hoppas att du haft tid att njuta mycket av både sol, ledighet och sköna dagar. När du nu planerar inför hösten, passa på att även se över din privatjuridiska situation. Det kan vara svårt att veta vad som gäller juridiskt i livets alla situationer. Men du behöver inte stå för juridikkunskaperna, det gör vi! Kicka igång hösten med en nystart: boka vår kostnadsfria Livsbesiktning®. Har du tagit del av vår kostnadsfria Livsbesiktning®? Vi fick i år ta emot priset Årets Banktjänst 2015 för vår tjänst Livsbesiktning®. ”Alla besiktigar bilen. Nu är det dags för din ekonomi.” Så löd Privata Affärers motivering till att vår Livsbesiktning® fick priset. Vi är förstås väldigt stolta över utmärkelsen Årets Banktjänst 2015. Inte för att det är viktigt för oss att vinna priser, utan för att vi ser det som ett bevis på att vår Livsbesiktning® är en riktigt bra tjänst som hjälper många människor med den viktiga vardagsjuridiken. För oavsett om du är gift, sambo, har barn, bonusbarn, bostadsrätt eller hus finns det lagar och regler som styr vart dina tillgångar tar vägen vid exempelvis dödsfall eller skilsmässa. Vi på Familjens Jurist är experter inom familjejuridik och kan hjälpa dig att förstå vad som gäller och vad du kan göra för att påverka din egen och din familjs juridiska situation. Lika självklart som det är att besiktiga bilen, lika självklart borde det alltså vara att regelbundet se över sin ekonomiska och privatjuridiska situation. Så prova Årets Banktjänst 2015 – vår Livsbesiktning® – om du inte redan har gjort det! Boka din egen kostnadsfria Livsbesiktning® Livsbesiktning® är en kostnadsfri analys (värde ca 950 kr) av din familjejuridiska situation. Livsbesiktningen ger dig svar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du skulle separera från din partner eller om du skulle avlida. Boka tid direkt eller ring 0771-771-070. Frågor och svar Vad händer efter döden? Jag och min make har varit gifta i 35 år och har två gemensamma barn. Barnen är vuxna och utflugna sedan några år tillbaka. I våras gick en av våra nära vänner plötsligt bort och det fick oss att börja tänka på framtiden. Vad händer om jag eller min man skulle gå bort? Hur fördelas våra tillgångar? Vi har inte skrivit testamente eller andra juridiska dokument. Svar: Eftersom ni är gifta och endast har gemensamma barn ärver den efterlevande av er allting efter den som avlider först. Barnen får sitt arv först när ni båda har avlidit. Ni kan dock genom testamente bestämma att barnen ska få sitt arv (helt eller delvis) redan när den förste av er avlider. Genom att skriva testamente kan ni också bestämma att en del av arvet ska tillfalla någon annan än barnen, exempelvis barnbarnen. I ett testamente kan ni också bestämma (”förordna” på juristspråk) att det som era barn ärver av er ska vara deras enskilda egendom. Det betyder att den inte ska delas med barnens makar eller sambor vid en eventuell separation. Om du gör en Livsbesiktning® hos Familjens Jurist kan vi berätta mer om bland annat testamente. Från särbo till sambo – vad ska vi tänka på? Vi har bestämt oss för att gå från särbo till sambo. Båda två har tidigare varit gifta och har barn från våra tidigare äktenskap. Vad ska vi tänka på nu när vi flyttar ihop i en gemensam bostad? Om någon av oss avlider, vad skulle det innebära för den som blir kvar? Svar: Om någon av er köper möbler och utrustning till bostaden efter att ni har flyttat ihop, bör ni tänka på att var och en kan begära att sakerna ska delas lika vid en separation, oavsett vem som skaffat dem. Det gäller dock inte bostad och möbler som någon av er ägde innan ni blev sambo och det gäller inte heller fritidshus, bilar, bankmedel, värdepapper, fondandelar med mera. För att undvika osämja kring era tillgångar om ni separerar eller om någon av er dör, är det bra att dokumentera vilka möbler var och en hade med sig när ni flyttade ihop. Om ni köper en bostad gemensamt och går in med olika kontantinsatser i bostaden, kan det vara bra att skriva ett avtal där det tydligt står hur mycket var och en av er har betalat. Det gör det enklare att fördela reavinst/reaförlust rättvist om ni i framtiden säljer bostaden. Om någon av er dör är det den avlidnes barn som ärver. Ni ärver alltså inte varandra. Vill ni att den efterlevande ska kunna bo kvar i bostaden om den andra dör kan ni till viss del reglera det genom ett testamente. Men eftersom varje relation är unik, inte minst ekonomiskt och juridiskt, är det en bra idé för er att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® för att gå igenom er situation och hur ni vill ha det.

    Läs mer
    08 augusti, 2016
    news_img

    Vikten av ett testamente - för dina nära och kära

    Vi börjar gå mot varmare och ljusare tider. Kanske har redan de första vårtecknen börjat dyka upp, eller så är de snart på väg. I det här numret av Din jurist pratar vi om testamente. Många tycker att det är obehagligt att ”planera för döden”, och visst finns det roligare saker att göra än att tänka på sitt testamente. Men när det väl är gjort, vet du att du får din vilja igenom. Tar du dessutom hjälp av en erfaren jurist behöver det varken vara krångligt eller ta särskilt lång tid. Vi vet hur viktigt det är med testamente, både för dig och dina nära. Är ett testamente verkligen nödvändigt? Det känns jobbigt att planera inför döden. Mina närmaste ärver väl mig ändå automatiskt? Kanske hör du till dem som tycker att det är obehagligt att tänka på döden, och skjuter upp eller undviker att ordna med testamente. Men om du vänder det till att du ger en trygghet till dina nära, blir det lättare. Dessutom förenklar du för de efterlevande och minskar risken för att de blir osams. Och visst vill du hellre lämna efter dig goda minnen, än en jobbig process för dina närmaste? Ditt testamente är dina samlade tankar och önskemål om hur det ska bli den dagen du själv inte längre finns kvar. Det många inte vet är att olika lagar och regler gäller för gifta och sambor, om man har gemensamma barn, särkullbarn eller inga barn. Något som kan ställa till problem om det inte finns testamente. Hur ser din livssituation ut och hur vill du att ditt testamente ska utformas? Har du koll på vad som händer efter döden? Gör vårt Testamentstest! Tänk på att ett testamente är en färskvara. Om dina önskemål eller familjeförhållanden ändras, glöm inte att uppdatera ditt testamente. Vi hjälper dig att både skriva testamente och göra ändringar i befintligt testamente. Gör gärna vårt Testamentstest. Då får du veta vad som händer med dina tillgångar när du avlider. Här är två exempel på vad som kan hända efter döden. Exempel - Gifta med särkullbarn Tony är gift med Robin och de bor i en villa med Tonys två barn från ett tidigare förhållande. De har ett sparkonto, ett fritidshus och en båt. Om Tony går bort ärver barnen hälften av villan, pengarna, fritidshuset och båten. Och de har rätt att få ut sitt arv direkt. Robin får bara sin halva kvar. För att det ska bli på något annat sätt behöver Tony skriva det i sitt testamente. Exempel - Sambor med gemensamma barn Elsa bor i en bostadsrätt med sin sambo Alex och deras två gemensamma barn. Tillsammans har de en bil som står i Elsas namn. Hon har också mindre skulder sen tidigare. Om Elsa går bort kommer barnen att ärva hälften av bostadsrätten, alla Elsas pengar och hela bilen. Alex ärver ingenting eftersom att de inte är gifta. Innan allt betalas ut ska skulderna täckas. För att det ska bli på något annat sätt behöver Elsa ange det i ett testamente. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® – årets banktjänst 2015. Livsbesiktningen® är en kostnadsfri analys (värde ca. 950 kr) av din familjejuridiska situation som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du separerar eller avlider. Boka tid direkt på hemsidan eller ring 0771-771-070.

    Läs mer
    11 april, 2016
    news_img

    Delat ägande ger trygghet åt båda

    Äntligen nytt år! Sällan avläggs så många löften om en bättre framtid som nu i januari. Vi jagar bättre hälsa, roligare fritid och mer struktur i vardagen. Vårt enklaste tips för en tryggare framtid är att ha delat ägande av boendet. Det här numret av Din Jurist handlar om den juridiska risken att ha en formell ägare till en bostad där ni faktiskt bor två. Ta gärna del av vår Livsbesiktning® som av tidningen Privata Affärer blev utsedd av Årets banktjänst 2015, den är helt kostnadsfri. Har det någon betydelse om båda eller bara en av er står som ägare till bostaden? Så länge ägaren är frisk och förstår vad saken gäller är svaret nej. Däremot finns det skattemässiga fördelar med att båda står som ägare till fastigheten, exempelvis kan båda göra ROT-avdrag. Men om den lagfarna ägaren blir dement eller drabbas av annan sjukdom som medför att han/hon inte kan uttrycka sig eller förstår vad saken gäller blir situationen många gånger besvärlig. Den friska partnern kan i princip inte göra något med bostaden utan överförmyndares samtycke. Bostaden kan då varken säljas eller belånas/pantsättas för att bekosta nödvändiga reparationer, ett nytt bättre anpassat boende eller något annat nödvändigt. Framförallt kommer den som inte är formell ägare till bostaden inte att kunna få del av köpeskillingen. Välkommen att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr) Vi på Familjens Jurist är experter inom familjejuridik. Just nu erbjuder vi dig en kostnadsfri Livsbesiktning®, det vill säga en analys av din situation sedd med lagens ögon och en genomgång av dina/era möjligheter att påverka framtiden med familjejuridikens hjälp. Oavsett om du/ni är gifta, ensamstående eller sambor. Och naturligtvis oavsett vilken bank ni har. Välkommen att boka en tid genom att ringa oss på 0771-771-070 eller direkt via hemsidan.  Frågor och svar  Har det någon betydelse vem som står på lagfarten? Jag och min make gifte oss 1970. Åren som följde byggde vi hus och skaffade tre barn. Eftersom jag var hemma med barnen och saknade inkomst skrevs min man som ensam ägare till bostadsfastigheten. Vi har alltid haft gemensam ekonomi och betalt alla lån och andra kostnader för fastigheten gemensamt. Har det någon betydelse vem som står på lagfarten? Vi är ju gifta. Svar: Det har betydelse vem som står som ägare till fastigheten. Att ni är gifta med gemensamma barn betyder att ni ärver varandra men det ger inget skydd om fastighetsägaren drabbas av en allvarlig sjukdom under livet. Om ägaren drabbas av sjukdom som innebär att han inte kan uttrycka sin vilja (exempelvis av stroke eller demens) kan den andra maken varken försälja, hyra ut eller ge bort fastigheten - inte ens till de gemensamma barnen. Det finns heller ingen möjlighet att belåna fastigheten för att exempelvis bekosta nödvändiga reparationer. Enda möjligheten till en försäljning är genom förordnande av en god man. Genom att din make överlåter halva fastigheten till dig förändras situationen. Som delägare till fastigheten kan du begära försäljning av fastigheten. Din andel av köpeskillingen har du rätt att disponera över. Pengarna kan användas till ett annat boende eller till levnadsomkostnader om din pension är låg. Kan både jag och min hustru stå som ägare till bostadsrätten trots att jag har uppskov? För tre år sedan sålde jag och min hustru vårt hus som jag ägt sedan 1996. Vi gjorde en vinst som användes till att finansiera köpet av en ny bostadsrätt. Jag beskattade inte vinsten utan fick ett uppskov med 571 450 kr. På grund av uppskovet blev jag ensam ägare till bostadsrätten. Eftersom jag drabbats av en stroke vill jag att min hustru och jag står båda som ägare till bostadsrätten. Går det att göra även om jag har uppskov? Svar: Ja, du kan överlåta halva bostadsrätten till din hustru även om du har uppskov. Dock ska uppskovet vid en överlåtelse återföras till beskattning. Vid bostadsöverlåtelse ska 22/30 (73,3 %) av vinsten beskattas. Skattesatsen är 30 %. Det innebär att av ditt uppskov om 571 450 kr ska 419 063 kr (73,3 %) tas upp till beskattning. Kapitalvinstskatten för hela fastigheten är 125 719 kr men eftersom du endast ska överlåta halva bostadsrätten behöver du bara återföra halva uppskovsbeloppet, vilket innebär att du ska betala 62 859 kr i kapitalvinstskatt.

    Läs mer
    04 januari, 2016
    news_img

    Att gå skilda vägar

    Semestern är kanske över för den här gången. För de flesta av oss känns vardagen välbekant – men för andra ser den plötsligt annorlunda ut. Stora förändringar i privatlivet kan göra att hela tillvaron vänds uppochner. Det här numret av Din Jurist handlar om att gå skilda vägar. Det kan vara ett av de mest avgörande besluten i våra liv – inte bara känslomässigt, utan även på ett praktiskt och ekonomiskt plan. Det är här vi familjejurister kommer in i bilden. Om du har behov av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss. Vi har gått igenom fler skilsmässor än Elizabeth Taylor Vi vet hur allt fungerar när människor går skilda vägar. Och att det går mycket enklare när man har allt under kontroll från första början. Det kan kännas tråkigt att tänka på det nu, men den bästa försäkringen mot en utdragen juridisk konflikt vid en separation är förberedelser. Att ägna en dag åt tanken nu kan spara många dagars magont i framtiden. Först och främst kan det vara bra att veta vad som gäller – och att det är stor skillnad mellan gifta och sambor. Sambolagen ger bara ett minimiskydd till den svagare parten. Dessutom berör den bara boendet. Allt annat som ett sambopar har skaffat, före och under förhållandet, är personlig egendom. Det gäller till exempel fritidshus och sparkapital. Läs mer om samboavtal. Gifta par kan däremot göra anspråk på värdet av varandras egendomar. Det kan vara en ganska komplicerad process att dela upp boet. Finns det barn med i bilden blir skilsmässan ännu lite mer invecklad. Vi på Familjens Jurist finns här som en neutral hjälp. Vi berättar hur lagarna ser ut och upprättar alla nödvändiga handlingar. Om parterna kan komma överens är vi det enda juridiska ombud som behövs. Några exempel från verkligheten Visste du att ... • 3 268 106 människor i Sverige är gifta. • Under 2014 gifte sig 47 084 par och 24 300 par skiljde sig. Källa: SCB 2014 Emil och Sandra Sandra och Emil har varit sambor i sju år och har ett barn tillsammans. Paret bor i en bostadsrätt i centrala Malmö som är värderad till två miljoner kronor. Bostadsrätten köptes för gemensamt bruk när de hade varit tillsammans i två år. Sandra hade en sparad slant och betalade kontantinsatsen på 200 000 kr. De båda är gemensamt betalningsansvariga på lånet för bostadsrättslägenheten, som är på en miljon kronor. Inga andra dokument finns skrivna. Paret har nu bestämt sig för att sälja lägenheten och separera. Här börjar problemen och ett år av uppslitande diskussioner. Sandra hade pratat med Emil tidigare om att de borde skriva ett samboavtal, men han tyckte att det verkade onödigt. De skulle ju alltid hålla ihop. Till slut går Emil till tingsrätten och begär att en bodelningsförrättare ska tillsättas för att lösa konflikten. Med hotet om en tvångsbodelning sätter de sig ner igen och kommer överens på egen hand. De skriver under ett papper på att de nu ska vara kvitt. Två år senare plågas Sandra fortfarande av tankarna på hur dum hon var som inte skrev ett samboavtal. Och hur kunde allt gå så fel – de som alltid hade varit så överens tidigare? Agneta och Jonas  Agneta har fått en tomt av sin pappa. När Agneta och Jonas gifter sig ett halvår senare bestämmer de sig för att bygga ett hus på tomten. Båda står som ägare på huset. Tre år senare har kärleken tagit slut, skilsmässan är ett faktum och det är dags för bodelning. De har aldrig tänkt på att tomten skulle kunna vara Agnetas enskilda egendom, utan vid skilsmässan har Jonas rätt till halva tomtens värde som nu värderas till en miljon. De skulle ju bygga sitt drömhus och kunde ju inte tänka sig att de skulle separera. Det känns väldigt bittert för Agneta. Skäl att fundera på äktenskapsförord; • Eget företag • Fritidshus som man ärvt • Olika satsat kapital i ett boende • Ena maken har större tillgångar än den andra

    Läs mer
    12 augusti, 2015
    news_img

    Särkullbarn

    Den där tiden på året - Äntligen börjar det bli varmare ute. Och vi vet väl alla vad som händer med oss då. Ofta är det under just de här månaderna vi hittar den stora kärleken. Ibland varar den livet ut, ibland inte. Kanske bestämmer man sig en dag för att gå skilda vägar – och kanske har man då hunnit skaffa barn ihop. Och så börjar det om igen. Ny vår, ny kärlek. Plötsligt har man det som kallas särkullbarn. Och det är precis det som det här numret handlar om. Har du särkullbarn? Många blir nervösa bara de hör ordet. Särkullbarn. Det handlar alltså om barn som du och din make har och som inte är gemensamma. Och då blir juridiken genast lite knepigare. Enkelt uttryckt har särkullbarn samma arvsrätt som gemensamma barn, men med en stor skillnad. De har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt, utan att vänta tills även styvföräldern dör. Det här kan ibland krångla till saker och ting – till exempel om ni har ett hus där den efterlevande plötsligt inte har råd att bo kvar. Här kan ett testamente eller en livförsäkring hjälpa till att göra den ekonomiska situationen mer hanterbar. Visst kan det här låta lite komplicerat. Men det är alltid mycket bättre att ta tag i saker så tidigt som möjligt, istället för att vänta. En bra början är att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® direkt på hemsidan eller via 0770-771-070. Frågor och svar Vem får ärva? Jag och min man har inga gemensamma barn. Min man har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, och jag har inga barn. Vi har inte upprättat några juridiska dokument. Vad händer med våra tillgångar när vi dör? Svar: Om din make avlider först har du rätt att begära bodelning, dvs hans 50 procent av det totala giftorättsgodset. Det som sedan finns kvar är din makes kvarlåtenskap. I och med att det inte finns något testamente kommer hans barn att få ärva all hans kvarlåtenskap – du har alltså inte rätt till något arv. Om du avlider först kan din make begära bodelning. Därefter ärver han all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär att dina arvingar blir så kallade efterarvingar i ditt dödsbo. De har då rätt till en viss del av din makes kvarlåtenskap den dag han avlider. Var hamnar sparpengarna? Jag är gift med en kvinna och vi har ett gemensamt barn och jag har ett sk särkullbarn sedan tidigare. Vi har ett testamente av vilket framgår att vi vill att den efterlevande ska sitta i orubbat bo när den första av oss dör. Alla våra tillgångar är giftorättsgods och min fru har ett sparande som hon vill skall tillfalla vårt gemensamma barn. Nu har vi hört att det inte går att skriva att vi ska sitta i orubbat bo och min fru är också orolig över hur man kan säkerställa att hennes sparande tillfaller vårt gemensamma barn. Vad gäller och hur gör man? Svar: När det gäller din frus sparande till ert gemensamma barn bör det omvandlas till enskild egendom om ni vill säkerställa att det skall tillfalla ert gemensamma barn den dagen ni båda är döda. Så länge en tillgång är giftorättsgods kan denna tillgång ingå i en bodelning vilket innebär att delar av tillgången kan tillfalla den andra makens arvingar. Lagstiftaren har bestämt att sk särkullbarn har en bättre rätt till sin laglott, än efterlevande make/make. Denna laglott går alltså inte att skriva bort vilket innebär att om du dör först kommer ditt särkullbarn kunna kräva ut sin laglott vilket då blir 25 % av din kvarlåtenskap. I och med att din fru inte har något särkullbarn kommer du ärva all hennes kvarlåtenskap.

    Läs mer
    11 maj, 2015
    news_img

    När någon dör

    Nu har ännu en jul- och nyårshelg passerat. Vid den tiden på året brukar vi tänka lite extra på dem som står oss nära – och på dem som lämnat oss. När en anhörig dör finns det, utöver sorgen, en rad praktiska frågor att ta tag i. En bouppteckning ska upprättas och ibland kan det till exempel bli aktuellt med förvaltning av dödsboet. I det här numret berättar vi mer om hur vi på Familjens Jurist kan hjälpa till. Vi hjälper dig med det praktiska Förr eller senare drabbar det de flesta av oss. En älskad människa dör. I det läget är pappersarbete det sista man vill tänka på – men ändå måste det göras. Då är det skönt att få hjälp av någon som vet hur allt fungerar. Våra jurister är experter på att upprätta bouppteckningar och förvalta dödsbon.  Förutom det rent juridiska hjälper vi på Familjens Jurist också till med frågor som rör ekonomi, deklaration och allmän administration. Vi avlastar dig som anhörig under hela processen, från bouppteckning till arvskifte, eller under valda delar. Om du är intresserad av våra tjänster är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan antingen hitta din lokala jurist direkt på hemsidan eller boka direkt eller ringa oss på 0771-771-070. Några exempel på vad som kan hända Efterlevande sambo måste lösa ut barnens arvslotter Birgit och Hans har levt som sambor i många år. De har två gemensamma barn och en gemensamt ägd fastighet. En dag omkommer Hans i en olycka. Till Birgits förvåning har hon ingen arvsrätt efter Hans, trots att barnen är gemensamma. Sambolagen gäller bara det som införskaffats för gemensam användning. Barnen ärver Hans till fullo och vill ha ut sitt arv direkt. Om Birgit vill bo kvar i huset måste hon lösa ut barnens arvslotter, alltså husets halva värde. Hur hade detta kunnat undvikas? Med ett testamente hade Birgit kunnat få en arvsrätt motsvarande hälften av Hans tillgångar. Birgit hade då bara behövt lösa ut barnen med en fjärdedel av värdet istället för hälften. En livförsäkring hade också kunnat underlätta ekonomiskt. Barn tappar sitt arv Rolf och Per är bröder. När deras mamma Karin avlider väljer de att själva göra bouppteckningen. Ett år efter att bouppteckningen är registrerad går Per till en jurist och vill ha hjälp med arvskiftet – bland annat ska huset säljas och värdepapper fördelas. Enligt Karins testamente ska allt utom några aktier tillfalla Rolf. Per har inte begärt ut sin laglott och får till sin förvåning inte ärva den del han egentligen borde ha haft rätt till. Hur hade detta kunnat undvikas? Gör man bouppteckningen på egen hand kan det bli stora bekymmer om man inte vet vilka lagar och tidsfrister som gäller. Till exempel kan arvingar tappa sitt arv. Det kan undvikas om man istället tar hjälp av en jurist vid upprättandet av bouppteckningen.

    Läs mer
    13 januari, 2015
    news_img

    Sambosmart

    Sambosmart, skydda kärleken Efter en härlig sommar väntar hösten – och med den ett nytt nummer av Din Jurist, den här gången med sambotema. Trots att det är väldigt vanligt att man förblir sambor livet ut är det många som inte vet att det ger ett relativt svagt juridiskt skydd jämfört med att vara gift. I det här numret av vårt nyhetsbrev får du veta mer om några av de viktigaste frågorna om livet som sambo, så att du också kan göra smarta, kärleksfulla val för dig och din partner. Skydda kärleken När man blir sambo är det viktigt att ha koll på ekonomin och annat som rör ert gemensamma liv. Ge oss 20 minuter, för en Livsbesiktning®, så hjälper vi er att se över er situation, helt kostnadsfritt. Att bli sambo, att få somna och vakna tillsammans varje dag. Att dela sin tid och sitt liv. Ett härligt och stort steg som också innebär att ni som sambor nu ställs inför vissa viktiga ställningstaganden om hur ni vill ordna ert gemensamma liv. Att skaffa sig kunskap om de juridiska aspekter som berör sambolivet är ett sätt att visa genuin omtanke om en relation man vill ska hålla länge. Bra att känna till är att sambolagen bara ger ett minimimalt skydd vid en separation. Endast bostad och sk bohag (möbler, porslin etc) som köpts för gemensam användning ska delas i en bodelning. Ett bra första steg för att ni ska lära er mer om er situation är att boka en Livsbesiktning®, en kostnadsfri analys av er familjejuridiska situation som tar cirka 20 minuter att genomföra. Några exempel från sambolivet När någon dör och har barn sedan tidigare Susanna flyttar in till änkemannen Robin som bor ensam i ett hus med sin son. Efter många år dör Robin i en bilolycka. Vad händer med tillgångarna? Svar: Eftersom Susanna och Robin inte skrivit något testamente får Susanna nästan ingenting. Det enda hon har rätt till är hälften av det gemensamma bohag hon och Robin har införskaffat under den tiden de bodde ihop. Allt annat ärver hans son. På Familjens Jurist rekommenderar vi alltid att sambor träffar en jurist för att upprätta den typ av familjejuridiskt skydd som passar dem. När man köpt bostad ihop Kalle och Alex köper en bostadsrätt och flyttar in i den tillsammans. Alex har sålt en lägenhet och har därför möjlighet att lägga in en större summa i köpet av den nya lägenheten. När Kalle och Alex separerar efter några år begär Kalle bodelning. Vad händer med lägenheten? Svar: Enligt sambolagen har Kalle rätt till hälften av lägenhetens värde, trots att Alex har betalat en större del. Den som vill reglera bort det kan upprätta ett samboavtal och ett skuldebrev. När någon betalat för renoveringar Kim och Farzad bor i en hyresrätt. Kim har fått ärva sin mormors torp, där paret tillbringar mycket av sin lediga tid. Paret planerar att renovera torpet för ca. 200 000 kr. Vad ska de tänka på då torpet är Kims egendom? Svar: Om Kim och Farzad skulle separera och Farzad önskar få tillbaka sin del av pengarna så behöver han kunna visa att han har bidragit till renoveringen. Antingen kan han då bli delägare motsvarande vad han har lagt ned i fastigheten och får då också del i eventuell värdestegring. Eller så ser man pengarna som ett lån till Kim och skriver ett skuldebrev på beloppet plus eventuell ränta.

    Läs mer
    08 september, 2014
    news_img

    Att vara gift

    Var förberedd! Sommaren är kärlekens tid och nu gifter sig många lyckliga par. Det är en fantastisk känsla att vilja dela hela livet med någon! Juni månads nyhetsbrev handlar om vad som kan vara bra att tänka på som gift, vid frågor som rör enskild egendom, testamente och äktenskapsförord. Vi hjälper till att reda ut begreppen – så du kan fokusera på lyckan! En stabil grund. Det är svårt att tänka sig i kärleksyran, men en dag kan allt vara annorlunda. Skulle du en dag befinna dig i den tråkiga situationen att stå inför en separation eller en respektives bortgång, är det en stor hjälp om du är förberedd på de praktiska frågorna som uppstår. Att ta diskussionen, om till exempel äktenskapsförord och arvsrätt med sin partner, kan för vissa kanske kännas obekvämt. Försök istället att se det som en gemensam försäkring för er båda. På så sätt kan ni känna er helt trygga kring praktiska frågor om det oväntade skulle ske. Äktenskapsförordet kan till exempel visa sig vara nödvändigt då ena parten går in i äktenskapet med ett eget företag, en släktgård eller liknande, som den inte vill behöva dela vid en eventuell separation. Vi hjälper dig med allt gällande frågor om arv, äktenskapsförord och enskild egendom. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® Ett bra första steg är att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr), som är en analys av er familjejuridiska situation. Boka direkt här på hemsidan eller ring oss på tel 0771-771 070. Frågor & svar Johan och Klara har särkullbarn Johan och Klara har ett barn tillsammans och planerar att gifta sig. Båda har också varsitt barn från tidigare äktenskap. Både Johan och Klara vill att deras tillgångar ska fördelas så lika som möjligt mellan alla barnen om någon av dem plötsligt skulle gå bort. Hur ska Johan och Klara agera för att det ska bli som de vill? Svar: Det här är en vanligt förekommande situation. Rådet är att träffa en jurist och få hjälp med att upprätta ett inbördes testamente. Därmed kan de blivande makarna se till att skydda varandra och det gemensamma boendet. De kan även fördela kvarlåtenskapen, tillgångarna som finns efter deras bortgång, i lika delar mellan alla tre barnen så länge som de tar hänsyn till barnens respektive laglott. Eventuellt kan man upprätta ett äktenskapsförord eller en bodelning under äktenskapet för att fördela tillgångarna mellan makarna. Mia och Peter tänker gifta sig Peter är från Frankrike och vill behålla sitt franska medborgarskap. Paret kommer att vara bosatta i Sverige. Vad ska de tänka på inför äktenskapet och vilka lagar gäller vid en eventuell skilsmässa? Svar: Här handlar det om internationell privaträtt och det är inget enkelt rättsområde. Huvudregeln enligt våra internationella privaträttsliga regler är att svenska äktenskapsregler skall gälla om paret vid äktenskapets ingående bosätter sig i Sverige. Dock ska man veta att frågor som rör äktenskapets upphörande skiljer sig åt betänkligt från land till land. Detta innebär i sin tur att det inte är säkert att en dom om makars förmögenhetsförhållanden som har meddelats i land A accepteras i land B. Det kan vara bra att göra ett lagval i äktenskapsförordet men det är tyvärr inte en säker lösning. Andra länder kanske inte godtar en lagvalsklausul men det visar i alla fall vad makarna har kommit överens om. I en sådan här situation är det därför viktigt att träffa en kunnig jurist och få hjälp med att upprätta korrekta handlingar. Lisa har ett aktiebolag Fredrik och Lisa ska gifta sig. Lisa arbetar aktivt med ett aktiebolag som hon själv startat. Aktiebolaget vill hon inte dela med Fredrik vid en eventuell skilsmässa. Vad bör Lisa skriva i äktenskapsförordet och vad händer om Fredrik och Lisa inte skriver något äktenskapsförord alls? Svar: Eftersom Lisa är tydlig med att hon inte vill dela bolaget med sin make är hon tvungen att få hjälp med att upprätta och registrera ett korrekt äktenskapsförord. Det viktiga här är att se till så att Lisas aktier i bolaget utgör hennes enskilda egendom och att dessa skall läggas på hennes lott vid en eventuell bodelning med anledning av skilsmässa. Det kan även vara viktigt hur äktenskapsförordet formuleras med tanke på kommande utdelningar, nya kompanjoner eller eventuell nyemission.

    Läs mer
    23 juni, 2014
    news_img

    Efter döden

    Vi vet vad som händer efter döden - Låt allt bli som du tänkt dig Vad som egentligen gäller när någon går bort kan verka krångligt. Och det är det ofta. Vem får släktgården? Får min sambo vinylsamlingen? Gäller det jag skrev på papperslappen i byrålådan? Det finns många saker man hellre gör än att börja skissa på sitt testamente. Kanske framför allt nu när sommaren står för dörren. Men för att vara säker på att allt verkligen ska bli som du tänkt, är det bra att träffa en jurist och se över allt det där. Vårens nyhetsbrev handlar om vad som händer den dagen vi inte längre finns i livet, hur ett testamente fungerar och varför det är klokt att skriva ett. Så du kan sluta grubbla över vad som egentligen händer efter döden. Ett testamente är även till för dina anhöriga. I vår nya reklamkampanj säger vi att ”Vi vet vad som händer efter döden”. Med det menar vi att vi vet var en människas tillgångar tar vägen efter att den avlidit. Och det är olika för alla. Många tycker att det är obehagligt att fundera över döden. Men vi är övertygade om att den känslan kan dämpas om man lägger lite tid på att fundera på vad man vill ska hända med ens tillgångar när man går bort. Det ger i alla fall trygghet till de man lämnar efter sig. Att skriva ett tydligt testamente underlättar för dina nära och kära och det minskar risken för att dina efterlevande ska hamna i onödiga bråk med varandra i framtiden. Därför är det bra att fördelningen av ditt arv blir som du tänkt dig. Det finns flera saker som är bra att veta, och som många inte har koll på. Till exempel att olika lagar och regler gäller för om du är sambo eller gift, att ett testamente bara är giltigt om det är skriftligt och att det måste vara bevittnat av två personer. Tänk också på att ett testamente lätt kan försvinna eller bli förstört om det förvaras hemma. Genom att förvara ditt testamente hos oss säkerställer du att ditt testamente alltid finns till hands den dag det behövs. Om du inte skrivit ett testamente och är osäker på vad som gäller i just din situation, är du alltid välkommen att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr). Vilket är en analys av din familjejuridiska situation som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du separerar eller avlider. Här är två exempel på vad som kan hända efter döden. Exempel - Gifta med särkullbarn Tony är gift med Robin och de bor i en villa med Tonys två barn från ett tidigare förhållande. De har ett sparkonto, ett fritidshus och en båt. Om Tony går bort ärver barnen hälften av huset, pengarna, fritidshuset och båten. Och de har rätt att få ut sitt arv direkt. Robin får bara sin halva kvar. För att det ska bli på något annat sätt behöver Tony skriva det i sitt testamente. Exempel - Sambor med gemensamma barn Elsa bor i en bostadsrätt med sin sambo Alex och deras två gemensamma barn. Tillsammans har de en bil som står i Elsas namn. Hon har också mindre skulder sen tidigare. Om Elsa går bort kommer barnen ärva hälften av bostadsrätten, Elsas pengar och hela bilen. Alex ärver ingenting eftersom att de inte är gifta. Innan allt betalas ut ska skulderna täckas. För att det ska bli på något annat sätt behöver Elsa ange det i ett testamente.

    Läs mer
    14 april, 2014
    news_img

    Testamente

    Viktigt att veta om din sista vilja. Testamente – behövs det? Vi på Familjens Jurist får ofta frågan om testamente verkligen är nödvändigt, i Sverige är ju lagarna kring arvsrätt så tydliga och klara? Svaret är att det kanske aldrig varit så viktigt med testamente som nu. Därför ägnar vi detta nummer av nyhetsbrevet till att reda ut vad som gäller. Egentligen är testamentet inte för din skull. Det är en kärleksfull tjänst som du gör för dina nära. Genom att tydligt och klart förklara hur du vill göra med t ex sommarställen, tavlor, aktier och andra värdesaker den dagen du inte längre finns, underlättar du för familjen och undviker eventuella tvister. Kom också ihåg att testamente är en färskvara. Det som kändes självklart för 10 eller 15 år sedan har kanske hunnit ändras med tiden. Så välkommen in till oss för att prata om ditt testamente. Viktigt att veta om din sista vilja Du kan testamentera vad du vill till vem du vill, men du kan aldrig förvägra dina barn deras laglott. Vill du vara helt säker på att dina barn ska få fortsätta att behålla hela arvet vid en eventuell, framtida skilsmässa kan du skriva in i testamentet att arvegodset är enskild egendom. Idag, med nya tidens pussel- och storfamiljer, blir det här tillvägagångssättet allt vanligare. Om du är gift och din äkta hälft avlider ärver du allt, men bara om ni enbart har gemensamma barn och så vida testamentet inte hävdar annorlunda. Era gemensamma barn ärver först när ni båda gått ur tiden. För särkullbarn är det annorlunda. De har rätt till hela sitt arv när deras biologiska förälder avlider. Det kan i realiteten betyda att den kvarvarande styvföräldern måste gå från hus och hem för att kunna betala ut allt. Finns särkullbarn i er familj är det därför extra viktigt att både du och din partner har testamenten som ni regelbundet uppdaterar. Samma sak gäller för par som är sambo. Sambor har idag svagast skydd av lagen. Om din sambo dör ärver i första hand hans eller hennes barn och i andra hand släkten. Du själv har bara rätt till hälften av den bostad och det bohag som ni skaffat tillsammans. Oavsett hur din livssituation ser ut är ett testamente viktigt. Det underlättar för dem du älskar. Och det kan vara en viktig försäkring om den du lever med plötsligt skulle omkomma. Några exempel Rune, Annikas pappa, gick bort för 7 månader sedan. Begravningen och bouppteckningen är redan avklarade. Igår hittades dock Runes testamente. Då framkom det att bouppteckningen inte blivit enligt Runes önskemål. Vad kan Annika göra för att få igenom sin fars önskan? Svar: Ibland händer det att en tillgång eller skuld av betydelse blir känd först efter att bouppteckningen är registrerad, eller, som i det här fallet, att ett testamente kommer fram som ändrar förutsättningarna. Oftast föreligger det då en skyldighet att förrätta en s.k. tilläggsbouppteckning. Testamentet ska även delges arvingarna. Om testamentet godkänns av arvingarna så förrättas arvskiftet i enlighet med detta. Hugo, 59 år, och Lena, 41 år, har två små gemensamma barn. Hugo har även fyra särkullbarn som är vuxna. Vad bör Hugo och Lena tänka på? Svar: Det är många par som vill att deras särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv till dess att båda makarna har gått bort. Utgångsläget är dock att särkullbarn har rätt till sin arvslott när föräldern avlidit. Det är makars gemensamma barn som får vänta tills båda föräldrarna har gått bort. Hugo kan i sitt testamente uttrycka att hans särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv tills både han och Lena har gått bort. Men vilket särkullbarn går med på det? Mitt råd är att kontakta en av våra jurister för rådgivning. Albin bokar ett möte med en jurist på Familjens Jurist. Han är ansvarig för sin mors bouppteckning. Albin är ensamt barn i sina föräldrars äktenskap, men har två halvsyskon (hans mor träffade en ny man 10 år efter att Albin föddes). I slutet av sitt liv levde Albins mor ensam och hade separerat från den nye mannen. Enligt testamentet ska Albin ärva allt. Dock upptäcker juristen att bevittningen av testamentet inte är korrekt utförd. Vad händer? Svar: Om bevittning av ”testamentet” saknas och handlingen inte kan anses som ett nödtestamente, så uppfyller handlingen inte formkraven för ett testamente. Det blir upp till barnen om innehållet i den testamentsliknande handlingen följs eller inte. För Albins del är nog sannolikheten för detta låg. Om det inte finns något giltigt testamente, är utgångsläget att morsarvet ska delas lika mellan hennes tre barn. Även om handlingen hade uppfyllt formkraven för ett testamente, så har hans syskon rätt till laglott. En förälder kan inte göra sina barn helt arvslösa, i varje fall inte mot deras vilja.

    Läs mer
    17 december, 2013
    news_img

    Familjejuridik för företagare

    Företagande handlar om idéer, lust och drömmar om framtid. Att ta juridisk höjd för motgångar och skilsmässor kan kännas tråkigt och fel. Men precis som med familjejuridik i allmänhet, är det just när det går bra och alla är sams man ska fundera över hur man vill ha det om något skulle hända. Hösten är årets andra nystart och ett bra tillfälle att ta tag i sådana saker. Höstens första nyhetsbrev handlar därför om vikten av att se över sin familjejuridiska situation om man är företagare. För att slippa ovälkomna överraskningar. Familjejuridik för företagare Det är inte bara arbete och fritid som tenderar att flyta ihop för den som är egenföretagare. Ekonomin i det lilla företaget är också ofta starkt förknippad med ägarens personliga ekonomi; Man kanske undviker att ta ut lön under svaga perioder eller pensionssparar i företaget i stället för privat. Som i de flesta sammanhang fungerar även vardagen i det lilla så länge allt är frid och fröjd. Men vad händer om företaget går i konkurs? Om någon av delägarna dör? Vilka blir konsekvenserna om egenföretagaren skiljer sig? Situationer som känns otroliga eller rent av absurda när alla är sams, kan bli bitter verklighet vid en skilsmässa. Och ett dödsfall i ägarleden kan få obekväma konsekvenser om man inte har tydliga aktieägaravtal. Att ta hjälp av en kunnig och erfaren jurist vid frågor som rör familjejuridik för företagare är därför en god idé. Så att det blir som man tänkt sig helt enkelt. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® Livsbesiktning® är en analys av din familjejuridiska situation som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du separerar eller avlider. Analysen tar ca. 20 minuter (värde ca. 950 kr). Några exempel från småföretagares värld För att förtydliga familjejuridiken för företagare har vi valt ut tre vanliga situationer, kanske någon av dessa situationer passar in på dig? Tveka inte att höra av dig till mig om du känner att du vill veta hur ditt företagande kan påverkas av din familjesituation. Per – Blivande ägare till en bilverkstad Per har länge velat öppna en egen bilverkstad, och funderar nu på att göra drömmen till verklighet. Per är gift och har tillsammans med frun ett gemensamt barn, dessutom har han ytterligare ett barn sedan tidigare. Vad bör han tänka på inför starten av sitt egna företag? Svar: Som alltid vid större engagemang är det viktigt att se till att ha fundamentet klart. Per behöver fundera igenom vad som är viktigt för honom om han skulle avlida eller drabbas av olycka som gör att han inte kan driva verksamheten. Ska det finnas möjlighet för någon att ta över? Hur vill han att arvet efter honom ska fördelas? Ska särkullbarnet få ut hela sin arvslott eller ”bara” laglotten? Behöver, i dödsfallssituation, pengar falla ut till efterlevande maka eller någon annan för att driva vidare verksamheten, bör han fundera på livförsäkring. Olle – Entreprenören Olle har entreprenörsföretaget Trädgårdsproffsen AB tillsammans med sin bror Gustav. Olle lever ensam. Gustav är gift och har två barn med Agnes. Vad händer om Gustav plötsligt avlider? Svar: Om Gustav avlider så ärver Agnes samtliga tillgångar efter Gustav inklusive aktierna i trädgårdsproffsen AB. För Olles del skulle det vara praktiskt att ha ett kompanjonavtal som ger honom rätten att lösa aktierna för ett i förväg bestämt pris eller en i förväg bestämd princip för beräkning av pris. Med största sannolikhet är Olle inte intresserad av att ”ärva” en ny kompanjon. IT konsulterna Emma och Ingrid Väletablerade IT-konsult AB ägs av Emma och Ingrid sedan 10 år tillbaka. Nu ligger Ingrid i skilsmässa och mannen kräver 50% av hennes andel i företaget. Har han rätt till det? Vad kan hända? Svar: Såvida inte Ingrid har ett äktenskapsförord som gör egendomen till enskild, har Ingrids man rätt till 50% av värdet av hennes andel i företaget. Ett flertal problem föreligger, till att börja med värdering av bolaget. Kan man inte enas om värdet och/eller om Ingrid saknar tillgångar att betala bodelningslikvid för aktierna till mannen finns en risk att man blir tvungna att likvidera bolaget för att kunna betala bodelningslikvid. Finns kompanjonavtal kan Ingrid bli tvungen att sälja alla eller delar av aktierna till sin kompanjon för att kunna betala bodelningslikvid till mannen.

    Läs mer
    23 september, 2013
    news_img

    Äktenskap

    Bröllopstider Sommaren är snart här och förutom sol, bad och jordgubbar är det också den årstid som bjuder på flest bröllop. Många som gifter sig gör det för fösta gången, men några har varit med förr och vet att om lyckan en dag skulle falna, är det bra att ha svart på vitt vad som gäller. Nyhetsbrevet för juni handlar just om sådant man bör tänka på som gift. Om vikten av att, när kärleken är som starkast, tänka lite på mitt, ditt och vårt. Ditt, mitt och vårt Kärlek är förstås det självklara skälet till varför så många väljer att gifta sig. Att gifta sig är att dela sitt liv med varandra i stort och smått, ”nöd och lust”. Att då ta upp frågan om juridiska avtal, skriva äktenskapsförord eller föreslå enskild egendom verkar för de allra flesta som pessimistiskt eller rena misstroendeförklaringen, men se det istället som en försäkring. Livet blir inte alltid som man tänkt sig och det som känns självklart när solen skiner och kärleken blommar, kan kännas både orättvist och rejält fel när verkligheten plötsligt har ändrats. Att se över vad som gäller om någonting skulle hända som förändrar ert gemensamma liv, är därför en god idé just när problemen känns osannolika och långt borta. Gör en kostnadsfri Livsbesiktning® Ett bra första steg är att göra en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr), som är en analys av er familjejuridiska situation, den tar ca 20 minuter att genomföra. Boka direkt på hemsidan eller ring 0771-771 070. Några exempel. Anna och Fredrik gifter sig utan äktenskapsförord Anna är ensambarn och hennes föräldrar har ett stort fint landställe i Stockholms skärgård. Ett år efter att Anna och Fredrik gift sig (utan att ha skrivit äktenskapsförord) avlider Annas båda föräldrar i en tragisk olycka. Vad händer med landstället om Anna och Fredrik skulle separera? Svar: Landstället kommer värdemässigt att ingå i bodelningen mellan makarna Anna och Fredrik. Om Anna har mer nettotillgångar än Fredrik kan det i värsta fall innebära att Anna måste sälja landstället för att Fredrik skall få ut sin bodelningslikvid. Om äktenskapet är kortvarigt kan Anna i och för sig begära att få behålla mer av sitt giftorättsgods. Vid en Livsbesiktning® hos Familjens Jurist med föräldrarna kunde bl a frågan om förordnande av enskild egendom i testamente ha uppmärksammats och vid en Livsbesiktning® med Anna och Fredrik kunde frågan om äktenskapsförord mellan makarna ha diskuterats. Lisa och Johan har träffats senare i livet Johan och Lisa har tillsammans dottern Edith. Sedan tidigare har Johan dessutom barnen Hilma och Tage. Nu planerar Johan och Lisa att gifta sig, men vad händer om Johan plötsligt skulle avlida? Svar: Om Johan och Lisa är sambor, har Lisa rätt till bodelning av sambo¬egendomen om Johan skulle avlida. Som samboegendom räknas enbart bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Samtliga Johans barn har rätt till sin arvslott. Lisa ärver inget. Om Johan och Lisa är gifta, har Lisa rätt till bodelning av det som utgör gifto¬rättsgods i äktenskapet. Särkullbarnen Hilma och Tage har rätt till sin arvslott, medan det gemensamma barnets del ärvs av Lisa. Edith får med andra ord vänta på sitt farsarv till dess att båda föräldrarna avlidit. Vid en Livsbesiktning® hos Familjens Jurist kunde bl a frågan om testamente till förmån för efterlevande sambo/make och försäkring med förmånstagare ha uppmärksammats. Kalle och Lena gifter sig. Kalle har sedan tidigare företaget Kalles entreprenör AB. Vad händer med företaget om Lena och Kalle skiljer sig? Svar: Aktierna i Kalles entreprenör AB kommer värdemässigt att ingå i bodelningen mellan makarna Kalle och Lena. Om Kalle har mer nettotillgångar än Lena, så kan det innebära att Kalle i bodelningen måste överlämna aktier i bolaget till Lena om han inte kan lösa ut henne på annat sätt. Om det finns fler delägare i bolaget, kanske övriga delägare inte är så positiva till att även Lena blir delägare. Ofta vill delägare i mindre bolaget ha kontroll över delägarkretsen. Kalles och Lenas äktenskapsskillnad kan med andra ord medföra problem som förs vidare in i bolaget och dess delägarkrets. Om äktenskapet är kortvarigt kan Kalle i och för sig begära att få behålla mer av sitt giftorättsgods. Vid en Livsbesiktning® hos Familjens Jurist kunde bl a frågan om förordnande av enskild egendom i äktenskapsförord mellan makarna enkelt ha uppmärk¬sammats. Om det finns fler delägare i bolaget kunde även frågan om förbehåll i bolagsordningen som inskränker aktiers överlåtbarhet och kompanjonavtal ha uppmärksammats.

    Läs mer
    03 juni, 2013
    news_img

    Som gifta, fast ändå inte

    Vårkänslor Äntligen! Ljuset har återvänt, fåglarna har börjat sjunga och vårkänslorna tar fart. Och när kärlek spirar är steget inte långt till att flytta ihop. Allt fler lever i samboförhållanden idag. Självklart, enkelt och precis lika tryggt som att vara gifta, kan man tycka. Men stämmer det? Vårens nyhetsbrev har temat ”sambor” och handlar om hur viktigt det är att veta vad som gäller när man lever ihop utan att vara gifta. Sambor – som gifta, fast ändå inte… Fler och fler väljer att leva tillsammans som sambor och ser det självklart som ett lika tydligt bevis för sin kärlek som att vara gift. Men vad många glömmer är att sambolagen ger ett väldigt dåligt skydd om något skulle hända. Vad gäller för sambor egentligen? Sambor ärver inte varandra, är inte underhållsskyldiga gentemot varandra och är inte heller självklart förmånstagare till varandras livförsäkringar. Däremot ger sambolagen rätt till hälften av den bostad och det bohag man har köpt gemensamt, oavsett vem som står på kontraktet eller har betalat för den. Läs mer om samboavtal. Gör en Livsbesiktning® Oavsett om du är nybliven sambo eller har levt länge ihop, om ni har barn tillsammans, enskilt eller inte alls finns det alltså anledning att ta reda på vad som gäller om förhållandet skulle ta slut eller om någon av er skulle avlida. Ett bra första steg är att göra en Livsbesiktning® – en analys av din familjejuridiska situation. När du gjort den vet du vad du behöver göra för att det ska bli som du och dina nära önskar, om någonting skulle hända. Boka tid direkt på webben eller ring oss på 0771-771-070. Några exempel. Får Mia bo kvar? Mia flyttade in hos Martin och hans två barn för 15 år sedan, men de gifte sig aldrig. Vad händer om Martin skulle avlida? Svar: Sambor ärver inte varandra om de inte har upprättat ett testamente. Det innebär att Mia inte kan göra ekonomiskt anspråk på bostaden och hon kan tvingas flytta från bostaden som hon har bott i under 15 år tillsammans med Martin. Vilmas lägenhet För sina ärvda pengar har Vilma köpt en lägenhet som hon och pojkvännen Edwin flyttar in i. Får Vilma tillbaka det hon investerat om Edwin och hon separerar? Svar: Om bostadens köptes i syfte att Vilma och Edwin skulle bo där tillsammans är bostaden samboegendom, vilket innebär att Edwin kan åberopa bodelning av bostaden vid separation. Vid bodelning kan Edwin göra anspråk på 50 % av bostadens nettovärde. Detta gäller även fast Vilma står ensam på kontraktet. För att garantera att bostaden inte skall ingå i en bodelning behöver Vilma och Edwin upprätta ett samboavtal och eventuellt ett skuldebrev. Amirs bil Emma och Amir bor ihop men har skild ekonomi. Av praktiska skäl blir det mest Emma som handlar maten, medan Amir står för de lite större utgifterna, som den gemensamma bilen. Vad händer om förhållandet spricker? Svar: Sambolagen innebär att samboegendomen i form av bohag delas lika vid separation om någon part begär det. Då bil inte är samboegendom kan Emma vid en separation inte kräva bodelning av bilen. Detta innebär att bilen som Amir har finansierat tillfaller Amir och de löpande utgifterna som Emma har stått för enbart har minskat Emmas tillgångar i motsvarande mån.

    Läs mer
    11 mars, 2013
    news_img

    Arv och gåvor

    Om årets julklapp inte blir hörlurar… Så är det snart jul igen och dags för alla barn att portionera ut sina önskelistor till givmilda släktingar, så att var och en får en vänlig vink om vad som skulle vara lite extra uppskattat under granen. Men alla gåvor står inte på önskelistor och en del av dem går inte ens att slå in. Även om Årets julklapp enligt Handelns Utredningsinstitut spås bli hörlurar, är det många som funderar i lite större banor vad julklappar beträffar. Är du en av dem, kan det vara klokt att läsa igenom årets sista nyhetsbrev innan du överraskar de dina. Det handlar om arv och gåvor. Och om att det är viktigt att dokumentera vem som faktiskt fått vad, även om gåvoskatten försvunnit. Arv och gåvor. Att föreställa sig och planera för en framtid där man själv inte är med är inte lätt. Men att ställa sig en rad frågor kan i alla fall vara ett sätt att börja. Vad kan du exempelvis göra för att familjen ska ha råd att behålla huset eller stugan? Bör du redan nu spara till barnen eller ge bort egendom till dem? Eftersom julen är årets stora gåvohögtid får vi så här års mängder av frågor gällande arv och gåvor. För vad gäller egentligen? Och var går gränsen för vad som är en gåva och vad som är ett förskott på arvet? I och med gåvoskattens avskaffande har det blivit allt vanligare att ge riktigt stora gåvor utan någon som helst dokumentation. När det är fråga om en gåva till ett större värde eller om gåvan utgörs av en fastighet, bostadsrätt, aktie eller bil, bör det alltid finnas ett gåvobrev som visar vem som gett bort vad till vem. Även då det inte är ett absolut krav lagmässigt, kan det vara viktigt både för givaren och mottagaren att tiden för gåvan och egendomens slag går att styrka. Annars kan själva överföringen av äganderätten vara svår att påvisa. En gåva från föräldrar till barn är mycket nära förknippat med arv och är enligt huvudregeln förskott på arv om inte annat föreskrivits. Det kan därför vara viktigt och väldigt avgörande hur gåvobrevet utformas i en viss situation. Att ta hjälp av en kunnig och erfaren jurist vid frågor om gåvor och arv är med andra ord en god idé. Så att det blir som man tänkt sig helt enkelt. Några exempel. Nisse, 67 år, vill ge pengar till sina barn. Kontanter är inte alltid smidigast om man vill ge bort en större summa pengar till någon. När Nisse vill ge sina barn 10 000 kronor var, är det därför en god idé att själva gåvobrevet blir julklappen. Nisse ber sedan sina barn om deras bankkontouppgifter och kan därefter föra över beloppet till dem. Gåvobreven fungerar som dokumentation om man vill göra gåvan till enskild egendom. Viktigt att tänka på är också att barnen anger ett konto som gör att gåvan inte blandas ihop med barnens övriga tillgångar. Eva vill ge bort sin fritidsfastighet. En fritidsfastighet stannar ofta hos den ursprunglige ägaren till dess att den går vidare i arv. Men måste det vara så? Eva har haft eget ägande av fjällstugan sedan hennes make avled för flera år sedan. Under de senaste åren har det bara varit barnen Kalle och Lisa med familjer som varit där. När nu Eva funderar på att flytta till ett äldreboende kommer tankarna på att ge barnen halva fritidsfastigheten vardera. När gåvobrevet upprättas kan det förutom själva gåvan innehålla villkor både om Evas fortsatta nyttjande och om hur barnens framtida ägande eller nyttjande ska vara: Enskild egendom? Hembud? Förköpsrätt? etc. På så sätt vet alla vad som gäller, nu och i framtiden.

    Läs mer
    04 december, 2012
    news_img

    Nystart

    Höst betyder nystart Nystart och nya möjligheter. Inte bara för skolbarn och alla oss som kavlat upp ärmarna efter en förhoppningsvis skön och ledig sommar. Nästan vartannat gift par går förr eller senare skilda vägar och det är så här års som de allra flesta gör slag i saken och skiljer sig. Men vad får en skilsmässa för konsekvenser rent juridiskt? Och vad händer när kärleken dyker upp igen och nya familjekonstellationer formas? Höstens nyhetsbrev handlar om vikten av att se över sin familjejuridiska situation. Om att det är klokt att ha svart på vitt om hur man vill ha det, både som lyckligt gift och med en mer komplicerad familjebild. Hur ser din familj ut? Med förändrade familjeförhållanden; ex-fruar, ex-män, sambos, bonusbarn, plastpappor, halvsyskon och giftermål för andra och tredje gången, ställs det högre krav på kunskapen om familjejuridik. Konsekvenserna om något skulle hända, kan bli både oväntade och oönskade. Men även som gift med enbart gemensamma barn kan det finnas anledning att se över sin familjejuridiska situation. Gör en Livsbesiktning®! I frid och fröjd behövs inga papper. Men om någon dör, bildar ny familj, separerar eller helt enkelt vill försäkra sig om att vissa föremål stannar i släkten, blir allt mycket enklare om det finns svart på vitt om vad som faktiskt gäller. Lösningen kan vara ett testamente, ett äktenskapsförord eller kanske ett samboavtal. Vad just du behöver tar du enkelt reda på genom att göra en Livsbesiktning® hos någon av våra kunniga jurister. En Livsbesiktning® är en analys av din familjejuridiska situation. När du gjort den vet du vad du behöver göra för att det ska bli som du och dina nära önskar, om något skulle hända. Några exempel Vem ärver Sjövillan? Morfar och mormor gifte sig och köpte Sjövillan 1959. När mormor dog ärvde morfar hennes hälft. De gemensamma barnen Eva och Pelle har tillbringat mycket tid här, även med sina familjer i vuxen ålder. Pelle med fd fru skaffade sig så småningom ett eget sommarställe, men Eva använde barndomshuset desto mer. Sjövillan är alltså ett älskat ställe och nu vill morfar säkerställa att det stannar i släkten. Eftersom morfar även har en del aktier och lite konst, vill han att dotter Eva ärver huset medan övriga tillgångar går till sonen Pelle. Blir det som morfar vill? Nej. Efter morfars bortgång delar Pelle och Eva lika på hans tillgångar och huset blir inte enbart Evas. Eftersom Eva och Mårten är gifta kan dessutom Mårten göra anspråk på Sjövillan i händelse av att Eva och han skulle gå skilda vägar. Det var inte riktigt vad morfar tänkte sig. Ja. Barnen Eva och Pelle får självklart ut sina arvslotter. Men morfar har kompletterat med ett testamente där han tydligt delar upp sina tillgångar mellan de två barnen. Dessutom har han gjort Sjövillan till enskild egendom, så att Evas man Mårten inte kan göra anspråk på den i händelse av skilsmässa. Morbror Pelle skiljer sig. Igen. Morbror Pelle har varit gift två gånger, men nu är skilsmässa nummer två ett faktum och bodelningen pågår. Hur går en bodelning till? När skilsmässan är klar ska alla tillgångar efter avdrag för skulder delas lika. Det kallas bodelning. De nyskilda lägger allt i en pott och värderar soffan, besticken, aktierna, villan, skulden på fritidshuset, bilen, pengar på konton och så vidare. Även arv och gåvor ska ingå. De nyskilda får hälften var av värdet på allting. Hur man sedan delar upp det rent praktiskt bestämmer man själv. Varje make har rätt att inom sin del av potten välja att få ut sin egendom. Det betyder att allt, bokstavligen allt, även arv och gåvor, delas lika. Undantag: enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen. Från och med 1999 ingår även den privata pensionsförsäkringen och det individuella pensionssparandet, IP, i en bodelning. Här får man göra undantag om ni båda är överens. Jennys lägenhet. Jenny har sålt sin etta och köper en tvåa som hon och Mattias flyttar in i. Får Jenny tillbaka det hon investerat om de separerar? Nej. Mattias begär bodelning och Jenny måste lösa ut Mattias med halva bostadens värde. Ja. De skriver ett avtal där de avtalar bort Sambolagens regler om bodelning. Då behöver inte Jenny lösa ut Mattias.

    Läs mer
    18 september, 2012
    news_img

    Kärleksfulla avtal

    Våren övervinner allt Vårljuset tränger på, små fåglar sjunger övermodigt och marskatter smyger runt husknutarna. Takdropp och snödroppar ersätts snart av påskliljor och omslingrade tonåringar. Hjärtan står i brand, allt får nytt liv. Kanske tillhör du också dem som drabbats av vårkänslor och lust att bygga bo. Nu ska det ske, ni två blir ett och det gemensamma boendet blir det första steget på den förhoppningsvis livslånga resan tillsammans. Årets första nyhetsbrev handlar om att flytta ihop men också om att passa på att skriva papper när kärleken är ny och ohotad. Kärleksfulla avtal. Att flytta ihop med sin älskade är ett av livets stora steg. Särskilt om det är första gången men ibland kan det vara ännu större andra eller tredje gången. Kärleken tror allt, hoppas allt, övervinner allt och ni vill verkligen vara överens om allt från gardiner till garageuppfarten. Ni kompromissar utan att tänka på det och bjuder varandra på middagar, resor och olika uppfattningar. Det känns med andra ord helt främmande att komma dragandes med samboavtal, äktenskapsförord eller andra juridiska avtal er emellan. Men när tål er kärlek ett förslag om skriftliga överenskommelser bättre än just nu? När ni väntar barn eller en av er vunnit på Lotto? När någon av er drabbas av sjukdom eller arbetslöshet? När någon av era barn från ett tidigare förhållande behöver låna mycket pengar? Vi vet aldrig vad som händer om ett år, tio år, 50 år. De flesta av oss HOPPAS att vi i grunden är densamma med samma inställning till varandra, arbete, våra barn, varandras barn, släkt och vänner. Ingen av oss VET med säkerhet hur livet förändrar oss och de villkor vi lever under. Att föreslå gemensamma juridiska avtal kan vara känsligt och komma vid helt fel tidpunkt. Men det kan också vara helt rätt och en kärlekshandling. Passa på nu. Just nu idag när er kärlek är stark och överlever allt. Några exempel från verkligheten. Lena och Rolf (55 och 65 år). Paret har varit gifta i 30 år när Rolf drabbas av stroke vid 63 års ålder och blir helt beroende av Lenas vård och omsorg. Lena går ned i arbetstid till 50 % för att kunna ta hand om Rolf och ekonomin räcker knappt till för att bo kvar i parets villa. Rolfs son från ett tidigare förhållande bor utomlands och träffar sällan sin pappa. När Rolf dör 10 år senare utan att ha skrivit några papper dyker plötsligt sonen från det tidigare förhållandet upp och gör anspråk på hela sin arvslott vilket leder till att Lena tvingas sälja villan för att kunna lösa ut honom från dödsboet. Hade Rolf skrivit ett testamente hade han i vart fall kunnat minska sonens arv till hälften, och Lena hade haft råd att lösa ut honom och behålla villan. Kim och Johanna (33 och 39 år). Lever som sambor sedan 8 år tillbaka. Johanna är framgångsrik journalist, Kim är gymnasielärare. Paret har inga barn och unnar sig gärna resor och krogbesök. De bor i en dyrbart inredd bostadsrätt. En dag blir Johanna uppsagd från sitt arbete på tidningen, det visar sig att hon utvecklat ett starkt spelberoende som dessutom skuldsatt henne. Johanna kan inte längre bidra som tidigare till de gemensamma kostnaderna för hushållet och bostadsrätten. Johanna söker hjälp men har svårt att bli fri från sitt spelberoende och lånar upp ännu mer pengar utan Kims vetskap. Till slut får Kim nog och vill separera och sälja bostadsrätten. Eftersom sambor endast delar på gemensamt bohag kunde man tro att Johannas skulder inte drabbar Kim, men sambor har rätt till skuldtäckning även för övriga skulder och Kim drabbas därmed av Johannas spelmissbruk. Om samborna dessutom är oense om hur deras gemensamma bo ska delas upp måste de ansöka om att bodelning görs genom en bodelningsförrättare, som delar parets egendom enligt lag. Förfarandet är ofta kostsamt och tar lång tid. Att avtala bort sambolagens bodelningsregler hade förändrat Kim och Johannas situation avsevärt och besparat dem både tid och pengar.

    Läs mer
    05 mars, 2012
    news_img

    Tänka efter före

    December och plötsligt är det jul igen Jag tillhör ju dem som gillar julen. Äntligen får man tända julstjärnan och adventsljusstaken och lysa upp mörkret. Har man tur så kommer det lite snö så man får ta fram skidorna och åka en sväng i spåret. Då kan jag komma hem och sätta mig vid det dukade julbordet med alla de läckerheter som jag inte har ätit sedan förra julen. Årets sista nyhetsbrev handlar om vikten av ”Att tänka efter före” och att det är en omtanke om de som betyder något för oss. Att tänka efter före Att föreställa sig en framtid där man själv inte längre är med är både svårt och jobbigt. Ändå har de flesta av oss en bild av vad vi vill ska hända. Hur våra nära och kära ska få råd och ork att gå vidare. Hur arvet efter oss ska fördelas. Till syvende och sist handlar det om att göra sin röst hörd. Om att samla sina tankar och önskemål, och att se till att de kan bli verklighet den dag du själv inte längre kan vara med. Först och främst gäller det att förstå vad som gäller. Vad lagar och regler säger och hur du själv kan påverka framtiden. Till exempel för att trygga boendet för dina efterlevande om du har barn sedan tidigare. Sedan handlar det om att översätta detta till juridiskt korrekta dokument. Du kommer aldrig att kunna lindra dina närståendes sorg men på detta sätt gör du åtminstone deras liv något lättare. Enligt din vilja. Fem tillfällen ”Att tänka efter före” 1. Särkullbarn Alla familjer där det finns särkullbarn bör träffa en jurist. 2. Sambor Sambolagen ger ett mycket begränsat skydd, därför bör sambor träffa en jurist, speciellt om det finns barn eller om sambor ska köpa bostad. 3. Köp av bostad Om ett par ska köpa en bostad och går in med olika insatser, då bör man få hjälp av en jurist för att få det som man vill. 4. Olika händelser i livet När familjen blir större, när man köper bostad och flyttar ihop, vid separation dödsfall etc. Kort sagt, vid livsavgörande händelser bör man ha kontakt med sin jurist. 5. Förälder och medlåntagare Föräldrar som går in som medlåntagare för sina barn vid barnens köp av boende bör träffa en jurist. Några exempel från verkligheten. Anders och Ann-Christine Jag träffade Anders och Ann-Christine som ville ha hjälp med att ändra ägandet på fastigheten efter vårt utskick om fördelen med hälftenägande av fastighet. De berättade för mig om en nära vän som hade råkat ut för följande. Maken ägde hela fastigheten. Han blev dement och hamnade på vårdboende. Frun bodde kvar i det stora huset på 200 kvm. Men det var dyrt och besvärligt för henne. Hon ville sälja fastigheten och då tillsattes en god man för maken och fastighetsaffären gjordes klart. När tillträdet varit sattes försäljningslikviden in på ett konto spärrat av överförmyndaren. Det innebar att frun nu inte hade någon bostad och inte heller några pengar till att skaffa ett nytt boende. Det blev verkligen inte som de tänkt sig. De hade behövt ha delad lagfart för att säkra fruns situation då mannen blev dement. Anders och Ann-Christine ville inte råka ut för samma sak och jag hjälpte dem att åtgärda detta för att skydda varandra. Birgitta och Kjell Birgitta och Kjell blev ett par i 35 års åldern och köpte och flyttade ihop i en villa som de äger till lika stora delar 50/50. De har tillsammans ett barn och varsitt barn i en tidigare relation, sk särkullbarn. Om någon av dem skulle avlida vill de försäkra sig om att den ena har råd att bo kvar i bostaden. Deras tillgångar finns till största del i villan och för att ha ekonomisk möjlighet att lösa ut barnen vid ett dödsfall vill de upprätta ett testamente där de begränsar barnens arv efter den först avlidne sambon till sin laglott (hälften av arvet). Den andra delen av arvet får barnen när även den efterlevande sambon är borta. Kompletterat med en livförsäkring har den av Birgitta och Kjell som överlever den andre alla möjligheter att bo kvar i villan.

    Läs mer
    20 december, 2011
    news_img

    Separation

    Nu börjar höstvindarna vina och minnet av sommaren blekna. Oavsett hur vi har tillbringat vår sommar brukar det kännas både skönt och lite tråkigt att vara tillbaka i vardagsgängorna. För några av oss kanske det inte är vardag - ett nytt jobb, ett renoverat hem, ett förändrat privatliv kan ha gjort tillvaron är mer eller mindre upp och ned-vänd. Vårt andra nyhetsbrev handlar om att gå skilda vägar. Det kan vara en av de mest avgörande besluten i våra liv och innebär ofta stora förändringar. Känslomässigt i första hand men för många också på ett praktiskt och ekonomiskt plan. Det är här vi familjejurister kommer in. Att gå skilda vägar När det som skulle hålla för evigt ändå spricker kommer en svår tid. Hur många som än tycks skilja sig nuförtiden innebär det alltid en stor omställning. I det läget är det bra att ha det praktiska under kontroll. Det kan kännas tråkigt att tänka på det nu, men den bästa försäkringen mot en utdragen juridisk konflikt vid en separation är förberedelser. Att ägna en dag åt tanken nu kan spara många dagars magont i framtiden. Först och främst kan det vara bra att veta vad som gäller – och att det är stor skillnad mellan gifta och sambor. Sambolagen ger bara ett minimiskydd till den svagare parten. Dessutom berör den bara boendet – allt annat som ett sambopar har skaffat (innan och under förhållandet) är personlig egendom, t.ex. fritidshus och sparkapital. Läs mer om samboavtal. Gifta par kan däremot göra anspråk på värdet av varandras egendomar, det kan vara en ganska komplicerad process att dela upp boet. Finns det barn med i bilden blir skilsmässan ännu lite mer invecklad.  Oavsett utgångsläget finns Familjens Jurist som en neutral hjälp. Vi berättar hur lagarna ser ut och upprättar alla nödvändiga handlingar – om parterna kan komma överens är vi det enda juridiska ombud som behövs. När kärleken tar slut, några exempel från verkligheten. Emil och Sandra Sandra och Emil har varit sambo i 7 år och har ett gemensamt barn som är 4 år, paret bor i en bostadsrätt i centrala Malmö som är värderad till 2 mkr. Bostadsrätten köptes när de hade varit tillsammans i två år för gemensamt bruk, Sandra hade en sparad slant och betalade kontantinsatsen på 200 000 kr. Paret är gemensamt betalningsansvariga på lånet för BR som är på 1 mkr, inga andra dokument finns skrivna. Paret har nu bestämt sig för att sälja lägenheten och separera. Här började problemen och ett år av uppslitande diskussioner. Sandra hade pratat med Emil tidigare om att de borde skriva ett samboavtal men han tyckte att det verkade onödigt. De skulle ju alltid hålla ihop. Alla tyckte ju att de var det perfekta paret. Till slut gick Emil till tingsrätten och begärde att en bodelningsförrättare skulle tillsättas för att lösa konflikten. Med hotet om en tvångsbodelning satte de sig ner igen och kom överens på egen hand och de skrev under ett papper på att de nu skulle vara kvitt Nu, två år senare, plågas Sandra fortfarande med tankar och ånger över att hon var så dum att hon inte skrev ett samboavtal. Och känslor över hur det kunde gå så fel; de som alltid hade varit så överens om allt tidigare. Agneta och Jonas Agneta fick en tomt av sin pappa. När Agneta och Jonas gifte sig bara ett halvår senare bestämde de sig för att bygga ett hus på tomten. Båda stod som ägare på huset. Tre år senare var skilsmässan ett faktum och bodelning skulle göras. De hade aldrig tänkt på att tomten skulle kunna vara Agnetas enskilda egendom utan vid skilsmässan har Jonas rätt till halva tomtens värde som idag värderades till 1 miljon. De skulle ju bygga sitt drömhus och kunde ju inte tänka sig att de skulle separera. Det kändes väldigt bittert för Agneta. Skäl att fundera på äktenskapsförord; • Eget företag. • Fritidshus som man ärvt. • Satsat olika kapital i ett boende, och man vill ha kompensation för det. • Ena maken har större tillgångar än den andra.

    Läs mer
    21 september, 2011
    news_img

    Sambo

    Konsten att leva sambo Allt fler väljer att leva sitt liv tillsammans som sambor. Men vad få tänker på är att sambolagen ger ett väldigt dåligt skydd om något skulle hända. Livet blir tyvärr inte alltid som man tänkt sig. Olyckor händer. Heta känslor svalnar. En dag hamnar man i en situation man inte trodde fanns, bara för att upptäcka att gällande regler och lagar inte riktigt fungerar som man trott – i synnerhet inte som sambo. För att få det som du vill, om något skulle drabba dig eller din relation, finns det alltså bara en sak att göra: Ta reda på vad som gäller för just dig! Se till att tänka efter före. Vi på Familjens Jurist är experter inom familjejuridik. Vi kan hjälpa dig att förstå vad som gäller, och att påverka framtiden om det skulle behövas. Ett smart första steg är att göra en Livsbesiktning, som är en kort genomgång av din livssituation, sedd med lagens ögon – och just nu dessutom kostnadsfri. Så att du är beredd, oavsett vilken vändning livet tar. Att vara sambo: några exempel från verkligheten. Vår avsikt är inte att skrämmas, men det finns tyvärr rätt gott om exempel på människor som farit riktigt illa, bara för att de inte haft koll på hur sambolagen egentligen fungerar. Därför rekommenderar vi alla sambor att gå igenom sin situation med en jurist, för att inte drabbas av några överraskningar om något skulle hända. Läs mer om samboavtal. Erikas bostad Arne och Erika bestämmer sig för att flytta ihop i ett nybyggt hus. Kontantinsatsen betalar Erika, som lyckats sälja sin bostadsrätt med vinst. Efter ett tag spricker förhållandet, och de bestämmer sig för att flytta isär. Trots att Erika är ensam lagfaren ägare till huset, och trots att hon ensam betalat kontantinsatsen samt ensam står för bostadslånen, har Arne enligt sambolagen rätt till halva husets nettovärde. Erika förlorar alltså halva kontantinsatsen hon betalade vid köpet av huset. Adams båt Adam och Lisa är sambor. Av praktiska skäl tar Lisa hand om alla räkningar, medan Adam står för familjens större inköp – till exempel en stor motorbåt, som de köpt till sina gemensamma semestrar. Efter några år spricker förhållandet, och de bestämmer sig för att flytta isär. Eftersom endast bostaden och bohaget ingår i bodelningen får Adam behålla båten som sin – liksom aktierna och annat som betalats av honom. Lisa förlorar alltså i princip hälften av allt hon betalt till det gemensamma hushållet. Johans föräldrar Johans föräldrar Johan och Gunilla är sambor i ett gemensamägt hus med delad lagfart. Det otänkbara inträffar när Johan plötsligt förolyckas. Johans halva del i det gemensamägda huset ärvs av hans föräldrar, som får delad lagfart med den efterlevande sambon Gunilla. Johans föräldrar vill snarast möjligt sälja sin del i huset för att istället få fram kontanter, men Gunilla har inte råd att lösa ut föräldrarnas del i huset. Huset måste säljas och Gunilla måste flytta. Visste du att … För att räknas som sambo ska ni vara ogifta och bo ihop i ett parförhållande. Dessutom ska ni ha gemensamt hushåll, dvs dela på sysslor och utgifter. Om bostaden är en permanentbostad som förvärvats för gemensam användning så ska den ingå i en bodelning och delas lika – oavsett vem som betalat den eller står på kontraktet. Även bohag som normalt hör till ett hem, såsom möbler och hushållsmaskiner, skall delas lika i en bodelning om de förvärvats för gemensam användning – oavsett vem som betalat. Övrig egendom, till exempel sparande, aktier, bilar, båtar och fritidshus, ingår inte. Sambor ärver inte varandra, oavsett hur länge eller hur nära man levt tillsammans. Dessutom har sambor ingen underhållsskyldighet mot varandra – inte ens efter ett mycket långvarigt förhållande.

    Läs mer
    09 maj, 2011
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden