Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Familjens jurist-stipendiaterna 2015

Familjens jurists stipendium 2015 delades ut 2 september i Stockholm. Stipendiaterna har utsetts av vår prominenta jury bestående av professor Johanna Schiratzki, professor Mårten Schultz och advokat Örjan Teleman. Uppsatserna hade nominerats från de juridiska fakulteterna i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro. Priset som årets bästa familjerättsliga uppsats kammades hem av Sara Lindenhall från Göteborg med en uppsats om barns rätt till utbildning. Vi vill gratulera årets stipendiater till utomordentligt fina insatser!

De vinnande bidragen: 

Göteborg: Sara Lindenhall, Rätten till utbildning - alla barns rättighet?  

Stockholm: Rebecca Farkhooy, Har barn i Sverige tillgång till ett effektivt rättsmedel?

Örebro: Sofie Hansson, Obehörig vinst i nordisk familjerätt.

Lund: Malin Jonasson, Assisterad befruktning och rättsligt föräldraskap - Om ställningstaganden och normer som regelverken bygger på.

Uppsala: Melissa Agaeva, Gränsöverskridande surrogatarrangemang – i konflikt med grundläggande svenska värderingar? En internationellt privaträttslig studie.

Umeå: Mikaela Miettinen Vallgren, Efterlevandeskydd för sambo?  En diskussion om förslag till förändring av lagstiftningen för sambor.

Familjens jurist stipendiet 2016

Från vänster till höger: Mikaela Miettinen Vallgren, Sofie Hansson, Rebecca Farkhooy, Sara Lindenhall, Malin Jonasson & Melissa Agaeva